Akademia "Wspólnoty"

Aktualizacja instrukcji inwentaryzacyjnej w JST

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 14 października o godz. 13.00 w ścieżce "Finanse samorządowe"

Rok 2021 jest kolejnym rokiem dużych perturbacji przy inwentaryzacji. Pandemia Covid-19 spowodowała zmiany w zasadach jej przeprowadzania już w 2020 roku, a bieżący rok jest kontynuacją tego trendu. Ograniczenia, ale też faktyczne zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (m.in. powszechnie następująca cyfryzacja), wymusiły również nowe podejście do inwentaryzacji. A ponieważ inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego zawsze musi odbywać się zgodnie z obowiązującą instrukcją – to w konsekwencji instrukcja ta wymaga obowiązkowej aktualizacji. Nieaktualna instrukcja, a także niestosowanie się do jej zapisów, może skutkować odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. O tym jak ważna jest instrukcja w jednostkach samorządu terytorialnego i na co zwrócić uwagę w procesie jej aktualizacji będzie można wysłuchać podczas webinaru.

Szkolenie poprowadzi Piotr Rybicki - expert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych, odpisów aktualizujących, informacji dodatkowej oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242, od ponad 19 lat prowadzi szkolenia (ma ich na swoim koncie już prawie 800), komentator bieżących wydarzeń między innymi w serwisie portalsamorzadowy.pl, panelista podczas największych wydarzeń w Polsce m.in.: Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, Doroczna Konferencja Audytingu, Forum Rachunkowości Budżetowej i wiele innych prestiżowych wydarzeń. Honorowy wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W ramach działalności edukacyjnej prowadzi specjalistyczne serwisy, w tym między innymi http://inwentaryzacja.info.pl/.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl