Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 10/1198 - maja 7, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Pakt dla wsi

O pakcie dla obszarów wiejskich słychać od dłuższego czasu. To zresztą jeden z celów sformułowanych w Programie Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019. Choć szczegóły nie są jeszcze znane i resort niechętnie o nich mówi, „Wspólnota” dotarła do projektu paktu z 20 kwietnia 2016 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Związek Gmin Wiejskich krytykuje pomysły MEN

Uwsteczniono prawo oświatowe i odebrano samorządom wywalczone niedawno prawo do kształtowania sieci szkolnej. Takie działanie musi skutkować przekazaniem odpowiedzialności finansowej za prowadzenie oświaty na poziom administracji rządowej – napisali samorządowcy ze Związku Gmin Wiejskich RP w stanowisku ze Zgromadzenia Ogólnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Krzysztof Buczkowski*

Koszty i korzyści roweru miejskiego

W pierwszych dniach kwietnia jeden z wiodących operatorów systemów roweru miejskiego w Polsce ogłosił, że liczba wypożyczeń „jego” rowerów w naszym kraju przekroczyła 10 milionów. Skala zjawiska lub może magia samej liczby skłoniła wielu komentatorów do lansowania tezy i ogłoszenia całemu światu, iż: „Polacy pokochali rowery miejskie”. Dla dynamicznie rozwijającej się i intensywnie promującej firmy jest to niewątpliwie powód do satysfakcji. Przyglądając się bliżej zaprezentowanym liczbom, trudno oprzeć się jednak pewnemu sceptycyzmowi, a pojawiające się wątpliwości zdają się utwierdzać w przekonaniu, że jeszcze za wcześnie na ogłoszenie pełnego zwycięstwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Oświata w niebezpieczeństwie

Działająca przy marszałku województwa Pomorska Rada Oświatowa jest mocno zaniepokojona pomysłem likwidacji gimnazjów. Krytykuje też podwyższenie wieku obowiązku szkolnego oraz zniesienie tzw. godzin karcianych w szkołach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Pomóc byłym wójtom

Telefon przestaje dzwonić, znajomi się odwracają, o pracę trudno ze względu na ustawowe ograniczenia i falę krytyki. Tak to wygląda po przegranych wyborach – mówi Mariusz Poznański, były wójt gminy Czerwonak. Stowarzyszenie ma być formą wsparcia i dawać nowe perspektywy zatrudnienia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

Wznagrodyenia członków organów spółek komunalnych wg nowej ustawy kominowej

W numerze 8/2016 Wspólnoty z 9 kwietnia 2016 r. w artykule pod tytułem „Pola minowe organizacji zarządzania i nadzoru w spółkach komunalnych” napisałem między innymi, że „sprawa wynagrodzeń dla prezesów spółek, ze względu na szczególnie skomplikowaną regulację prawną zawartą w art. 6, 8 i 10 ustawy kominowej należy do najtrudniejszych kwestii zarządzania w spółkach”. Nie przypuszczałem wówczas, że sprawa niebawem znajdzie zupełnie nowe rozwiązanie, a to za przyczyną rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Urzędnik zapłaci za błędną decyzję?

Prokuratura w Elblągu chce, aby urzędnik z Ostródy zapłacił ponad 45 tys. złotych za podjęcie decyzji niezgodnej z prawem. To równowartość jego rocznej pensji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Justyna Kamińska

Modelowa rewitalizacja miast

Ponad 43 mln zł trafi w formie dotacji do 20 miast na przygotowanie programów rewitalizacji. Pieniądze dostaną m.in.: Włocławek, Wrocław, Warszawa, Leszno, Dąbrowa Górnicza, a projekty mają być wzorcem dla innych samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Miazga, Piotr Teisseyre*

Ranking: Społeczeństwo naprawdę obywatelskie

Które polskie gminy najmocniej wspierają organizacje pozarządowe, a w których społeczność bierze najbardziej aktywny udział w wyborach samorządowych i prezydenckich. Gdzie działa najwięcej fundacji i stowarzyszeń, a gdzie odbywa się największa liczba zbiórek publicznych. A gdyby tak przyznać punkty za poszczególne rodzaje aktywności, następnie zsumować je i wskazać zwycięzców? Prezentujemy pierwszy w Polsce ranking samorządów najbardziej aktywnych społecznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mirosław Obrębski*

Oświatowy remanent

Zanim zaczną się kolejne zmiany w oświacie, uporządkujmy stare sprawy. W 1991 r. rozpoczął się nieustający proces żonglowania zadaniami oświatowymi i finansami przez kolejne rządy. Samorządy przyjęły na swoje barki ciężar, z którym nie radziły sobie władze centralne. Z czasem przybywało kosztownych zadań, za którymi nie szły wystarczające pieniądze. Na progu kolejnej reformy warto o tym przypomnieć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Borowski, Marcin Baj*

Kontrole podatkowe w samorządach

Kontrole podatkowe budzą wiele emocji w samorządach. Należy bowiem pamiętać, że stwierdzenie przez organy podatkowe nieprawidłowości w rozliczeniach VAT może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla samorządu, ale także dla osób odpowiedzialnych w nich za rozliczenia podatkowe. Z drugiej jednak strony na przestrzeni ostatnich lat dobitnie widać w jak wielu sprawach to organy podatkowe nie miały racji, a dowiodły tego właśnie stanowcze i konsekwentne działania samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Ewa Weber

Zarządzanie strategiczne drogą do budowy społeczeństwa informacyjnego

Dla stworzenia dobrej strategii budowy społeczeństwa informacyjnego nie wystarczą chęci do działania. Nad programem budowy społeczeństwa informacyjnego Zabrze pracuje od 2009 roku. Od tego czasu przeprowadzona została gruntowna inwentaryzacja i analiza SWOT. W ich wyniku powstała Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze do roku 2020.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane