Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 14/1280 - lipca 13, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Brudna gra czystym powietrzem

Straciliśmy miliardy złotych na czyste powietrze! Wymiany źródeł ciepła nie będzie! Kowalczyk do dymisji! To tytuły z niektórych mediów po informacji o kłopotach w negocjacjach pomiędzy Komisją Europejską a rządem w sprawie programu „Czyste powietrze”. W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Środowiska mogliśmy jednak przeczytać, że problemu nie ma. Program „Czyste Powietrze” działa. Co więcej, do pilotażu współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska zgłosiło się już 1000 gmin. Postanowiliśmy sprawdzić, kto ma rację.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Już nie mamy przemysłu. Jedyna nadzieja w branży turystycznej

W Łebie panuje monokultura biznesowa oparta na turystyce. Ostatni zakład przetwórstwa rybnego został zamknięty, zabudowania popadają w ruinę. Kiedyś zatrudniał 900 osób, na jego terenie działała nawet stocznia. Ale właściciele doszli do wniosku, że zakład lepiej zamknąć, bo można znacznie więcej zarobić przeznaczając działkę na deweloperkę z lokalami na krótkoterminowy wynajem – mówi Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Rutkowski, Paweł Jakubowski *

Zmiana celu użytkowania wieczystego

W ostatnim czasie Sejm pochylił się nad problemem niejednolitych praktyk gmin dotyczących zmiany celu użytkowania wieczystego, na jaki nieruchomości zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Wynikiem powyższego procesu jest projekt ustawy z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Procedowany akt prawny ma na celu ujednolicenie problematyki prowadzenia inwestycji budowlanej na nieruchomości, która oddana została w użytkowanie wieczyste na inny cel niż zakładany przez inwestora.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Remont zasobów mieszkaniowych, a nie tylko termomodernizacja

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji od niemal miesiąca uzgadniany i opiniowany jest projekt nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który może stać się odpowiedzią na deficyt ilościowy i jakościowy mieszkań w Polsce, który sięga 2,5 mln mieszkań. Przewiduje on szereg dodatkowych zachęt finansowych dla inwestorów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Dobre gminne budownictwo

Zazwyczaj mieszkania komunalne nie kojarzą się dobrze. Często znajdują się w starych budynkach, zniszczonych i zaniedbanych. Władze samorządowe chcą to zmienić. Dlatego powstające dziś budynki wyróżniają się dobrą architekturą, wysokim standardem wyposażenia, ciekawym zagospodarowaniem terenu. To przy okazji sposób na zatrzymanie młodych ludzi w miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Antoni Domikowski

Interes publiczny to za mało, aby odstąpić od przetargu

W wyroku z 31 maja br. Krajowa Izba Odwoławcza przyznała, iż potrzeba dokończenia robót drogowych powstała w związku z odstąpieniem przez zamawiającego od umowy z pierwotnym wykonawcą wypełnia przesłanki do zastosowania niekonkurencyjnego trybu negocjacji bez ogłoszenia z uwagi na tzw. przesłankę pilności. Zdaniem KIO interes publiczny przemawia nie tylko za wykonaniem prac zabezpieczających, lecz uzasadnia nawet dokończenie całej inwestycji. Zapadły wyrok budzi wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym i może otwierać drogę do nadużyć przy podobnych sprawach.

Zaloguj się i czytaj więcej

prof. zw. dr hab. Jacek Sroka*, dr Joanna Podgórska-Rykała*

Strategia jako narzędzie zarządzania rozwojem w JST

Proces zarządzania, bez względu na rodzaj organizacji oraz jej cele, można scharakteryzować wyróżniając cztery podstawowe czynności jakimi są: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie [Griffin, 1998]. Skuteczne zarządzanie organizacją publiczną jaką jest jednostka samorządu terytorialnego wymaga dziś jednak zdecydowanie zarządzania strategicznego, czyli takiego, które zmierza do osiągnięcia jasno sprecyzowanych celów w oparciu o długofalową strategię, a nie jedynie bieżące uwarunkowania. Strategia stanowi mapę obecnej i przyszłej aktywności, koordynuje wykorzystanie zasobów tak, aby osiągać realne rezultaty. Jak stwierdził Russell L. Ackoff [1993], to właśnie „planowanie jest projektowaniem przyszłości, jakiej pragniemy oraz skutecznych środków jej realizacji” .

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska Górecka*

Książka wejść i wyjść a RODO

Obowiązek informacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków administratorów danych, wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Mimo upływu roku od rozpoczęcia stosowania nowych przepisów, w dalszym ciągu administratorzy danych, w tym samorządowi, mają problem z określeniem w jakich sytuacjach i w jaki sposób obowiązek ten powinien być realizowany.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Bożko – Kozikowska*

Zwrot środków wydanych na podnoszenie kwalifikacji

Czy żądanie zwrotu całości środków pozyskanych przez pracodawcę samorządowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest zasadne?

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka*

Opodatkowanie gruntów i budowli ośrodka sportu oddanych do bezpłatnego używania

W dniu 2 kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części posiadanych przez ośrodek sportu. Ośrodek ten jest instytucją gospodarki budżetowej, posiadającą osobowość prawną, utworzoną w celu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Toczył on spór z burmistrzem miasta (organem podatkowym). W ramach prowadzonej działalności ośrodek udostępnia między innymi obiekty sportowe do bezpłatnego korzystania przez stowarzyszenia, których celem statutowym jest prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury i sportu. Dodatkowo ośrodek sportu zajmuje się utrzymaniem obiektów sportowych i zarządzaniem nimi, a także przygotowaniem sportowym reprezentantów Rzeczpospolitej Polskiej do wzięcia udziału w międzynarodowych zawodach sportowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Zakupy dla OSP z funduszu sołeckiego

W skali kraju kilka procent wydatków z funduszy sołeckich dotyczy zakupów sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych (dalej: OSP). Na jakie zadania sołectwo może przeznaczyć fundusz sołecki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jeśli budynek Ochotniczej Straży Pożarnej jest własnością gminy? Czy można wyremontować (rozbudować) garaż, pomieszczenia, w których przechowywany jest sprzęt OSP, zakupić taki sprzęt lub np. umundurowanie strażackie?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dotacja dla spółki wodnej

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dysponując kompetencją do określania zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych powinien określić w uchwale sposób wyliczenia wysokości dotacji, w taki sposób, aby beneficjent nie miał wątpliwości, o jaką wielkość dotacji może się ubiegać i nie może scedować tej kompetencji na organ wykonawczy, np. wskazać konkretnie procent poniesionych przez spółkę wydatków lub wartość kwotową dotacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

Z perspektywy Kancelarii Ziemski & Partners – Zmiany w procedurze sesyjnej organów stanowiących JST

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła szereg istotnych zmian do wszystkich trzech ustrojowych ustaw samorządowych. Zmiany te dotyczą m.in. procedury sesyjnej w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zmian związanych z procedurą głosowania, transmisją obrad rady oraz ustalaniem porządku obrad.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane