W samorządach

Apel w sprawie wyborów

Związek Samorządów Polskich zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie organizacji wyborów samorządowych wiosną 2024 roku.

ZSP przytoczył kilka argumentów mających przemawiać za pomysłem opóźnienia wyborów samorządowych, przedstawionym w czerwcu przez partię rządzącą (projekt odpowiedniej ustawy nie został dotąd zgłoszony). Przedstawiamy najważniejsze z nich.

„Tocząca się dyskusja nad rozdzieleniem terminu wyborów parlamentarnych i samorządowych  jest dla nas bardzo ważna. Nie jesteśmy zwolennikami organizowania tych wyborów w tym samym okresie i dlatego uważamy za zasadne przełożenie wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Poniżej przedstawiamy kilka, naszym zdaniem najważniejszych argumentów popierających nasze stanowisko:

1. Wybory to święto demokracji. Wybory to nie tylko dzień, w którym oddajemy głosy do urn wyborczych. To także czas kampanii wyborczej. Jest to niezwykle istotne w wyborach samorządowych, szczególnie przy wybieraniu władz gminnych i powiatowych. To podczas nich podejmowane są przez mieszkańców decyzje o losach lokalnych wspólnot i sposobach rozwiązywania barier ograniczających ich rozwój. Kampania wyborcza zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych jest czasem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w debatę nad istotnymi dla nich problemami i mają możliwość oceny przedstawianych przez różnych kandydatów propozycji ich ograniczenia. Połączenie wyborów samorządowych z parlamentarnymi, a przez to połączenie samorządowej i parlamentarnej kampanii wyborczej zdecydowanie ograniczy możliwość uczestniczenia mieszkańców w debacie o przyszłości ich lokalnej wspólnoty. A zdecydowanie byśmy nie chcieli, aby wyborcza polityczna debata parlamentarna, dotycząca funkcjonowania państwa wpływała na debatę samorządową obejmującą głownie sprawy lokalne i odwracała od niej uwagę mieszkańców.

2. Środowisko samorządowe od wielu lat postuluje, aby wybory samorządowe nie odbywały się jesienią – czyli wówczas, gdy budżet na kolejny rok jest opracowany przez uchwałodawcze i wykonawcze organy samorządu kończącego swoją kadencje. Wybory na jesień powodują, że nowe władze nie mają realnej możliwości przygotowania budżetu na kolejny rok, tylko muszą zatwierdzić budżet przygotowany przez poprzednie władze. Po wyborach niekiedy mamy do czynienia ze zmianami personalnymi, niezbędny jest wtedy czas do wdrożenia się nowej władzy w sprawy bieżącego zarządzania i przygotowania nowych rozwiązań, proponowanych w kampanii wyborczej. Bardzo często nie ma czasu na szerokie konsultacje społeczne i realną ocenę sytuacji ekonomicznej. Wybory na wiosnę dają możliwość znalezienia tego czasu i przygotowania nowego budżetu w konsultacji ze społeczeństwem i według propozycji przedstawianych w kampanii wyborczej.

3. Organizacja wyborów to szczególnie dla małych samorządów gminnych duże wyzwanie związane z zaangażowaniem wielu urzędników. Wpływa to na funkcjonowanie urzędów. Istotne jest to, że jesień to czas intensywnej pracy samorządów związany z przygotowaniem budżetu. W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich jest to także czas przeprowadzania często kilkudziesięciu spotkań w sołectwach związanych z ustalaniami funduszy sołeckich. W dużych miastach natomiast wyłaniany jest w konsultacji ze społeczeństwem budżet partycypacyjny (obywatelski). Organizacja na jesieni obu tak dużych wyborów w zbliżonym czasie w naszej ocenie bardzo negatywnie wpłynie na jakość usług świadczonych przez samorządy i niestety obniży jakość obsługi mieszkańców. Naszym zdaniem oprócz tych argumentów, mających charakter ogólny, należy wziąć te wynikające z aktualnej sytuacji ekonomicznej, politycznej i międzynarodowej.

Treść apelu znajduje się TUTAJ


Fot: gov.pl