Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 21/1157 - października 18, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

STEFAN BANASZKIEWICZ

Szanghaj w Warszawie

Urzędnicy z ogromnej chińskiej metropolii przyjechali do Warszawy, aby zapoznać się z zasadami polityki finansowej i obsługi zadłużenia naszej stolicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

EDYTA ŻYŁA

Zemsta prezydenta?

W przededniu wyborów prezydent Żyrardowa dymisjonuje swojego zastępcę z Platformy Obywatelskiej. Czy to kara za to, że PO wystawia własną kandydatkę na urząd prezydenta miasta?

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ SŁAWOMIR BUKOWSKI

Wymyśliłem wzór na zwycięstwo

O niestandardowych chwytach w kampanii wyborczej rozmawiamy z Piotrem Tymochowiczem, specjalistą marketingu politycznego

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Obiecać obniżkę nic nie kosztuje

Rozwiązał się worek z wyborczymi obietnicami. Prym wiodą te najbardziej medialne, a wśród nich królują darmowe bilety autobusowe, obniżki podatków i budowa tanich mieszkań. Zasada jest prosta: im kandydat ma mniejsze szanse, tym daje więcej.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Szukamy modelu zarządzania miastem

Jestem przeciwnikiem budżetów obywatelskich – oświadczył podczas „Debaty prezydentów” na XII Samorządowym Forum Kapitału i Finansów prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. – Musimy znaleźć model zagospodarowania aktywności różnych organizacji społecznych, w przeciwnym wypadku będą się radykalizować – twierdzi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Co się stało z dworcem w Drawsku

Poczekalnia, informacja turystyczna, centrum monitoringu straży miejskiej, wypożyczalnia rowerów. Dworzec kolejowy w Drawsku Pomorskim, jeden z najpiękniejszych obiektów w mieście, z klasycznym dworcem ma niewiele wspólnego. Obiektem administruje samorząd, który przejął go od PKP S.A. i uczynił perełką.

Zaloguj się i czytaj więcej

MARTA BURCHAT

Budynki urzędu ogrzewane z ziemi i powietrza

Pompy ciepła coraz częściej zastępują tradycyjne kotłownie w szpitalach, szkołach, urzędach, obiektach sportowych itd. Przewagę nad innymi urządzeniami grzewczymi stanowi m.in. możliwość odwrócenia obiegu grzewczego i stosowania pompy ciepła do chłodzenia obiektów. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak istotne znaczenie ma to w obiektach użyteczności publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

OPRAC. DBK

Wymagania dla przedsiębiorcy

Rada gminy przekracza zakres upoważnienia ustawowego do określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jeśli określa elementy natury proceduralnej, podczas gdy ustawodawca oczekuje określenia typowo materialno-technicznych wymagań.

Zaloguj się i czytaj więcej

Oprac. DBK

Radna prezesem stowarzyszenia przygotowującego posiłki w szkole

Sam fakt wykorzystywania mienia komunalnego bezpośrednio lub pośrednio jest już wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego. Dobro dzieci nie może stanowić wytłumaczenia dla naruszenia przepisów antykorupcyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Różańska-Filipczak

Niedoprecyzowany obowiązek informacyjny

Czy notariusz jest zobligowany do przesłania odpisu aktu poświadczenia dziedziczenia staroście w odniesieniu do spadku, który obejmuje jedynie ruchomości (aktywa zapisane na rachunku bankowym, samochody itp.) albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Zaloguj się i czytaj więcej

ALINA KOZIŃSKA-BAŁDYGA

Awangarda edukacji

Szkoły niepubliczne wpisały się na stałe w krajobraz polskiej edukacji. Często mają ciekawe rozwiązania problemów, z którymi boryka się cały system (piszemy o tym także w tym numerze na str. 30–32 w tekście Agaty Dąmbskiej). Poniżej przedstawiamy najważniejsze postulaty.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ BRONISŁAW MEYER,ZYGMUNT JERZMANOWSKI

Prywatyzacja MPEC-u Białystok

Prywatyzacja własności komunalnej pozostawała i pozostaje nadal w cieniu prywatyzacji sektora Skarbu Państwa. Wynika to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze – prywatyzacja ciągle budzi skrajne, negatywne emocje i wątpliwości w łonie wspólnot samorządowych, wywołując ekstremalne czasami napięcia na linii między radami gmin i miast a burmistrzami lub prezydentami proponującymi prywatyzację.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mieszkańcy zmieniają Warszawę

Działania podejmowane w miastach bezpośrednio przez mieszkańców mają wyjątkową wartość. Jeśli władze samorządowe zapewnią im wsparcie, korzyść odniosą nie tylko sami mieszkańcy, ale także Urząd i przełoży się ona na realizowane działania. Dlatego Urząd m.st. Warszawy daje mieszkańcom realne narzędzia do wspólnej realizacji zadań publicznych.

Zaloguj się i czytaj więcej

MARCIN ŻAK

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz „Buy-Sell Back”

Konieczność rozbudowy lub modernizacji infrastruktury publicznej niejednokrotnie stawia podmioty publiczne w niełatwej sytuacji w związku z trudną sytuacją finansową danej jednostki oraz niedostępności zewnętrznego finansowania. Losu włodarzy nie polepszają w pełni już obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z 2009 r., w szczególności jej art. 243 oraz przepisy dotyczące wieloletnich prognoz finansowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agata Dąmbska

Samodzielność organizatorska samorządów. Bariery i rekomendacje

Zwiększenie samodzielności organizatorskiej jednostek samorządu terytorialnego (JST) to jeden ze sposobów optymalizacji kosztów wspólnot oraz racjonalizacji zarządzania. Konkretne rekomendacje systemowe odnośnie do elastyczności w kształtowaniu własnych struktur i sposobie realizacji zadań publicznych zaproponowano w raporcie Forum Od-nowa „Samorząd 3.0”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Adam Hać

Dla startujących po raz pierwszy w wyborach

Z chwilą dokonania rejestracji list każdy z kandydatów rozpoczyna swoją własną kampanię wyborczą. Nie należy zbytnio liczyć na to, że to komitet wyborczy lub partia zrobią za nas kampanię. Tym ważniejsza jest zatem nasza własna indywidualna kampania wyborcza, oparta na własnych pomysłach i zaufanych ludziach.

Zaloguj się i czytaj więcej

JOANNA KOSTRZEWSKA

Oświadczenia majątkowe radnych gminy mijającej kadencji

Z istniejących rozwiązań prawnych nie wynika jednak wprost, czy przechowywane przez właściwe organy oświadczenia majątkowe mają być przez ten sam okres podawane do publicznej wiadomości, czy też wystarczy, że będą publikowane wyłącznie podczas trwającej kadencji.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAŁGORZATA GROSMAN-JANUCHOWSKA

Gminy zrośnięte z armią

Gdy wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło „Żagań”, na pierwszym miejscu wyskakuje tutejsza Wojskowa Komenda Uzupełnień. A to dlatego, że w ciągu trzech lat wojsko stworzy tu dwa i pół tysiąca miejsc pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA GROSMAN-JANUCHOWSKA

Tu bije pancerne serce Polski

Rozmowa z Danielem Marchewką, burmistrzem Żagania

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Aktywna gospodarka nieruchomościami

Polityka rozwoju, ład przestrzenny i samodzielność organizacyjna samorządów były głównymi tematami Kongresu Miast Polskich w Wejherowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Energia na giełdzie kusi samorządy

Grupy zakupowe energii to dopiero pierwszy krok. Droga do większych oszczędności prowadzi przez giełdę – przekonuje Tomasz Dobkowski, prezes firmy Audytel.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

NFOŚ będzie miał do wydania 10 mld zł

Poprawa komunikacji z wnioskodawcami, usprawnienie i przyspieszenie oceny wniosków, dodatkowe punkty za elementy edukacyjne i ekoinnowacyjność – to priorytety programu wspierania przez NFOŚiGW inwestycji w latach 2015–2020.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Halicki: Nie będę głównym informatykiem kraju

Hoduje z żoną dogi niemieckie, kibicuje Legii Warszawa. Na internecie trochę się zna, bo prowadzi własną stronę. O Andrzeju Halickim sporo wiemy jako o polityku, nic o jego kompetencjach jako ministra administracji i cyfryzacji. Halicki niedawno odkrył: „Wszyscy żyjemy dziś w globalnym świecie, świecie internetu. W tym kierunku będzie się też zmieniać nasze życie”. Strach pomyśleć, jakie będą kolejne odkrycia.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Cios w finanse samorządów!

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Nie będzie komisarza w Zielonej Górze

Janusz Kubicki pokieruje Zieloną Górą – połączoną z gminą – aż do wiosennych wyborów nowych władz miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Uszok namaścił swojego zastępcę

Poparcie odchodzącego prezydenta, celebrytów i silna pozycja w ratuszu ma dać fotel prezydenta Katowic Marcinowi Krupie, kandydatowi KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane