Gospodarka W samorządach

Dłuższe terminy w Programie Inwestycji Strategicznych

Rząd wprowadził zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych. Samorządy mają teraz 9 miesięcy od dnia otrzymania wstępnej promesy inwestycyjnej na ogłoszenie przetargów. Przed zmianą okres ten wynosił 6 miesięcy. Dłuższy jest też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą.

Ze zmian wynika, że jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych (PIS) mogą ogłosić postępowania zakupowe do 18 sierpnia.
Uchwała rządu przyjęta 26 kwietnia wydłuża też termin na złożenie oświadczenia o podpisaniu umowy z wykonawcą. Samorządy po rozstrzygnięciu przetargu wnioskują do BGK o wydanie promesy inwestycyjnej, od dnia jej otrzymania miały dotąd 14 dni roboczych na podpisanie umowy z wykonawcą i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do BGK. Po zmianach termin ten wynosi 30 dni roboczych. Wydłużony termin dotyczy również samorządów, które wcześniej spóźniły się ze złożeniem oświadczenia – od dziś one także mają 30 dni na przekazanie go do BGK.
Wprowadzone zmiany wynikają z postulatów samorządów i przedsiębiorców, a także z wywołanej przez rosyjską agresję na Ukrainę sytuacji w gospodarce i na rynku wykonawców - informuje BGK, który pełni rolę operatora PIS.

Program Inwestycji Strategicznych to propozycja przedstawiona w ramach programu „Polski Ład”. Obejmuje 35 rodzajów inwestycji. Wśród priorytetów są m.in. modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami ścieków, wymiana źródeł ciepła na zeroemisyjne, gospodarowanie odpadami (w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne i segregacja), a także inwestycje w żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. W myśl rządowych zapowiedzi trzyletni budżet funduszu sięgnie 100 mld złotych.

Poziom dofinansowania w PIS może sięgnąć 95 proc. wartości inwestycji. Do tej pory odbyły się cztery nabory do programu, w tym jeden przeznaczony dla gmin popegeerowskich i jeden dla gmin uzdrowiskowych.


Źródło BGK
Fot. Pixabay