Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 24/1290 - listopada 30, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Pekaesy i busiki na dopingu

Kroplówka dla pacjenta w agonii czy realne uzupełnienie oferty i walka z białymi plamami transportowymi? Na razie Program Rozwoju Przewozów Autobusowych nie budzi wielkiego zainteresowania samorządów. Możliwe jednak, że wprowadzenie do niego kilku zmian oraz upływ czasu spowodują, że wiele wykluczonych transportowo rejonów otrzyma nowe połączenia. Eksperci tymczasem uważają, że do rozwiązań systemowych wciąż daleko.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Albo zmniejszymy wydatki, albo będziemy musieli zaciągnąć kredyt

Zetniemy wydatki na zadanie zlecone, bo pochłaniają ponad 700 tysięcy złotych, a dotacja wynosi niewiele ponad 300 tysięcy. Nie możemy finansować nie naszych zadań. Trwa proces sądowy, w którym domagamy się od państwa 2 mln zł – tyle musieliśmy w ubiegłych latach dołożyć do otrzymanej dotacji. Teoretycznie moglibyśmy zredukować wydatki inwestycyjne, ale tutaj nie mamy zbyt dużego pola manewru – mówi Dariusz Kosno, burmistrz Opoczna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdańsk podwyższa opłaty śmieciowe o 100 procent

Mieszkańcy płacili dotąd 44 gr za każdy metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego oraz dodatkowo 5 gr za każdy metr w mieszkaniach i domach o powierzchni powyżej 110 mkw. Nowe stawki planowane na 2020 r. to odpowiednio: 88 gr za 1 mkw. oraz 10 gr za każdy metr w dużych lokalach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Spalarnia odpadów na Śląsku?

Zamiast drastycznego wzrostu cen za wywóz śmieci – nowoczesna instalacja, pozwalająca na ich przetworzenie oraz uzyskanie w tym procesie energii elektrycznej i ciepła. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia analizuje możliwość budowy spalarni.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jolanta Górecka-Wróbel*

Uproszczona procedura zamówień publicznych nie jest taka prosta

Stosowanie nowego trybu udzielenia zamówienia poniżej progów unijnych może przysporzyć zamawiającym trudności. Dla przełamania oporu w stosowaniu nowych przepisów konieczna jest zmiana podejścia nie tylko zamawiających i wykonawców, ale przede wszystkim osób reprezentujących organy kontrolujące.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski*

Przewodniczący nie decyduje o losie skargi, wniosku czy petycji

Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 231 KPA należy stwierdzić, że przewodniczący nie może sam arbitralnie zdecydować za organ (radę, sejmik) o uznaniu się właściwym lub niewłaściwym do rozpatrzenia skargi, wniosku w imieniu rady lub kierować je bezpośrednio do komisji skarg, wniosków i petycji z pominięciem rady (sejmiku). Podjęcie takiego działania przez przewodniczącego rady (sejmiku) polegającego na wyręczaniu organu uprawnionego do podjęcia tej decyzji przy rozpatrywaniu skargi czy wniosku moim zdaniem stanowi naruszenie prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz*

Zwolnienia w związku z likwidacją jednostki budżetowej

Prawidłowe przeprowadzenie likwidacji jednostki budżetowej jest procesem skomplikowanym. Wymaga wielu działań wszystkich komórek takiej jednostki. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia spraw pracowniczych likwidowanej jednostki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Daniel Łopatek*

Prawo autorskie i pokrewne w oświacie

Nauczyciel tworzący wspólnie z uczniami film, w którym wykorzystano fragmenty utworów muzycznych, musi pamiętać, że nie wystarczy dokonać zakupu takich utworów w sklepie muzycznym, ale również uzyskać zgodę na ich wykorzystanie od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, np. ZAiKS. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę korzystając z praw autorskich w trakcie zajęć z uczniami?

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Bożko-Kozikowska*

Odprowadzanie ścieków do sąsiada to za mało

Czy osoba wytwarzająca ścieki może wywiązać się z obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków korzystając (w formie użyczenia lub dzierżawy) z takiego zbiornika lub oczyszczalni znajdujących się na nieruchomości sąsiada?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Górski

Przegląd orzecznictwa KIO w 2019 r.

Określenie zakresu doświadczenia nabytego w konsorcjum, dysponowanie „pośrednie” i „bezpośrednie” zasobem ludzkim, potencjalne naruszenia zasady proporcjonalności, zawieranie niedozwolonych porozumień to tylko część zagadnień, w zakresie jakich musiała orzekać Krajowa Izba Odwoławcza w 2019 r. Przedstawiamy krótkie podsumowanie najciekawszych wyroków.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Ziętek*

Nagrywanie posiedzeń komisji rady gminy jest możliwe?

Wstęp oraz rejestracja przebiegu posiedzeń rady gminy jest możliwa i wynika wprost z przepisów prawa. Czy dotyczy to także posiedzeń komisji rady gminy? Co z prawem do prywatności i ochroną wizerunku członków komisji bądź samego obywatela uczestniczącego w posiedzeniu? Czy RODO zabrania rejestrowania obrad komisji rady gminy przez samych obywateli?

Zaloguj się i czytaj więcej

Roman Lorens

Standardy sanitarne w placówkach oświatowych

Dzieci i młodzież to grupa wiekowa najbardziej narażona na infekcje i choroby zakaźne, w tym wirusowe zapalenie wątroby typu A, grypę sezonową czy grypę AH1N1. Uczniom i wychowankom należy zatem zapewnić możliwość umycia rąk i twarzy ciepłą wodą z mydłem oraz możliwość ich wysuszenia. W tym celu niezbędne jest udostępnienie środków higieny osobistej, takich jak mydło w dozowniku, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski*

Obligacje komunalne. Co się zmieniło w 2019 roku?

Emisja obligacji komunalnych to jedna z najczęstszych metod pozyskiwania środków inwestycyjnych przez samorządy. Dlaczego warto wybrać tę formę finansowania? Jakie zmiany weszły w życie w mijającym roku?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Triumf na europejskich salonach

Komisja Europejska wybrała najlepsze projekty realizowane z udziałem środków unijnych. W tegorocznej edycji konkursu RegioStars 2019 w kategorii „Zwalczanie nierówności i ubóstwa” zwyciężył projekt „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Fundację Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Nowe funkcje XVIII-wiecznego zabytku

Klasycystyczny Domek Ogrodnika to jeden z cenniejszych zabytków Radzymina. Budy-nek jako jedyny ocalał z posiadłości księżnej Eleonory Czartoryskiej. Po remoncie udo-stępniono go odwiedzającym. Organizowane będą tam wystawy, spotkania autorskie, koncerty.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Wiśniewski*

Czy samorządy inwestują w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych?

Elektromobilność jest jednym z najważniejszych trendów w światowym sektorze motoryzacyjnym. Inwestycje na samochody z napędem elektrycznym (EV) realizowane przez największe koncerny motoryzacyjne liczone są w setkach miliardów euro. Wdrażaniu innowacyjnych technologii sprzyja polityka Unii Europejskiej, której decydenci słusznie postrzegają pojazdy zeroemisyjne jako skuteczny element walki z problemem zanieczyszczenia środowiska. Rozwój elektromobliności stał się w ostatnich latach również jednym z priorytetów polskiego rządu, który wprowadził rozbudowany system regulacji prawnych w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners – Czy gmina może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi?

Od samego początku obowiązywania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zainicjowanego nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 roku, jedno z kluczowych pytań dotyczyło możliwości dopłacania przez gminy do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane