W samorządach

Bez procentów, bez promili

Od ponad pięciu lat samorządy mają możliwość wprowadzania nocnej prohibicji na mocy znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Takie przepisy uchwaliło ok. 200 gmin.

Rada Miasta Krakowa przyjęła projekt uchwały prezydenta Krakowa, dotyczącej ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu. Zakaz będzie obowiązywać między północą a godz. 5.30 na terenie wszystkich dzielnic Krakowa z wyłączeniem restauracji i barów. Uchwała zacznie obowiązywać 1 lipca 2023 r.
To już kolejne podejście władz stolicy Małopolski do zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. W 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nocnej prohibicji w sklepach w poszczególnych dzielnicach. W tym samym roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia nocnych ograniczeń sprzedaży alkoholu na Starym Mieście. Uchwała jednak nie weszła w życie, ponieważ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. W 2019 r. Kraków wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA. W 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania do WSA. W lutym tego roku WSA oddalił skargę.
Z dobrowolnych deklaracji krakowskich przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż detaliczną alkoholu prowadzi w mieście ok. 300 punktów.

W Katowicach nocna prohibicja obowiązuje w pięciu dzielnicach – Śródmieście, Szopienice-Burowiec, Załęże, Dąbrówka Mała i Bogucice (wprowadzono tam zakaz sprzedaży w godzinach 22–6). W pozostałych dzielnicach organizowane są konsultacje społeczne. W marcu zakończyły się konsultacje w dzielnicy Koszutka. Poprawnie wypełnione głosy rozkładają się prawie po połowie z minimalną przewagą przeciwników prohibicji. Niestety, niemal połowa oddanych głosów okazała się – z różnych powodów – nieważna.

W lutym wniosek o wprowadzenie podobnych przepisów złożony przez organizacje społeczne – Stowarzyszenie Miasto jest Nasze i Porozumienie dla Pragi – odrzucili radni Warszawy. Przy czym, jak zauważają autorzy wniosku, strefy zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują w podwarszawskich gminach: Podkowie Leśnej, Grodzisku Mazowieckim, Brwinowie, Michałowicach, Raszynie i Zielonce.


Marcin Krupa, prezydent Katowic
Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się z aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie nocnej prohibicji w śródmieściu Katowic w 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Ten głos jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, gdzie mieszkańcy jednoznacznie wskazywali, że chcą takiego rozwiązania, zostało ono wprowadzone i obowiązuje. Natomiast, jak w przypadku Giszowca czy Zawodzia, których mieszkańcy zdecydowaną większością sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu, ten głos również uszanowaliśmy.

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy
W Bydgoszczy nie wprowadzono odrębnej uchwały z delegacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ograniczającej sprzedaż nocną alkoholu. Przyjęto natomiast rozwiązanie oparte o uchwałę rady miasta w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Uchwała ta wprowadza m.in. zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22–6 w sklepach położonych na terenie Parku. Wprowadzenie tych ograniczeń zostało podyktowane ważnym interesem publicznym, służącym ochronie krajobrazu kulturowego jako przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku oddziaływania czynników naturalnych i działalności człowieka, służącej wszystkim mieszkańcom, stanowiącej wizytówkę Bydgoszczy. Informacje uzyskane od straży miejskiej wskazują, rozwiązanie spowodowało spadek liczby interwencji związanych z używaniem alkoholu i zdarzeń będących następstwem jego spożycia.
Problematyka sprzedaży nocnej alkoholu w innych częściach miasta jest przedmiotem zainteresowania merytorycznych komisji i jednostek pomocniczych Rady Miasta Bydgoszczy, a dokonane oceny nie wskazały potrzeby wprowadzania na chwilę obecną dodatkowych ograniczeń.

Krzysztof Chojniak, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego
Przede wszystkim zwracam się z prośbą, abyśmy w tych kwestiach zmienili narrację. Uważam, że używanie sformułowania „nocna prohibicja” jest wypaczeniem intencji. Wprowadzając w naszym mieście ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu podjęliśmy działania w trosce o trzeźwość mieszkańców. Piotrków Trybunalski był jednym z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowało się na taki krok. Taką możliwość dała znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zaczęła obowiązywać w połowie marca 2018 roku. Niezwłocznie podjąłem kroki i przygotowałem projekt uchwały wprowadzający ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach 23–6.
Dziś, patrząc z perspektywy czasu widać, że nasze działania były słuszne i przyniosły efekty. Mam wiele głosów od mieszkańców, którzy mówią, że wreszcie jest ciszej i czyściej, ogólnie mówiąc – normalnie. Sygnały o tym, że jest lepiej są przekazywane również przez policję i straż miejską. Statystyki policyjne pokazują, że dzięki wprowadzeniu nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu znacząco zmniejszyła się liczba interwencji w godzinach nocnych do osób „pod wpływem”. To oznacza także trzeźwość wielu ludzi (zwłaszcza młodych) dzięki temu, że brakło okazji do picia bez ograniczeń. Wiadomo, że nie wyeliminujemy takich sytuacji, ale na pewno możemy je ograniczyć. Podkreślę raz jeszcze, że uchwała podjęta przez radę miasta (choć stanowi pewnego rodzaju ograniczenie) wypływa z troski o trzeźwość, dlatego nie zamierzamy jej zmieniać.

Joanna Jajus, dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, UM Poznań
W Poznaniu ograniczono nocną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie osiedla Stare Miasto. Inicjatorem była Rada Osiedla Stare Miasto, która na wniosek mieszkańców przygotowała uchwałę i skierowała ją do prezydenta i Rady Miasta Poznania. Mieszkańcy Starego Miasta podczas konsultacji wyrazili opinię, że ograniczenie sprzedaży alkoholu jest potrzebne, z uwagi na liczne uciążliwości związane ze sprzedażą napojów alkoholowych. W godzinach nocnych dochodziło do zakłóceń porządku publicznego w sąsiedztwie sklepów prowadzących sprzedaż alkoholu. Wejście w życie uchwały wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby przypadków zakłóceń porządku publicznego w rejonie osiedla Stare Miasto w godzinach nocnych. Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach obowiązuje od godz. 22 do 6.
16 marca do prezydenta Poznania wpłynęła uchwała Rady Osiedla św. Łazarz w sprawie wniosku do prezydenta Poznania i Rady Miasta Poznania o ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu na terenie tego osiedla.


Fot. Pixabay

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane