W samorządach

Dobra organizacja i współpraca to podstawa

Wizualizacja budynku w Kępnie, fot. SIM KZN Zachodni

Misją SIM „KZN – Zachodni” jest zapewnienie lokali mieszkalnych osobom o średnich dochodach. To pierwsza tego typu spółka w Polsce zrzeszająca więcej niż jedną gminę. Dlatego rozpoczęcie współpracy i realizacji projektów wymagało bardzo dobrej organizacji i jasno wyznaczonego kierunku działania.

Podstawą do utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” była chęć zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób o tzw. średnich dochodach, które czekają na mieszkania o umiarkowanych czynszach. Krajowy Zasób Nieruchomości, funkcjonujący od 2017 r. jako swoisty bank ziemi, otrzymał na początku 2021 r. ustawowe uprawnienia do tworzenia – wraz z zainteresowanymi JST – społecznych inicjatyw mieszkaniowych.

Już w trakcie procesu legislacyjnego podjęto rozmowy z gminami, na terenie których KZN posiadał grunty nadające się pod zabudowę wielomieszkaniową, a także innymi JST zainteresowanymi realizacją budownictwa na wynajem. Przygotowano kompleksowo procedurę powołania spółki: od uchwał koniecznych do podjęcia przez rady gmin, po akty notarialne i dokumenty niezbędne do przyjęcia przez organy SIM. Sprawnie procedowane były także wnioski o wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, co umożliwiło pozyskanie przez każdą z gmin – udziałowców – 3 mln zł na utworzenie spółki.

W rezultacie, zaledwie około dwa miesiące od wejścia w życie nowych przepisów, 16 kwietnia 2021 r. została powołana do życia Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – jako druga w Polsce, a pierwszy podmiot zrzeszający więcej niż jedną gminę. Udziałowcami zostali: Krajowy Zasób Nieruchomości, gmina Kępno, gmina Czempiń, miasto Gniezno, miasto Kalisz, gmina Kargowa, gmina Oborniki, gmina Powidz, gmina Środa Wielkopolska, gmina Strzelce Krajeńskie, gmina Świebodzin, gmina Międzyrzecz, miasto Konin, gmina Pobiedziska, gmina Słubice.

Każda z gmin wniosła do spółki 3 mln złotych pozyskane jako bezzwrotne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a KZN zapewnił grunty pod inwestycję w Kaliszu. Gmina Kępno, oprócz wspomnianych środków pieniężnych, zaopatrzyła SIM również w nieruchomość oraz projekt architektoniczno-budowlany dla tego terenu. W związku z powyższym kapitał zakładowy w dniu zawiązania spółki wynosił 51 865 850,00 zł. 27 września 2021 r. spółka została wpisana do KRS.

Zasoby spółki

Obecnie spółka dysponuje gruntami położonymi w Kaliszu przy ul. Melcera, Kępnie przy ul. Towarowej, Powidzu przy ul. Polnej, Międzyrzeczu przy ul. Winnica, Strzelcach Krajeńskich przy ul. Asnyka oraz w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej. W przygotowaniu do wniesienia aportem są kolejne nieruchomości położone na terenie gmin-udziałowców.

Po początkowym okresie, poświęconym zarówno zorganizowaniu samej spółki, jak i jej zespołu, przystąpiono do przygotowania inwestycji na wszystkich nieruchomościach będących w jej posiadaniu, jak i tych, których przejęcie planowane jest w najbliższym czasie. Plany spółki zakładają realizację zarówno mniejszych inwestycji, rzędu 20–30 lokali mieszkalnych, jak i przekraczających 300 mieszkań. Wynika to ze zróżnicowanego zapotrzebowania w gminach skupionych w SIM oraz dostępności terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Fundusz Dopłat

Obecnie trwa dostosowywanie projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji w Kępnie do wymogów stawianych przez Fundusz Dopłat, z którego bezzwrotnych środków na pokrycie części kosztów tej inwestycji SIM chce skorzystać. Rozstrzygnięto także postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nieruchomości położonej w Powidzu.

W przygotowaniu są kolejne postępowania na prace projektowe (Kalisz, Strzelce Krajeńskie, Międzyrzecz). Równocześnie analizowane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości zabudowy. SIM pozyskuje warunki techniczne od gestorów sieci, zleca inwentaryzację i wycinkę zielni, badania geotechniczne gruntów, a także realizuje inne zadania związane z przygotowaniem inwestycji. Plany zakładają przekazanie do końca 2026 r. klucze do ponad 700 mieszkań.

Gminy pragną, aby mieszkania budowane w ramach SIM były atrakcyjne dla przyszłych mieszkańców nie tylko dzięki akceptowalnej przez nich stawce czynszu, ale także dzięki niskim kosztom eksploatacji, wynikającym z zastosowania proekologicznych rozwiązań, w tym retencji wody, ochrony zieleni oraz OZE. Ważne jest także dla nich ergonomiczne i estetyczne zagospodarowanie terenu wokół budynków. Biorą pod uwagę wybudowanie lokali użytkowych, które będą zwiększać atrakcyjność osiedli np. poprzez umiejscowienie tam przedszkola, żłobka czy sklepiku.

 

Bogna Narożna

prezes zarządu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni”

Mimo małego zespołu pracowników czynimy szybkie postępy, co nie byłoby możliwe bez harmonijnej współpracy z naszymi wspólnikami, którzy mocno wspierają działania spółki. Jednocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń czy też przeszkód, wynikających choćby z nieprzewidywalnej sytuacji na rynku usług budowlanych. Ubiegłoroczne zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego także wymusiły konieczność dostosowania procesu inwestycyjnego do nowych warunków. Kluczowa jest również kwestia pozyskania środków na sfinansowanie planowanych inwestycji – z jednej strony pula bezzwrotnych środków na cele budownictwa mieszkaniowego jest ograniczona, z drugiej wzrost kosztów obsługi kredytów i pożyczek wydaje się być nieunikniony. Pomimo wszystkich tych ograniczeń patrzymy optymistycznie w przyszłość, gdyż inwestycje spółki są wyczekiwane przez lokalne społeczności i wychodzą naprzeciw ich potrzebom zapewnienia stabilnej i przystępnej cenowo oferty wynajmu mieszkań.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane