30-lecie JST

30 lat transformacji

Dziś, po trzech dekadach polski samorząd stoi przed wyzwaniem stabilizacji finansów samorządowych. Po czasie wielkiego rozwoju, rewolucji inwestycyjnej i przyzwyczajenia mieszkańców do szybkiego reagowania na potrzeby, przychodzi czas stagnacji i chaosu prawnego. Wybiórcze pozbawianie kompetencji, nakładanie obowiązków bez finansowania a do tego niż demograficzny, może spowodować obniżenia jakości życia i utraty wartości samorządowych, które budowane były przez całe pokolenie.

27 maja 2020r. przypada 30. rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Były to pierwsze w pełni wolne wybory w powojennej historii Polski, będące nie tylko ważnym wydarzeniem w historii polskich samorządów, ale też kluczowym z perspektywy demokratycznej transformacji po roku 1989 i upadku komunizmu. Te wybory zmieniły Polskę. To właśnie od tego momentu mieszkańcy gmin zyskali realny wpływ na swoje otoczenie. Co udało się osiągnąć przez te 30 lat w Gminie Grabów nad Pilicą?

To 30 lat zmian społecznych, rozbudowy infrastruktury i dbania o godne życie mieszkańców tej gminy. Z samorządem Gminy Grabów nad Pilicą jestem związany od początku, najpierw jako radny a od 1992 roku jako wójt tej gminy. Pamiętam, jak w tamtym czasie młodzi samorządowcy porwani byli wielka ideą, z jakim entuzjazmem i pragnieniem zabraliśmy się za szybkie zmiany lokalnej przestrzeni i wspólnoty. Wszystkich włodarzy cechowało pragnienie budowania gminy, realizowania oczekiwań mieszkańców i polepszenie ich życia. Było to wyzwanie, które nie miało utartej ścieżki. Był to początek odbudowania podmiotowości poprzez patriotyzm lokalny, tworzenia prawnych zasad i administracji.

Nie mogę powiedzieć że to co założyłem 30 lat temu w pełni wykonałem, żaden ówczesny samorządowiec tego nie powie. Przez ten czas zmieniały się pokolenia, a co za tym idzie, zmieniały się potrzeby. Szanse jakie dawała cywilizacja były tylko większym motorem do działania. Teraz, jako pragmatyk mogę powiedzieć, że samorządy zrobiły więcej niż zakładano. Że jako włodarz tej gminy dałem z siebie wszystko, wykorzystywałem cały potencjał wspólnoty i nie marnowałem możliwości ku jej rozwojowi. To także poczucie wspólnoty i odpowiedzialności, wzbudziło w naszych mieszkańcach tożsamość lokalną, która bezpośrednio przyczyniła się do rozwoju samorządu.

Dziś, po trzech dekadach polski samorząd stoi przed wyzwaniem stabilizacji finansów samorządowych. Po czasie wielkiego rozwoju, rewolucji inwestycyjnej i przyzwyczajenia mieszkańców do szybkiego reagowania na potrzeby, przychodzi czas stagnacji i chaosu prawnego. Wybiórcze pozbawianie kompetencji, nakładanie obowiązków bez finansowania a do tego niż demograficzny, może spowodować obniżenia jakości życia i utraty wartości samorządowych, które budowane były przez całe pokolenie.

Postuluję, aby poczucie solidarności w naszej wspólnocie było trwałe. Nas samorządowców cechuje empatia na Państwa potrzeby, teraz zwracam się o to samo do Was. Doceniajmy wszyscy dorobek 30-lecia, patrzmy przez pryzmat dokonanego postępu i oczekujmy od siebie nawzajem wspólnego wysiłku, aby naszą gminę nie spotkał kryzys.

Na zakończenie pragnę wyrazić satysfakcję i dumę że mogę od początku transformacji ustroju państwa, uczestniczyć w budowaniu wolnego samorządu. Dziękuję całej wspólnocie, która obdarzyła mnie zaufaniem i nadzieją że sprostam temu zadaniu. Jest to dla mnie zaszczyt ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność współtworzyć wartości gospodarcze, socjalne i społeczne.

Życzę Państwu, aby samorząd lokalny i gmina Grabów nad Pilicą była trwałą wartością. Wszystkim samorządowcom, pracownikom administracji publicznej oraz osobom współtworzącym samorząd, które pracowały i pracują dla dobra publicznego, gratuluje odwagi podejmowania często trudnych decyzji i składam wyrazy uznania, za oddanie dla lokalnej społeczności. Niech zapał podejmowania wyzwań na rzecz samorządowej wspólnoty nie ustanie a jego efektem niech będzie satysfakcja następnych pokoleń.

* Wójt gminy Grabów nad Pilicą.