Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 3/5 - kwietnia 20, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Przemysław Szczepanowski

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Przepis art. 13 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2017 r. poz. 1892 ze zm.; dalej „UPRol”) przewiduje dla podatników podatku rolnego ulgę inwestycyjną z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska; zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych. W praktyce organów podatkowych przepis ten nastręcza wielu wątpliwości interpretacyjnych, które autorzy artykułu postarają się rozwiać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jacek Brygman*

Fundusz dróg samorządowych. Nowy mechanizm wsparcia

Stan dróg zarówno tych o znaczeniu krajowym, wojewódzkim jak i typowo lokalnym, powiatowym i gminnym, to temat dyskutowany od lat. Użytkowników dróg ciągle przybywa, a podmioty odpowiedzialne za ich budowę i remonty nie nadążają za tym przyrostem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bernard Sabura*

Czy nowe będzie lepsze?

Uwagi do koncepcji nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla JST, wypracowanego przez Ministerstwo Finansów we współpracy z ekspertami Banku Światowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Olszewski*

System finansowania zadań oświatowych przez samorządy wyczerpał się

Nikt nie kwestionuje prawa dzieci i młodzieży wiejskiej do dobrego wykształcenia. Nie budzi także wątpliwości prawo równych szans przy starcie w dorosłe życie. Te fakty muszą determinować nasze spojrzenie na problemy wiejskiej oświaty. To po prostu ma być spójny, sprawny system, a szkoła wiejska może być nieco inna niż miejska, ale nie może być od niej gorsza.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Smród 210 metrów od domów

Zgodnie zaproponowanym przez ministerstwo środowiska projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej, fermy, których zapach może nie być przyjemny dla mieszkańców będą mogły być sytuowane najbliżej 210 metrów od najbliższego domu. Jeśli ferma będzie większa niż 500 DJP odległość ta zwiększy się do minimum pół kilometra.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Szeryf z Pogórza

Sołtys spod Skoczowa postawił przy ulicy kwietnik do złudzenia przypominający fotoradar. Efekt? Kierowcy na wszelki wypadek zwalniają. Mariusz Rodenko słynie z nieszablonowych pomysłów. Za jego kadencji we wsi zaczął być organizowany piknik edukacyjno-historyczny, powstają ścieżki edukacyjne, reaktywowano festyny rodzinne, a przy jednej z ulic budowana jest właśnie siłownia plenerowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Życie łowców fok

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku wprowadziła nową formę ochrony krajobrazu kulturowego w postaci parku kulturowego. Od tamtego czasu takich parków powstało w Polsce 35, w tym jeden szczególny: Park Kulturowy „Osada Łowców Fok w Rzucewie, gmina Puck”. Wyjątkowy, bo przez specjalistów uważany za najlepiej prowadzone miejsce tego typu w kraju. O jego fenomenie świadczy chociażby to, że w ciągu czterech lat liczba odwiedzających wzrosła pięciokrotnie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Obiekty sportowe wizytówką gminy

Hala sportowa w Pawłowie i kompleks boisk w Szerzawach to największe inwestycje sportowe zrealizowane w 2018 roku w niewielkiej gminie Pawłów w woj. świętokrzyskim. Ich budowa kosztowała łącznie 11 mln zł, część kosztów pokryto z grantów Ministerstwa Sportu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Musimy wzmocnić nasz głos w kontaktach z rządem

Do Związku Gmin Wiejskich RP należy niewiele ponad 600 na 1537 gmin wiejskich w Polsce, a są jeszcze gminy miejsko-wiejskie z podobnymi problemami. Widać, że ta grupa jednostek samorządowych nie jest reprezentowana w związku należycie – mówi Waldemar Cyran, wójt gminy Sadowne. Opowiada też o budowaniu wśród mieszkańców lokalnego patriotyzmu i trosce o atrakcyjność turystyczną gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane