Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 1/1163 - stycznia 10, 2015

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Lubelskie promuje się w Al-Dżazira

Kampania ruszyła 15 grudnia, potrwa miesiąc i zachęca do zainwestowania w woj. lubelskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

PATRYCJA BAGIŃSKA

Warszawa wie, jak zorganizować interesujące praktyki

Chcąc uniknąć przypadkowości w wyborze pracy po skończeniu studiów, studenci decydują się na odbycie praktyk. Urząd m.st. Warszawy dał taką szansę i pokazał, że praca urzędnika, i to jeszcze w tak trudnych zagadnieniach, jak zarządzanie finansami, może być interesująca.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Spółki komunalne zbyt komercyjne

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się dokładnie dziesięciu spółkom komunalnym należącym do pięciu urzędów gminnych (miejskich): w Łodzi, Bełchatowie, Skierniewicach, Pabianicach i Zgierzu. Konkluzja jest taka, że zamiast realizować zadania publiczne, takie jak dystrybucja wody, odprowadzanie ścieków, gospodarka mieszkaniowa czy zapewnienie komunikacji miejskiej, zbyt mocno koncentrują się one na działalności komercyjnej.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. SŁAWOMIR BUKOWSKI

Jak nie wziąć łapówki?

Odpowiedź na to pytanie jest trudna, ale Centralne Biuro Antykorupcyjne bardzo się troszczy o to, by każdy urzędnik wiedział, co go potem czeka. Właśnie wydało broszurkę pt. „Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników”, w której nie tylko tłumaczy, co to znaczy wziąć, ale i jak zachować się w sytuacji, gdy petent przynosi cukierki i nimi częstuje.

Zaloguj się i czytaj więcej

BEATA POTEMSKA

Zorientować urząd na sukces

Wdrożenie zarządzania procesowego w urzędzie administracji publicznej to ważny krok do podniesienia jakości usług, ale nie od razu i nie zawsze przynosi takie efekty, jakich się oczekuje. Może więc warto zastosować system TQM (Total Quality Management), jak robią to prywatne spółki?

Zaloguj się i czytaj więcej

PIOTR KAZIMIEROWSKI

Samorządowe koleje: dużo entuzjazmu, mało wiedzy

Każdy urząd marszałkowski zamawia inne typy pociągów pasażerskich. W efekcie liczba typów i wariantów pojazdów kolejowych, jakie wjechały na tory w ostatnich kilku latach, jest bliska liczbie wszystkich serii lokomotyw, jakie kursowały w powojennej Polsce. Za kilka lat koszty serwisowania takich pociągów mogą się odbić czkawką.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOMINIK KRZYSZTOFOWICZ

Poznański ZIT za pół roku?

Stolica Wielkopolski nie ma szczęścia w planowaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Poprawek wymaga nie tylko sam projekt ZIT, ale również strategia. Bez tego niemożliwe będzie podpisanie porozumienia, a tym samym rozpoczęcie inwestycji.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Stawki czynszu dzierżawnego

Podejmowanie czynności z zakresu prawa cywilnego np. w przedmiocie zawierania umów dzierżawy, należy do kompetencji wójta jako reprezentanta gminy, któremu nie można – bez wyraźnego upoważnienia ustawowego – narzucać elementów umowy i tym samym ograniczać obowiązującą swobodę umów.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DK

Utylizacja pojazdów a VAT

Gmina z tytułu wykonywania czynności polegającej na odpłatnym przekazywaniu pojazdów do demontażu nie jest podatnikiem VAT, albowiem nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie.

Zaloguj się i czytaj więcej

PIOTR CYMBALAK

Gdy urząd dostanie nie swoją korespondencję na ePUAP

Na elektroniczną skrzynkę urzędu miasta na platformie ePUAP wpłynęło pismo potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. Pismo to jest zgłoszeniem zamiaru postawienia baneru reklamowego, z treści zaś wynika, że jego adresatem jest faktycznie urząd miasta w innej miejscowości. Jak powinien wyglądać tryb postępowania w takiej sytuacji?

Zaloguj się i czytaj więcej

MATEUSZ KARCIARZ, MACIEJ KIEŁBUS

Związek międzygminny a kontrasygnata głównego księgowego

Czy w praktyce funkcjonowania związków międzygminnych istnieje konieczność udzielania kontrasygnaty przez głównego księgowego tego związku w przypadku czynności dokonywanych przez jego zarząd?

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Nagrody za osiągnięcia sportowe

Rada gminy, podejmując uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, zobowiązana jest nie do określenia maksymalnej wysokości nagrody, jaką można otrzymać, ale do określenia jej konkretnej wysokości.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZYGMUNT LASKOWSKI

Zmiany w statucie jednostki samorządu terytorialnego

Powtórzenie regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja oraz uzupełnienie przez przepisy stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest niezgodne z zasadami legislacji i stanowi wykroczenie poza zakres ustawowego upoważnienia. Uchwała organu stanowiącego JST nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie.

Zaloguj się i czytaj więcej

ZBIGNIEW ĆWIEKLIŃSKI

Zmiana przewodniczącego rady

Obecnie już wszystkie nowo wybrane rady powinny mieć wybranych swoich przewodniczących, którzy będą organizowali pracę takiego organu. Ale następują też pewne dotarcia, zmiany, choćby na stanowiskach zastępców przewodniczącego rady. Są także samorządy, w których taki wybór na pierwszej sesji nie nastąpił i musiała zostać ogłoszona przerwa. Jaka jest prawidłowa procedura?

Zaloguj się i czytaj więcej

JAROSŁAW BALCEWICZ

Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Nowelizacja prawa zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. w istotny sposób zmienia zasady stosowania kryteriów oceny ofert. Nastąpiło zróżnicowanie zamawiających w zależności od ich statusu prawnego. I tak chcący zastosować cenę jako wyłączne kryterium oceny ofert SPZOZ Szpital Wojewódzki będący jednostką sektora finansów publicznych będzie musiał dodatkowo wykazać w załączniku do protokołu postępowania koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, a Szpital Miejski spółka z o.o. już nie.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAGMARA KAFAR

Skrócona, ale trudna droga do rewitalizacji

Procesy rewitalizacji zdegradowanych technicznie i społecznie obszarów w wielu jednostkach osadniczych są już mocno zaawansowane. Zakres tych pożądanych zmian mógłby być znacznie szerszy. Dotychczasowe doświadczenia wskazują jednak na poważne ograniczenia prawne, ekonomiczne, proceduralne, techniczne oraz finansowe tego procesu.

Zaloguj się i czytaj więcej

ELŻBIETA RABENDA

NIESTABILNA EDUKACJA

Jakie zmiany w szkolnictwie przygotował samorządom i ich jednostkom oświatowym ustawodawca w 2015 roku?

Zaloguj się i czytaj więcej

CZESŁAW TOMALIK

Powinni być specjalnie wynagradzani, tymczasem mogą zostać na lodzie

Tragedia, do której doszło 15 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie (woj. łódzkie), gdzie w wyniku podpalenia budynku zginęły dwie pracownice, pokazuje, jak dużym ryzykiem obarczona jest praca w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Zbojkotujmy absurdalny przepis!

Ustawa okołobudżetowa podpisana przez prezydenta. Wraz z nią, od 1 stycznia, wszedł w życie nowy obowiązek samorządów: muszą się rozliczać z subwencji oświatowej. Są też nowe klasyfikacje budżetowe – wydatki na naukę i opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami, które mają to rozliczenie umożliwić.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Tak będzie wyglądało Nowe Centrum Łodzi

Zagospodarowany na nowo teren wokół dworca Łódź Fabryczna ma całkowicie odmienić oblicze miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Kłopoty z informatyzacją USC

Testy pod koniec stycznia, a od 1 marca ma już działać. Chodzi o system pl.ID, który pozwoli na informatyzację aktów stanu cywilnego. Czy się uda? Część samorządowców mocno w to wątpi i nalega na kolejne przesunięcie terminu.

Zaloguj się i czytaj więcej

JANUSZ KRÓL

Ekipa prezydenta Frankiewicza

My jesteśmy grupą osób myślących odmiennie, a nie identycznie – deklaruje Piotr Wieczorek, pierwszy zastępca prezydenta. – To jeden z powodów, dla których miasto dobrze funkcjonuje. Mamy różne temperamenty i dobrze się uzupełniamy – dodaje, charakteryzując zespół kierujący Gliwicami.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIALI JANUSZ KRÓL I ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Partyjni żołnierze psują państwo

W parlamencie zamarła merytoryczna dyskusja. Obecna ordynacja wyborcza i finansowanie partii z budżetu sprawiają, że partie nieuchronnie wpadają w system wodzowski. Politycy psują samorząd, gdy dostają się do rad w gminach albo zostają prezydentami miast zaczynają rozdawać posady zasłużonym działaczom. To zresztą niebywałe, że posłowie chcą uciec z Sejmu i startują w wyborach samorządowych – mówi w wywiadzie dla „Wspólnoty” Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Prezydentem miał być na chwilę

A rządzi już dwie dekady. Gliwice w tym czasie zmieniły się nie do poznania. Z biednego, naznaczonego upadającymi fabrykami miasta, stały się jedną z najbogatszych śląskich metropolii, w której liczba miejsc pracy przewyższa liczbę mieszkańców gotowych pracę podjąć. Mieszkańcy złego słowa o nim nie powiedzą. Widzą, jak dużo mu zawdzięczają.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane