Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: m.zdrojewska@municipium.com.pl

Nr 21/1313 - października 17, 2020

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Rozmawia: Janusz Król

5G pozwoli samorządom zbudować przewagę konkurencyjną

Dotychczasowa infrastruktura sieci w Polsce wkrótce nie podoła potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców. Tym bardziej, że oczekiwania co do wysokiej jakości i niezawodności rosną w szybkim tempie. Potrzebujemy nowej infrastruktury sieciowej w standardzie 5G i nie ma od niej odwrotu. Samorządy mają tu do odegrania arcyważną i odpowiedzialną rolę – mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nikt nam nie robi łaski

Na stole leżą potężne pieniądze. Unijny budżet na perspektywę 2021–2027 wraz z Funduszem Odbudowy to około 1,85 bln euro, z czego Polska miałaby otrzymać 160 mld. To byłoby ponad 700 mld złotych do zagospodarowania w ciągu kilku najbliższych lat. Ale czy będzie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Hodak

Duże miasta tną wydatki, za to małe gminy ruszyły z inwestycjami

Mniejsze jednostki samorządowe okazały się bardziej odporne na zawirowania spowodowane pandemią. Inwestycje w znaczącej części realizowane są zgodnie z planem z początku roku. Wójtowie i burmistrzowie mówią, że dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych oraz rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie tylko muszą dokonywać cięć w wydatkach, ale nawet przyspieszają zadania zaplanowane na kolejne lata.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krystian Władziński

Trzy kroki do „Urzędu w sieci”

„Urząd w sieci” to hasło, które coraz częściej można usłyszeć podczas spotkań organizowanych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Z jednej strony jest zaspokojeniem ogólnoświatowego trendu związanego z intensywnym rozwojem internetu, z drugiej wyjściem naprzeciw nieoczekiwanym zdarzeniom jak choćby aktualna sytuacja epidemiologiczna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Czerw*, Paweł Prokop**

Samorząd na nowe czasy

Z doświadczeń funkcjonowania samorządu w czasie pandemii wynika, że niezbędne jest przeprowadzenie w nim działań optymalizacyjnych w trzech obszarach: finansowym, organizacyjno-personalnym oraz zasilania zewnętrznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Nowe prawo zamówień publicznych roi się od zagrożeń

Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę na nieprzygotowanie przez rząd aktów wykonawczych i opóźnienia związane z uruchomieniem publicznej platformy, umożliwiającej komunikację elektroniczną w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych. Proponuje przesunięcie o pół roku wejścia w życie nowej ustawy

Zaloguj się i czytaj więcej

Materiał partnera

Samorządowy pakiet cyberbezpieczeństwa

Sieć internetowa, poczta elektroniczna, komputery, aparaty telefoniczne – ochrona zasobów urzędu w jednym pakiecie. Czy to możliwe?

Zaloguj się i czytaj więcej

Jak na co dzień będą działać Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy program oszczędnościowy. W zależności od wieku pracownika horyzont czasowy uczestnictwa w programie może wynieść od kilku do kilkudziesięciu lat. Biorąc powyższe pod uwagę, pracodawcy powinni obsługę programu zaplanować w perspektywie długoterminowej. Jak w praktyce będą funkcjonowały PPK w jednostkach samorządu terytorialnego? Na co zwrócić uwagę i jak się przygotować, aby na co dzień PPK działały sprawnie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Lemański*

Procedura repatriacyjna nic gminy nie kosztuje

Przyjeżdżająca do Polski rodzina ze Wschodu staje przed wyzwaniem znalezienia pracy. Jeśli gmina dobrze przemyśli wybór rodziny, którą zaprosi, podjęcie zatrudnienia będzie formalnością, a nie wyzwaniem. Dlatego niezwykle ważne jest jej dopasowanie kwalifikacji członków tej rodziny do warunków na lokalnym rynku pracy. Gmina zwykle dobrze wie, czy na rynku jest miejsce dla rolników, zawodowych kierowców, kucharzy, kosmetyczek czy informatyków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artykuł sponsorowany

Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie ochrony środowiska z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (BSP)

Zaloguj się i czytaj więcej

Jakub Dorosz-Kruczyński

Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

Zasadniczo przepisy prawa nie zawierają absolutnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych. Istnieją jednak liczne ograniczenia w tym zakresie. Co istotne, ich zakres różni się w zależności od stanowiska, na jakim dany pracownik samorządowy jest zatrudniony.

Zaloguj się i czytaj więcej

Artykuł sponsorowany

„Niepodległa do hymnu” – zapraszamy do śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza mieszkańców miast i wsi, samorządy, samorządowe instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe i wszystkich chcących świętować odzyskanie niepodległości do udziału w akcji „Niepodległa do hymnu” i zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i dystansu społecznego, uczcijmy wspólnie Narodowe Święto Niepodległości.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dyskusje o finansach w dobie pandemii

O wpłynie pandemii koronawirusa na finanse samorządowe, kondycji spółek komunalnych, szansach związanych z wprowadzeniem sieci 5G, pracowniczych planach kapitałowych i wielu innych aktualnych zagadnieniach dyskutowano w Katowicach podczas XVIII Forum Kapitału i Finansów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Toruń dostanie osiedle z prefabrykatów

5 października oficjalnie zainaugurowano budowę 320 mieszkań przy ul. Okólnej w Toruniu. Osiedle powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, którą realizuje spółka PFR Nieruchomości. Będzie to pierwsze Mieszkanie Plus zbudowane z nowoczesnych prefabrykatów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adrian Misiejko*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Skutki odrzucenia projektu uchwały przez radę gminy

Problematyk weryfikacji oraz ponownego rozstrzygania projektu uchwały nie została wprost uregulowana na poziomie ustawowym. Z pomocą może przyjść doprecyzowanie – w statucie gminy – kwestii związanych z możliwością usunięcia wątpliwości co do formalnej prawidłowości przeprowadzonego głosowania. Inaczej wygląda sprawa z próbami ponawiania głosowań w celu uzyskania pozytywnego rezultatu w przypadku projektów prawidłowo odrzuconych. Tutaj należy przyjąć, że co do zasady taki projekt może być ponownie wniesiony na sesję, ale wyłącznie po ponownym przeprowadzeniu procedury wymaganej statutem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zdzisław Majewski

Czy raporty zreformują samorząd?

Ostatnio mamy wysyp różnych opracowań, alertów, raportów – których zasadniczym celem, obok tego jak radzić sobie z pandemią, są wskazania co do koniecznych reform, w różnych obszarach funkcjonowania gmin, powiatów i województw. Mam właśnie przed sobą „Raport Samorząd: Pomiędzy nadzwyczajnymi zadaniami a ograniczonymi możliwościami – samorząd terytorialny w czasie pandemii”. To owoc pracy grupy ekspertów think tanku Open Eyes Economy, wśród których znajdziemy m.in. prof. Jerzego Hausnera. Wymieniam prof. Hausnera, bo to nie pierwszy firmowany jego nazwiskiem oraz jego współpracowników raport analizujący funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony w KPA

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje dwie zasady, zgodnie z którymi wątpliwości związane z interpretacją przepisów lub stanem faktycznym należy rozstrzygać na korzyść strony. Stają się one jednak problematyczne, jeżeli stron postępowania jest więcej i korzyść dla jednej z nich oznacza niekorzystne rozwiązanie dla innych. Wyjaśniamy, jak stosować zasady „przyjaznej interpretacji przepisów prawa” oraz „rozstrzygania na korzyść strony niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego” oraz kiedy ich stosowanie jest wyłączone.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Brodziński*

Czy wójt może nie przygotowywać raportów o stanie gminy?

Raport o stanie gminy (powiatu, województwa) wprowadziła ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (DzU z 2018 r., poz. 130). W tym roku organy wykonawcze JST kolejny raz przedstawiały organom stanowiącym (i jednocześnie kontrolnym) raporty o stanie jednostek. Czy samorządowcy mogliby jednak tego nie zrobić?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Nowe rozporządzenia dotyczące formy i zakresu projektu budowlanego

Wraz z opisywaną już na łamach „Wspólnoty” nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie we wrześniu, zaczęły obowiązywać dwa nowe rozporządzenia, regulujące nowe elementy projektu budowlanego: wymóg zaprojektowania możliwości regulacji temperatury w każdy pomieszczeniu osobno, oraz jego formę: np. odejście od oprawy projektu uniemożliwiającej jego dekompletację.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Żądanie dokumentów i oświadczeń w orzecznictwie KIO

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu. Dopiero ich późniejsza weryfikacja otwiera możliwość podpisania umowy. Przedstawiamy najnowsze orzecznictwo dotyczące prawa żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane