Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 6/1142 - marca 22, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Super Samorząd 2013

Mobilna aplikacja „Poznaj swoich radnych” czy szlak pieszo-rowerowy znalazły się wśród pomysłów nagrodzonych w konkursie Super Samorząd 2013.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Śląskie liderem PPP

Sport albo parkingi, najlepiej w formie koncesji, najchętniej na śląsku. Najskuteczniej inicjatywy PPP podejmują urzędy marszałkowskie, a najmniej skuteczne są miasta na prawach powiatów – w ich przypadku tylko co 10. pomysł wejdzie w fazę realizacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIKA WIECZOREK

Łączenie gmin i powiatów poprawi stabilność finansów

Wiele małych gmin i powiatów bez połączenia w większą jednostkę będzie skazanych na wegetację. Sam proces konsolidacji może być trudny, bo brakuje wzorów i dobrej praktyki, ale dopóki partnerów nie dzieli finansowa przepaść, połączenie może być bardzo opłacalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

DARIUSZ WOŹNIAK

Pieniądze na drogi powiatowe: 13 sprawdzonych sposobów

Skarbnik powiatu świeckiego pisze o możliwości pozyskiwania pieniędzy m.in. z nadleśnictw, obligacji, pożyczek i regionalnych programów operacyjnych, a także zwiększonych dochodów własnych. Publikujemy drugą część artykułu na temat sposobów finansowania drogowych inwestycji powiatowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Dwa razy ZIT w Lubuskiem

Ze względu na sporą odległość, jaka dzieli dwie stolice województwa lubuskiego, konieczne było powołanie do życia oddzielnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To ewenement w kraju. Do podziału jest 66 mln euro, zbyt mało, by zadowolić władze obu miast.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. dbk

Herb gminy nie w statucie

Ustanowienie herbu gminy może nastąpić w drodze odrębnej uchwały, a nie uchwały w sprawie statutu gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. dbk

Co wolno kierownikowi w MOPS

Kierownik Zespołu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie jest za organem tej jednostki organizacyjnej, a więc nie może zostać upoważniony przez radę do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DK

Doręczenie elektroniczne tylko za zgodą

Podstawowym warunkiem dopuszczalności doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest zgoda strony (innego uczestnika) na doręczanie pism za ich pomocą.

Zaloguj się i czytaj więcej

SYLWIA ZAWARTKA

Gdy skarbnika długo nie ma

Skarbnik i jego zastępca przebywają jednocześnie na zwolnieniu lekarskim. Nieobecność obojga z nich będzie długa (przyszły urlop macierzyński oraz inna, lecz pewna przyczyna). Stwarza to poważne problemy związane z wykonywaniem zadań w zakresie gospodarki finansowo-budżetowej gminy. Czy w związku z tym możliwe jest, a jeśli tak, to na jakiej podstawie, powierzenie obowiązków zastępcy skarbnika przez burmistrza innemu pracownikowi referatu finansowego? Oraz czy możliwe jest istnienie dwóch stanowisk zastępcy skarbnika?

Zaloguj się i czytaj więcej

MAGDALENA GURDEK

Klauzula „TAJNE” na sprawozdaniach z analizy oświadczeń majątkowych

Zdarza się, że urzędy skarbowe na sporządzone analizy z oświadczeń majątkowych samorządowców, przesyłane do urzędów, nadają klauzulę tajności, tłumacząc to tym, iż zawierają one analizę rocznych zeznań podatkowych, a te zgodnie z art. 293 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa objęte są tajemnicą skarbową. Czy takie działanie jest prawidłowe?

Zaloguj się i czytaj więcej

ŁUKASZ ZBORALSKI

Ile naprawdę zamknięto szkół w Polsce

W trzy lata gminy zlikwidowały blisko tysiąc szkół podstawowych. Powód? Ubyło uczniów. Na gimnazja demografia takiego wpływu nie miała. Instytut Badań Edukacyjnych podsumował zmiany sieci szkół w latach 2007–2012. To pierwsze takie zestawienie w kraju

Zaloguj się i czytaj więcej

Arkadiusz Kaminski

Wskaźnik limitujący koszty zadłużenia

Prowadzenie długofalowej polityki finansowej nie jest rzeczą prostą i łatwą. Ale restrykcyjność i system nadmiernie stosowanych ograniczeń fiskalnych nie zagwarantuje ani rozwoju samorządności i samodzielności finansowej, ani nie przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków oferowanych w ramach nowego budżetu unijnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

OLGA ŁYJAK

Przepisy o janosikowym niezgodne z konstytucją

Czy województwo mazowieckie odzyska 6,4 mld wpłaconego janosikowego? Poniżej przedstawiamy ocenę skutków prawnych wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATEUSZ KAMIŃSKI

Obowiązek udostępniania elektronicznej skrzynki podawczej

Jednym z głównych celów ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne jest umożliwienie efektywnego komunikowania się interesantów z urzędami i innymi podmiotami publicznymi. Podstawowym środkiem porozumiewania się jest elektroniczna skrzynka podawcza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kopiujemy rozwiązania techniczne, które nie zawsze są skuteczne

Rozmowa z dr. Michałem Wolańskim z Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej

Zaloguj się i czytaj więcej

Łódź: Drogie bilety i stare tramwaje

Łódzka komunikacja znalazła się w naszym rankingu na drugim miejscu od końca głównie z powodu drogich biletów i małej ilości taboru niskopodłogowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bydgoszcz: Dużo starych tramwajów

W Bydgoszczy znajduje się fabryka nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów. Niestety, w komunikacji w mieście nad Brdą używanych jest tyle starych pojazdów, że odsetek niskopodłogowych okazał się najniższy wśród 19 miast naszego rankingu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Poznań: Z zegarkiem do autobusu

Zaloguj się i czytaj więcej

Katowice: Podwyżki cen nie będzie

Katowicka komunikacja zebrała 17 punktów, co zapewniło miastu miejsce w rankingu na równi z Krakowem. Katowice znalazły się natomiast na siódmym miejscu w kategorii relacji cen biletów jednorazowych do średniego wynagrodzenia w województwie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Toruń: Tania jazda po mieście

Zaloguj się i czytaj więcej

Wrocław: Dobre ceny biletów

Wrocławska komunikacja zdobyła w naszym rankingu 17 punktów i zajęła siódme miejsce, wspólnie z Olsztynem i Szczecinem. Najwięcej punktów uzyskała za niską cenę przejazdu z centrum do najdalszego obsługiwanego przystanku (3 zł).

Zaloguj się i czytaj więcej

Kraków: Podróże trochę drogie

Zaloguj się i czytaj więcej

Olsztyn: Pół wieku czekania na tramwaj

Komunikacja w Olsztynie zdobyła w naszym rankingu 18 punktów, a to pozwoliło miastu zająć miejsce na równi ze Szczecinem i Wrocławiem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Szczecin: Tanio w nocnych i na peryferiach

Zaloguj się i czytaj więcej

Najmłodszy tabor w Polsce

Białostocka Komunikacja Miejska (BKM) zajęła dziewiąte miejsce, punktowo na równi z Warszawą i Zieloną Górą. Najwięcej zdobyła za bardzo młody tabor o średniej wieku niespełna 7 lat, o połowę młodszy niż średnia z 19 miast. To najlepszy wynik w naszym zestawieniu. Następny w tej kategorii Lublin ma tabor średnio o pół roku starszy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowocześnie, ale drogo

Równoległe miejsce w naszym rankingu, z Białymstokiem i Zieloną Górą, zajęła Warszawa. Stało się tak głównie dzięki maksymalnej punktacji za bardzo młody tabor oraz uruchomienie wszystkich możliwych form sprzedaży biletów: w sieciach handlowych, u kierowców, w biletomatach stacjonarnych i w pojazdach oraz przez telefony komórkowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bez drobnych nie wsiadaj do autobusu

Zielona Góra uplasowała się ex aequo z Warszawą i Białymstokiem. Stało się tak głównie dzięki wysokiej punktacji za stuprocentowo niskopodłogowy tabor, jego młody wiek oraz niższe od średniej rankingowej koszty przejazdu do najodleglejszych rejonów miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tanie przejazdy kluczem do sukcesu

Opole wygrało nasz ranking w kategorii najtańszych biletów w relacji do średniego wynagrodzenia w województwie. Za miesięczną pensję można w tym mieście kupić 1352 bilety. Łącznie opolska komunikacja zebrała w rankingu 20 punktów, głównie za niskie koszty dojazdu z centrum do najdalszych przystanków i dość młody tabor.

Zaloguj się i czytaj więcej

Za najmłodszy tabor w kraju

Najmłodszy w kraju tabor, o średniej wieku 7,5 roku, zapewnił Lublinowi pierwsze miejsce wśród 19 miast rankingu i maksymalną punktację w tej kategorii. Należy też do wąskiego grona czterech miast, które uruchomiły wszystkie możliwe formy sprzedaży biletów: w sieciach handlowych, u kierowców, w biletomatach stacjonarnych i pojazdach oraz przez telefony komórkowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tanie bilety największym atutem

Gdańsk zajął w naszym rankingu wysokie, czwarte miejsce. Zdobył 20 punktów – przede wszystkim za niski koszt przejazdu z centrum do najdalszych obsługiwanych przystanków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Wszystkie pojazdy niskopodłogowe

Gdynia zdobyła w naszym rankingu 22 punkty, najwięcej za całkowicie niskopodłogowy tabor i niską cenę przejazdów do odległych rejonów miasta. Wysoką ocenę uzyskała też za mniejszy od średniej koszt przejazdów do najdalszych przystanków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Duże inwestycje w komunikację

Wprawdzie nie wszystkie pojazdy są niskopodłogowe, automatów biletowych nie postawiono na ulicach, a elektronicznych wyświetlaczy na przystankach, ale pasażer ma do dyspozycji jedne z najnowszych autobusów i jedne z najtańszych przejazdów, w relacji do zarobków w województwie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Metodologia rankingu

Zaloguj się i czytaj więcej

Autobusy tanie i szybkie

Kielce są zwycięzcą naszego rankingu. Miasto zdobyło 24 punkty, najwięcej za bardzo młody tabor i niską cenę przejazdów do odległych rejonów miasta. Niestety, korzystanie z nich przez osoby starsze lub chore nie jest najłatwiejsze. Odsetek pojazdów niskopodłogowych (78 proc.) jest nieznacznie tylko wyższy od średniej krajowej (74,9 proc.).

Zaloguj się i czytaj więcej

ADAM MACIEJEWSKI

Autobusy tanie i szybkie

Kielce są zwycięzcą naszego rankingu. Miasto zdobyło 24 punkty, najwięcej za bardzo młody tabor i niską cenę przejazdów do odległych rejonów miasta. Niestety, korzystanie z nich przez osoby starsze lub chore nie jest najłatwiejsze. Odsetek pojazdów niskopodłogowych (78 proc.) jest nieznacznie tylko wyższy od średniej krajowej (74,9 proc.).

Zaloguj się i czytaj więcej

AGNIESZKA MIODUSZEWSKA-KORNIŁOW

Dodatkowe zajęcia przedszkolne

Z jednej strony presja rodziców, aby organizować jak najwięcej zajęć z angielskiego, rytmiki czy tańca, z drugiej strony stanowisko Ministerstwa Edukacji i tzw. ustawa przedszkolna, które zabraniają finansowania ich z kieszeni rodzica. Ale większość samorządów umie już godzić sprzeczne interesy i oferta zajęć bywa nie mniejsza, niż rok temu.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Cios Trybunału w janosikowe

Marszałek Mazowsza Adam Struzik triumfuje i zapowiada, że przestaje płacić. Inne regiony protestują. A sejmowa podkomisja ds. janosikowego zapowiada, że do czerwca Sejm przyjmie projekt ustawy, która ograniczy wysokość subwencji równoważącej już od 2015 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Moda na referenda, ale skutecznych mało

Aż 78 referendów w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji odbyło się w Polsce w 2013 r. Tylko dziewięć było skutecznych – wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Inowrocław zmusza rząd do przyjęcia in-house

Niedowierzanie po porażce przed Trybunałem Konstytucyjnym i radość po uchwaleniu nowej dyrektywy UE w sprawie zamówień publicznych. Władze Inowrocławia przeżywały w ostatnich tygodniach istną huśtawkę nastrojów. Wszystko wskazuje, że są dziś znacznie bliżej zwycięstwa niż się do niedawna wydawało, choć rząd zapewne nie powiedział jeszcze w tej sprawie ostatniego słowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Prętnicki

Konsekwencje nowej dyrektywy unijnej

Zaloguj się i czytaj więcej

Możemy zrezygnować z przetargów

Rozmowa z prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane