Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 9/1197 - kwietnia 23, 2016

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Autorzy: Sylwia Gawrońska, Mateusz Klupczyński

Krajowa Rada RIO: Zbyt łatwe pieniądze z parabanków

Samorządowe media obiegła informacja o planach rządu oraz regionalnych izb obrachunkowych – będą zmiany w prawie dotyczące sposobu zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. Wszystko po to, aby wyeliminować praktykę pożyczania pieniędzy w instytucjach pozabankowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawia: Janusz Król

Nasza spółka przysporzyła miastu majątku

Gospodarkę odpadami powinny prowadzić spółki komunalne. One robią to lepiej, bo są zakorzenione w społeczności lokalnej – mówi Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska.

Zaloguj się i czytaj więcej

Bogdan Nawrocki

„Rodzina 500+” nie pogorszy sytuacji samorządów

Program wręcz przejściowo poprawi, określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych, relację zadłużenia gmin, jednak pod warunkiem zbilansowania związanych z tym programem wpływów i wydatków na poziomie każdej gminy – pisze w polemicznym artykule Bogdan Nawrocki, zastępca dyrektora Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością Urzędu m.st. Warszawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Samorząd i armia, czyli polskie kolce

Polski nie stać na takie rozbudowywanie wojsk operacyjnych, aby były w stanie zatrzymać lub nawet skutecznie odstraszyć potencjalnego agresora ze Wschodu. Zamiast tego potrzebna nam jest obrona terytorialna. Nie tylko tańsza, ale i skuteczniejsza siła, mająca jednocześnie lokalny, samorządowy charakter – mówił Romuald Szeremietiew na II Kongresie Młodego Samorządu w Dusznikach-Zdroju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Kornalewicz*

Brak prawa wyłącznego utrudnia organizowanie transportu

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który wykluczył możliwość stosowania prawa wyłącznego przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego jako formy rekompensaty dla operatorów świadczących usługi transportowe na nierentownych liniach. Jest to nieuzasadnione i szkodliwe.

Zaloguj się i czytaj więcej

T. Żółtak*

Którzy uczniowie są nam „drożsi”?

Zmiany w wydatkach oświatowych gmin w przeliczeniu na ucznia

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Bączyński*

Sekretarz urzędnik czy nowoczesny menadżer?

Powoli zbliżamy się do roli sekretarza-menadżera. Jednak podczas okresowych ocen pracowników samorządowych decydują głównie: życzliwość, uprzejmość, sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizowanie pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mikołaj Maśliński*

Dalsze funkcjonowanie ZEAS-ów w świetle nowych uwarunkowań prawnych

Tryb utworzenia centrum usług wspólnych (CUW) nie budzi większych wątpliwości. Przepisy ustaw samorządowych są w tym zakresie dość precyzyjne. W praktyce pojawia się jednak pytanie o możliwość dalszego funkcjonowania zespołów obsługi administracyjnej szkół i placówek oświatowych (ZEAS).

Zaloguj się i czytaj więcej

Misja Przyroda

Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

Zaloguj się i czytaj więcej

Martyna Studzińska*

Narady obywatelskie, czyli po co tak długo rozmawiać

Nieprawidłowe poprowadzenie konsultacji nie tylko nie przyniesie zadowalających efektów, ale może wręcz sfrustrować i zniechęcić mieszkańców i lokalne władze. Dlatego przygotowując je, warto zapoznać się z doświadczeniami innych jednostek. Szczególnie jeśli wybieramy niestandardowe formy, takie jak narady obywatelskie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Nic o nas bez nas

Jedną z gmin, w której Fundacja Pole Dialogu prowadziła projekt narad publicznych, było Opole Lubelskie. Wybraliśmy się tam na początku kwietnia, aby wziąć udział w wysłuchaniu publicznym. Na spotkanie przyszło ponad 120 mieszkańców, władze miasta i członkowie fundacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Gdynia bada upodobania estetyczne

W Gdyni ruszają konsultacje społeczne mające na celu opracowanie zasad umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Miasto zaprasza mieszkańców do wypełnienia ankiety, która pozwoli określić ich preferencje estetyczne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Wojciechowski*

Przyszłość urzędów stanu cywilnego

Wyzwaniem na najbliższe lata jest ujednolicenie zasad rejestracji stanu cywilnego. Dzisiaj codziennością w USC jest załatwianie spraw obcokrajowców, w przeważającej mierze obywateli Europy. Z uwagi na falę migracji należy się jednak spodziewać, że za chwilę będzie to cały świat. Konieczna jest stała analiza funkcjonowania systemu oraz nieustanne diagnozowanie zagrożeń. Spróbuję przybliżyć sposób funkcjonowania urzędów stanu cywilnego, ich znaczenie dla państwa oraz dla obywateli. Ukazanie pełnego obrazu instytucji wymaga uwzględnienia kontekstu historycznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sylwia Zawartka

Obowiązki osób przyjmujących i analizujących oświadczenia majątkowe

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez określone kategorie funkcjonariuszy publicznych ściśle koresponduje z istnieniem obowiązków uprawnionych podmiotów zobowiązanych do przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych. Powstaje w związku z tym szereg wątpliwości natury praktycznej, czy osoby te są zobowiązane do udzielania informacji i wskazówek w zakresie zasad składania przez samorządowców oświadczeń majątkowych, udostępniania im niezbędnych formularzy, na których muszą być składane oświadczenia, przypominania o zbliżającym się terminie do złożenia oświadczenia, a także wzywania do uzupełniania lub poprawiania błędów w złożonych oświadczeniach majątkowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Urszula Lasek

Ograniczenie obrotu ziemią rolną – kolejny bubel legislacyjny?

W dniu 30 kwietnia 2016 roku ma wejść w życie uchwalona przez Sejm 31 marca 2016 roku ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zwana dalej ustawą). Na wstępie niniejszego artykułu należy zaznaczyć, że do dnia publikacji artykułu nie ukazał się Dziennik Ustaw z obowiązującą treścią, zatem ustawa przedstawiona w niniejszym artykule może potencjalnie ulec zmianie. Senacka Komisja Ustawodawcza zaproponowała kilka zmian do projektu, zaś Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu 13 kwietnia 2016 roku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Gospodarowicz

Umowy na czas określony po nowemu w samorządzie

Od 22 lutego 2016 r. obowiązywać zaczęła nowelizacja kodeksu pracy wprowadzona na mocy ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU 2015, poz. 1220), dalej jako „ustawa zmieniająca”. Nowelizacja dotyczy umów zawieranych na czas określony i ogranicza możliwość zatrudniania pracowników w tej formie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn

Zarząd powiatu w strukturze samorządu

Pracodawcą dla etatowych członków zarządu jest starostwo powiatowe. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty związane z nawiązaniem (np. szkolenie wstępne BHP) i rozwiązaniem (np. sporządzenie i doręczenie świadectwa pracy) stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady, a pozostałe czynności (np. udzielanie urlopu, rozliczanie czasu pracy) – wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu.

Zaloguj się i czytaj więcej

*Roman Lorens

Ochrona nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego

Ustawa Karta Nauczyciela przyznaje nauczycielowi status funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Oznacza to, że korzysta on z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z Kodeks karny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane