Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 14/1228 - lipca 15, 2017

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Parkomaty w sądach

Zobowiązywanie mieszkańców do podawania numeru rejestracyjnego auta przy wnoszeniu opłaty za parkowanie jest niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych i Konstytucją RP – orzekł w kwietniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Po wyroku Fundacja Panoptykon przygotowała poradnik dla mieszkańców „Powiedz Nie! Wścibskim parkometrom”, w którym tłumaczy, jak zaskarżyć uchwały w innych miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nasze dziedzictwo interesuje gości z całego świata

O budowaniu oferty turystycznej, znaczeniu historii w kreowaniu marki miasta, a także tworzeniu produktu, jakim jest turystyka weekendowa, opowiada Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Autobusy na żądanie

20-osobowy bus pokonuje wąskie uliczki o sporym nachyleniu. W środku grupa pasażerów, z których każdy dokładnie określił, gdzie wsiada i gdzie planuje wysiąść. Komunikacja na zamówienie w Szczecinie to jeden z najbardziej innowacyjnych pomysłów w Polsce wpisujących się w ideę smart city.

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Dąbek*

Jak walczyć o unijne pieniądze

Część gmin i powiatów, a także podległych im jednostek aplikuje o środki unijne zarówno w ramach programów centralnych (jak np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), jak i regionalnych programów operacyjnych. Nie zawsze jednak wyniki rozstrzygnięcie instytucji organizującej konkurs jest pozytywne dla planowanego projektu. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób można odwołać się od takiej negatywnej decyzji przygotowując protest, a następnie w dalszym kroku, jeśli to konieczne wnieść skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Hamankiewicz

Kto przeżyje reformę służby zdrowia

Powstaje sieć szpitali, do której wejdzie sporo placówek, ale szanse na przetrwanie tych, które pozostaną poza siecią, są minimalne. Jedyna szansa, że rząd podejmie decyzję o zastrzyku w postaci 40–50 mld zł, aby budżet NFZ był racjonalny w stosunku do potrzeb Polaków. Ten scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, do wielu placówek środki publiczne nie będą już trafiać. Najbardziej zaniepokojone powinny być szpitale pierwszego i drugiego poziomu referencyjności oraz sami pacjenci.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Centrum ekologiczne w Domu Zdrojowym

Powstanie zielona szkoła, sala konferencyjna, 60 pokojów hotelowych i restauracja. Zanim to jednak nastąpi, XIX-wieczny obiekt przejdzie gruntowny remont. Miasto rozstrzygnęło właśnie konkurs na koncepcję architektoniczną Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie, który stanie się nowoczesnym centrum edukacji ekologicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Bieganie zmienia gminę

Wysokiej klasy impreza sportowa to dla gminy dobra okazja do zaprezentowania się. Samorządowcy, miłośnicy biegania, co roku przyznają: Jarosławiec zmienia się w błyskawicznym tempie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska*

Finansowa arystokracja

W 43 gminach dochody przekraczają 5 tys. zł na mieszkańca. To prawdziwa arystokracja wśród polskich samorządów. Są wśród nich Warszawa, Sopot oraz 7 gmin wokół bogatej Warszawy, ale także gminy o bardzo silnie rozwiniętej funkcji turystycznej (np. Rewal, Mielno, Ustronie Morskie), stosunkowo niewielkie jednostki z surowcami naturalnymi (np. Kleszczów) i dwie gminy w zagłębiu węgla brunatnego koło Konina i Turka.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aleksandra Misiun*

Co się dzieje z pracownikami w trakcie przekształcenia?

Jedną z wątpliwości, która często rodzi się w toku podejmowania decyzji o dokonaniu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego jest niepewność co do konsekwencji przekształcenia dla dotychczasowych pracowników zakładu. Zarówno włodarzom danej jednostki samorządu terytorialnego, jak i załodze zakładu budżetowego towarzyszy obawa o zachowanie przez nich dotychczasowych stanowisk pracy, jak i warunki zatrudnienia. Analiza sformułowanych w tym zakresie przepisów prawa oraz linii orzeczniczej, z pewnością przyczyni się do wyjaśnienia powyższych kwestii oraz podjęcia właściwej decyzji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Świba

Elementy decyzji administracyjnej

Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Marek Rotkiewicz

Czas pracy kierowcy w jednostce samorządu terytorialnego

Kierowcy samochodów będących własnością organów władzy publicznej (nie tylko osobowych ale najczęściej z takimi mamy do czynienia) nie podlegają co prawda pod przepisy unijne restrykcyjnie ograniczające czas prowadzenia pojazdu, czy narzucające czas, w jakim wykorzystywane muszą być przerwy ale jednocześnie nie są objęci również wieloma, w praktyce ułatwiającymi regulacjami pozwalającymi np. na skrócenie odpoczynku dobowego. Objęci są szczególnymi regulacjami ustawy o czasie pracy kierowców, z których część może być dla pracodawcy pomocna, o ile odpowiednio podejdzie do tego w regulaminie pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwester Szczepaniak

Zakres działania wspólnoty

Gmina posiada lokale w budynku, który jest zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową. Wykorzystuje je na potrzeby gospodarki mieszkaniowej. Nie posiadają one jednak toalet - są one ulokowane na korytarzu. Wspólnota wystąpiła do gminy z żądaniem uregulowania opłat za, jej zdaniem, bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej wspólnoty (czyli toalet znajdujących się na korytarzu). Czy wspólnota ma prawo żądań wynagrodzenia za tego rodzaju pomieszczenia?

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane