Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 8/1274 - kwietnia 20, 2019

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Magdalena Niziołek*

Ustalanie planu sieci szkół z problemami

Czy istnieją prawne sankcje w przypadku niepodjęcia uchwał rad gmin w sprawie ustalenia planu sieci szkół na okres od 1 września 2019 r?

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Młodzi muszą zacząć decydować w sprawach samorządu

Nie pamiętamy czasów komuny, posługujemy się co najmniej jednym językiem obcym, wychowywaliśmy się w Europie, w której granice były otwarte. W praktyce musimy zaś realizować pomysły instytucji, w których dominują starsi od nas. Ale my uważamy, że przyszedł czas na młodych – mówi Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo, wiceprezes Stowarzyszenia Młodego Samorządu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Burmistrz Kowala chce dyskusji o nadwyżce operacyjnej

Publikowane dane o nadwyżkach operacyjnych samorządów nie pokazują rzeczywistej sytuacji sektora – uważa Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala. Jego zdaniem od nadwyżki jednostki należałoby odjąć rozchody z tytułu obsługi długów. Dopiero to daje rzeczywisty obraz możliwości finansowych danej jednostki. Burmistrz Kowala domaga się by Ministerstwo Finansów publikowało oprócz informacji o nadwyżkach operacyjnych JST także informacje o nadwyżkach netto, czyli po odjęciu rozchodów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wojtaczka*

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych – ciąg dalszy nastąpi…

W dniu 22 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II FSK 2983/17 zabrał głos w niezwykle kontrowersyjnej kwesti zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z wydanym przez skład 7-osobowy wyrokiem elektrownie wiatrowe w roku 2017 r. były opodatkowane w całości i brak jest na gruncie prawa polskiego argumentów, które przemawiałaby za odmiennym podejściem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bartosz Wilk*

Raport o stanie samorządu

W tym roku po raz pierwszy organ wykonawczy jest zobowiązany przygotować raport o stanie gminy, powiatu i województwa, a organ stanowiący do przeprowadzenia, z udziałem mieszkańców, debaty nad tym dokumentem. Poza tym, że raport jest obowiązkiem dla władz samorządowych, to można go wykorzystać jako narzędzie do włączenia mieszkańców w sprawy publiczne i dyskusji nad tym, jak rozwiązać problemy, z którymi zmierza się samorząd.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wolnoamerykanka w mediach

O tym, że przemówienie ćwiczy się na głos, jak radzić sobie z tremą, jak formułować przekaz, aby nie narazić się mediom, mówił podczas Kongresu Młodego Samorządu Roman Czejarek, dziennikarz Polskiego Radia, publicysta i konferansjer.

Zaloguj się i czytaj więcej

Średnie miasta dla biznesu

Centra usług biznesowych powinny zacząć powstawać w miastach drugiej prędkości, takich jak Radom, Elbląg, Tarnów czy Chełm. Duże ośrodki – Gdańsk, Warszawa, Wrocław – nie pomieszczą już dziesiątek nowych miejsc pracy – uważa Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Zaloguj się i czytaj więcej

Następny mesjasz nas wszystkich zabije

Polska musi być bardziej, jak polskie miasta. Więcej pracy u podstaw, mniej pomysłów na zbawienie ludzkości i wielkich haseł o zmianie społeczeństwa. Nie pozwólcie, żeby poziom dyskusji z polityki trafił do samorządu. To byłby koniec naszej republiki – mówił podczas Kongresu Młodego Samorządu Szymon Hołownia, dziennikarz, pisarz i publicysta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Rewitalizacja miejskiej biblioteki

Neogotycki budynek Legnickiej Biblioteki Publicznej został w ubiegłym roku gruntownie odrestaurowany. Odnowiono ściany, dach, wymieniono okna, pojawiła się nowa winda. Na zewnątrz powstała strefa wypoczynku z leżakami i siedziskami dla czytelników. Prace kosztowały 5,8 mln zł, z tego blisko 4,8 mln to unijne dofinansowanie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamil Moskwik*, Antoni Olszewski**

Innowacje w gospodarce odpadami

Czy wykorzystywanie technologii Big Data, Internetu Rzeczy oraz Sztucznej Inteligencji będzie w najbliższym czasie podstawą rozwoju rynku gospodarki odpadami? Piszemy w jakim kierunku będzie rozwijał się sektor i jakie są główne bariery w jego rozwoju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus*

W poszukiwaniu odpadowego kompromisu

Do końca marca 2019 roku nie udało się zakończyć prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Citko*

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Sejm 4 kwietnia 2019 r. przyjął projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej jako: ustawa). Ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP. Stanowi ona wyraz dążenia ustawodawcy do zapewnienia jak największej dostępności informacji udzielanych przez podmioty publiczne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, a także osób starszych. Zakłada całkowitą przebudowę sposobu prezentowania treści na stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marcin Nagórek*

Dokumenty niezbędne do udzielenia (lub nie) absolutorium

Kwiecień to miesiąc, który oznacza dla jednostek samorządu terytorialnego zapoczątkowanie czynności związanych z podsumowaniem „finansowym” minionego roku budżetowego. Tak jest i w tym roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Joanna Rudzka

NSA w kolejnym wyroku przyznał prawo samorządom do odliczenia VAT od inwestycji w obiekty sportowe

15 marca Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne już orzeczenie w sprawie możliwości odliczania VAT od inwestycji samorządowych, tym razem w postaci obiektów sportowych (sygn. I FSK 1660/16). Sprawa dotyczyła gminy, która zrealizowała inwestycję – budowę hali sportowej, a następnie oddała ją szkole w trwały zarząd. Zdaniem fiskusa okoliczność ta wystarczyła, aby pozbawić gminę prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Baranowska-Górecka*

RODO w szkole

Szkoły i placówki oświatowe po 25 maja 2018 roku stanęły przed ogromnym wyzwaniem związanym z koniecznością dostosowania swojej działalności do przepisów unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Początkowo powstało w tym zakresie wiele obaw i kontrowersji, które prowadziły niejednokrotnie do absurdalnych wręcz propozycji rozwiązań – np. wskazywano, że nauczyciele nie powinni zwracać się do dzieci po imieniu, uczniowie nie powinni podpisywać zeszytów, czy też, że nie wolno wywieszać podpisanych prac uczniów na tablicach w szkole. Te obawy były dodatkowo podsycane tym, że jeszcze w dniu rozpoczęcia stosowania RODO trwały prace nad przepisami tzw. ustawy sektorowej, nowelizującej ponad 100 ustaw, w celu dostosowania ich do nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane