Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 18/1232 - września 9, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Barbara Świba

Spółka cywilna nie może być adresatem decyzji administracyjnej

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, dlatego nie może być stroną postępowania administracyjnego. Stronami mogą być osoby fizyczne tworzące spółkę. Dlatego też adresatem decyzji administracyjnej nie może być spółka cywilna lecz jej wspólnicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Laskowski

Rodzina w urzędzie

Czy i w jakich sytuacjach w jednostkach samorządu terytorialnego mogą być zatrudnieni członkowie rodziny? A jeśli jest to możliwe, to co stanie się w przypadku, gdy między krewnymi zatrudnionymi w administracji samorządowej powstanie stosunek podległości służbowej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Janina Fornalik

Jednostki budżetowe podlegające centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach jednostki budżetowe powiatu, takie jak Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) powinny zostać objęte procesem centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Wejcman

Współpraca trzeciego sektora i samorządu

Tworzona przez coraz liczniejszą grupę organizacji pozarządowych Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego, której inicjatorem jest Sieć SPLOT, pokazuje 5 najważniejszych wyzwań dla 3 sektora, wśród których pojawiają się też zadania dla rozwoju współpracy z JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

Urszula Lasek

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Po dość obszernej nowelizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej jako Ustawa), jaka miała miejsce w styczniu 2017 roku, czeka nas kolejna fala istotnych zmian. Największe z nich wejdą w życie od 1 września 2017 roku, niektóre z nich natomiast zaczynają obowiązywać już od 23 sierpnia 2017 r. najbardziej istotne, z punktu widzenia działania jednostek samorządu terytorialnego, są zmiany dotyczące przepisów regulujących kwestie użytkowania wieczystego, sposobów naliczania opłat adiacenckich i rozliczeń nakładów poczynionych przez użytkowników wieczystych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Filipek

Nowe możliwości – ugody przy należnościach cywilnoprawnych

Ugody w sporach cywilnoprawnych nie są naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, o ile zostaną zawarte zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Szkoła z marzeń: funkcjonalna i niedroga

To jeden z najnowocześniejszych i najbardziej energooszczędnych obiektów oświatowych na Śląsku. Wyposażony w klimatyzację, wentylację z odzyskiem ciepła, system zarządzania BMS, który steruje wewnętrznymi instalacjami. Te nowoczesne rozwiązania wpłyną nie tylko na funkcjonalność szkoły, ale także przyniosą wymierne korzyści finansowe.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bolesław Meluch

Jakość życia seniora a polityka mieszkaniowa

Gospodarka senioralna nie powinna być traktowana jako sektor wymagający specjalnej troski z uwagi na kruchość elementu ludzkiego, ale jako wyzwanie i czynnik sprawczy innowacyjności. Niezbędne jest uzyskanie jednakowego i jednoczesnego zainteresowania i traktowania mieszkalnictwa, ochrony zdrowia i opieki socjalnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Miasto zarabia miliardy na turystyce

Wkład turystyki w PKB Warszawy wyniósł w 2016 r. ponad 15 mld zł. Stolica jest pierwszym miastem w kraju, które dokonało takich obliczeń, a przygotowany przez nią raport to ciekawa lektura dla pracowników miejskich biur promocji w całej Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Mieszkańcy dzielą marszałkowskie fundusze

Pierwsi marszałkowie już pozazdrościli miastom budżetów obywatelskich. I oni chcą wiedzieć, jakie są potrzeby mieszkańców regionów i oddać im niewielką kwotę pieniędzy do dyspozycji. Koszt niewielki, korzyści – ogromne. Ci, którzy jeszcze się nie zdecydowali, czekają na doświadczenia kolegów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mariusz Gołaszewski

Jak odpowiedzieć na argument o zadłużaniu gminy

Wielu prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów realizuje ambitne plany inwestycyjne, zwłaszcza teraz, kiedy ruszyły dofinansowania z UE. Wymagają one zaciągnięcia kredytu czy emisji obligacji na wkład własny. W takiej sytuacji najłatwiejszym sposobem zaatakowania włodarza przez opozycję jest zarzut, że zadłuża miasto, gminę czy powiat. Jak na to odpowiedzieć?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Realizacja instalacji wewnętrznych z pozwoleniem czy bez?

Od wprowadzenia ostatniej znaczącej nowelizacji prawa budowlanego minęły już dwa lata. Na przestrzeni tego czasu na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pojawiło się już kilka interpretacji przepisów prawa, również wzajemnie wykluczających się. Taka sytuacja nie jest komfortowa ani dla inwestorów, ani dla organów administracji architektoniczno-budowlanej, gdyż powoduje uzasadnioną niepewność legalności przygotowywanych do realizacji inwestycji. Jest też dowodem niskiej jakości stanowionego prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Fidura

Herb gminy określa tożsamość społeczności

W polskiej heraldyce samorządowej, obok herbów na europejskim czy światowym poziomie, nadal spotyka się wiele niedoróbek, dziwacznych znaków czy wręcz bohomazów. Dziwi to o tyle, że herb gminy identyfikuje lokalną wspólnotę i powinien być powodem do dumy. Warto wzorować się na europejskich państwach, w których sztuka heraldyczna nie tylko nie zamarła, ale jest zrozumiała dla obywateli, a herby lokalne i państwowe stanowią przedmiot nauczania w szkołach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jan Metko

Ostrowice do likwidacji?

Przyłączenie tej zachodniopomorskiej gminy do sąsiedniego Drawska Pomorskiego to najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwiązania problemów zadłużonego na 42,5 mln zł samorządu. Opowiadają się za nim zarówno wojewoda zachodniopomorski, jak i resort spraw wewnętrznych i administracji. Ostateczna decyzja w sprawie Ostrowic ma zapaść do końca roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Wasilewski

Sprawozdanie Rb-ST przysparza wielu problemów

Zdarza się, że kontrole regionalnych izb obrachunkowych zarzucają samorządom niezgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań o stanie środków na rachunku bankowym i wykazywanie w nich danych nierzetelnych, niezgodnych z zapisami ksiąg rachunkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ludwik Węgrzyn

Nowe zagrożenia dla szpitali

Można spodziewać się niezadowolenia części osób wykonujących zawody medyczne. Chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz w innych niż podmioty lecznicze jednostkach, np. w domach pomocy społecznej. O podwyżkach wynagrodzeń i innych problemach powiatów w ochronie zdrowia pisze prezes Związku Powiatów Polskich.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Komunikacja kontekstowa to przyszłość smart city

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce wdrożyła elektroniczny system Vizum do komunikowania się z mieszkańcami. Platforma pozwala tak pokierować informacją, by dotarła ona tylko do osób będących w danym miejscu i w wyznaczonym czasie, ograniczając tym samym coraz bardziej dokuczliwy szum informacyjny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Pedagodzy ulicy pomagają zmieniać miasto

O tym, jak wciągnąć młodzież w proces konsultacji programów rewitalizacji i jak praca streetworkerów pomaga poznać potrzeby mieszkańców, opowiada prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Kiedy reklamy znikną z miast?

Zaraz po przyjęciu w 2016 roku przez Sejm ustawy krajobrazowej ruszył nieoficjalny wyścig – gminy rywalizowały o miano tej, która pierwsza przygotuje, przyjmie i wdroży uchwałę regulującą zasady sytuowania nośników reklamowych. Zapał szybko opadł. W większości dużych miast wciąż trwają konsultacje projektów. W Łodzi i Ciechanowie uchwały zostały skutecznie oprotestowane przez przedsiębiorców i zakwestionowane przez nadzór wojewody. Czy gminy mają szansę w starciach ze świetnie zorganizowaną branżą reklamy zewnętrznej?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane