Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 1/1137 - stycznia 11, 2014

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

BUK

Miejskie atrakcje za złotówkę

Tylko 1 zł będą od marca płacić dzieci i młodzież z Opola za wstęp do miejskich instytucji kulturalnych i obiektów sportowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Cenne dane dla samorządów

Ponad 800 wskaźników społeczno-ekonomicznych, przedstawionych na wykresach, mapach i w rankingach w serwisie mojapolis.pl, może ułatwić pracę samorządowcom w całej Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

MAŁGORZATA ZIELIŃSKA

Potencjał rynku PPP jest duży, ale nie ma efektywnych rozwiązań

W Polsce wartość rynku PPP w latach 2011–2022 szacuje się na 4–7 mld zł. Jednak choć ponad 30 proc. jednostek publicznych rozważało już skorzystanie z tej formuły, tylko 4 proc. rozpoczęło przygotowania lub realizację projektu. Rozwój PPP hamują niejasne zasady klasyfikacji wydatków i bariery mentalne samorządów.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁA

Kamień węgielny pod dworzec w Sopocie

Za kilkanaście miesięcy mieszkańcy Sopotu i turyści będą mogli skorzystać z nowego budynku dworca. W wyniku inwestycji realizowanej w formule PPP z udziałem funduszy unijnych z programu Jessica powstanie nie tylko infrastruktura dworcowa, ale także nowa przestrzeń publiczna z placami, układem drogowym i miejscami postojowymi oraz hotel, sklepy, biura – zapowiada Urząd Miasta Sopotu. Przed świętami na budowie wmurowano kamień węgielny. Decyzja o budowie kompleksu z nowym układem komunikacyjnym zapadła w 2008 roku, kiedy to spółka PKP SA podpisała z Sopotem porozumienie o długofalowej współpracy. W 2011 roku wybrany został partner prywatny przedsięwzięcia: Bałtycka Grupa Inwestycyjna, a w styczniu 2012 roku podpisano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. W styczniu 2013 roku Bałtycka Grupa Inwestycyjna podpisała umowę na współfinansowanie inwestycji ze środków inicjatywy Jessica. Co ważne, dotychczas europejskie projekty hybrydowe realizowano w oparciu o system dotacyjny, a nie fundusze zwrotne. Tym samym projekt sopocki jest pierwszą tego typu inwestycją w Europie. Kompleks przy stacji PKP będzie się składał z dworca kolejowego, części handlowo-usługowej i biurowej, części hotelowej. Pod ziemią znajdą się parkingi. Obiekt będzie miał jedną kondygnację podziemną i maksymalnie, w części hotelowej, sześć naziemnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czysta woda dla Sanoka

Zakończyła się największa inwestycja komunalna w historii Sanoka – przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków i ujęcia wody. Inwestycja kosztowała 124 mln zł brutto.

Zaloguj się i czytaj więcej

MATEUSZ KLUPCZYŃSKI

Finanse są w rozsypce, ale środki unijne niezagrożone

Na prawdziwe efekty zmian ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia w sprawie wieloletnich prognoz finansowych trzeba będzie poczekać. Pewne jest jednak, że zmiany nie poprawią ogólnej sytuacji finansowej samorządów, a dla najbardziej zadłużonych jednostek ratunkiem będą tylko programy naprawcze. Dla wielu jedyną możliwością inwestycji będą projekty unijne w całości wyłączone z limitu zadłużenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Porozumienie, czyli hasło, które otwiera drogę do pieniędzy

Środków na drogi, kanalizację i inną infrastrukturę w nowej perspektywie unijnej oficjalnie nie ma. Nieoficjalnie – będą dostępne, ale w ramach projektów kombinowanych, najlepiej w ramach porozumienia. Utworzenie subregionu, nawet jeśli nie zostanie uznany oficjalnie w dokumentach strategicznych województwa za obszar funkcjonalny, to świetny punkt wyjścia do współpracy, dzięki której łatwiej będzie o środki z nowego programowania.

Zaloguj się i czytaj więcej

SŁAWOMIR BUKOWSKI

Jak tanio zbudować sortownię, a potem zarabiać na śmieciach

Gminna spółka, działająca w 23-tysięcznym Płońsku, bez unijnego wsparcia zbudowała jeden z najefektywniejszych w Polsce zakładów zagospodarowania odpadów. Inwestycja kosztowała tylko 22 mln zł. Co więcej, spółka wygrała przetargi w 11 gminach na odbiór i zagospodarowanie odpadów i przymierza się do kolejnych inwestycji. Jak to możliwe?

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Określenie wymagań dla przedsiębiorcy

Rada gminy właściwa do udzielenia pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami nie może samodzielnie określać tych wymagań, lecz ma obowiązek ustalić, czy przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane dla wykonywania oznaczonej działalności.

Zaloguj się i czytaj więcej

DBK

Usytuowanie miejsc sprzedaży alkoholu

Pod pojęciem zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych należy rozumieć ich rozmieszczenie w terenie, a w szczególności ich usytuowanie względem miejsc chronionych, takich jak szkoły, przedszkola, miejsca kultu religijnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Rada powiatu odmawiając wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, będącym jej członkiem, winna należycie uzasadnić swoją decyzję. Wynika to nie tylko z konstytucyjnej zasady państwa prawnego, ale przede wszystkim z zasady jawności działania władzy publicznej.

Zaloguj się i czytaj więcej

DK

Budynek musi posiadać dach

Definicja budynku przewiduje cztery przesłanki, które muszą zaistnieć, aby opodatkować budynek podatkiem od nieruchomości: obiekt budowlany musi być trwale związany z gruntem, być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadać fundamenty i dach. Przyjęcie, że obiekt posiadający 50 proc. dachu, stanowi budynek jest niedopuszczalne.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ BURA

CZY MOŻNA STOSOWAĆ DOPŁATY DO ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH ?

Jaka jest prawna dopuszczalność zastosowania dopłaty do ścieków dowożonych na gruncie analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów?

Zaloguj się i czytaj więcej

JACEK MURZYDŁO

Udostępnianie informacji publicznej e-mailem

Jak w świetle przepisów skutecznie udzielić odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany mailem, mając jedynie adres pocztowy e-mail do korespondencji?

Zaloguj się i czytaj więcej

TADEUSZ KOŁACZ

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Sytuacja w związku z opłatami za zajęcia dodatkowe w przedszkolach jest analizowana i monitorowana w samorządach na bieżąco. Jeżeli nastąpi zmiana prawa lub pojawią się dobre praktyki rozwiązania wskazanego problemu w zgodzie z przepisami, zostaną w gminach podjęte decyzje zgodne z oczekiwaniami rodziców.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROBERT SEWERYN

Nadanie klauzuli ostateczności decyzjom administracyjnym

Nadanie decyzji klauzuli ostateczności jest nie tylko dopuszczalne, ale wręcz pożądane w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Z samej klauzuli ostateczności powinno wynikać, że decyzja stała się ostateczna w konkretnej dacie (dzień, miesiąc i rok).

Zaloguj się i czytaj więcej

ŁUKASZ CISZEWSKI

ODPŁATNE PRZEJĘCIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Możliwości inwestycyjne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, znajdujące odzwierciedlenie w przygotowywanych przez nie wieloletnich planach modernizacji i rozwoju urządzeń, rzadko zaspakajają potrzeby związane z rozwojem inwestycji na terenie gmin. Stąd realizacja inwestycji przez podmioty indywidualne. To jednak rodzi konieczność uregulowania późniejszego korzystania z tych urządzeń przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zaloguj się i czytaj więcej

DAGMARA KAFAR

POGODA A TERMINOWOŚĆ WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielu konfliktów na styku inwestor – wykonawca robót budowlanych można byłoby uniknąć dzięki precyzyjnie sporządzonej umowie o roboty budowlane. Ma to szczególne znaczenie w naszych szerokościach geograficznych, gdzie pogoda jest bardzo zmienna, a nawalne deszcze, wichury czy długotrwałe mrozy mogą często powodować konieczność przerwania prac lub wykonania ich ponownie, a pośrednio – wpływać na wydłużenie terminu realizacji zlecenia względem zapisanego w umowie.

Zaloguj się i czytaj więcej

AGATA LEGAT

Rewolucja w prawie budowlanym

Zapowiadany od dawna kodeks urbanistyczno-budowlany nabiera realnych kształtów. Na posiedzeniu 18 września 2013 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjęła tezy do projektu kodeksu, które stanowić będą podstawę do opracowania projektu definitywnego. Zgodnie z harmonogramem prac Komisji, projekt zostanie przedłożony ministrowi do 30 listopada 2014 r. Z przyjętych tez wynika, że w prawie budowlanym i prawie zagospodarowania przestrzeni zanosi się na rewolucyjne zmiany.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ SZEWC

Pokoleniowe rady gmin

W dniu 30 listopada 2013 r. wszedł w życie przepis art. 5c ustawy o samorządzie gminnym upoważniający rady gmin do tworzenia gminnej rady seniorów. Obecnie mogą więc w gminach funkcjonować dwie rady pokoleniowe: młodzieżowe rady gmin (art. 5b usg), których tworzenie dopuszczono ustawą z 11 kwietnia 2001 r. (DzU nr 45, poz. 497), oraz gminne rady seniorów. Jest oczywiste, że obok chęci skomentowania nowego przepisu pojawia się także chęć porównania obu tych regulacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

KATARZYNA ŚWIERCZYŃSKA

Samorządowiec z indeksem

Kształcenie pracowników administracji publicznej to ważny aspekt funkcjonowania urzędów. Wiele uczelni w Polsce prowadzi właśnie nabór na kierunki przydatne samorządowcom: nie tylko urzędnikom, ale także wójtom, burmistrzom czy skarbnikom. Z tego artykułu dowiesz się, co i gdzie warto zacząć studiować w semestrze letnim oraz gdzie szukać informacji o ofercie studiów i szkoleń dla JST.

Zaloguj się i czytaj więcej

NATALIA WEREMCZUK, ŁUKASZ OLĘDZKI

Plany zagospodarowania przestrzennego obciążają budżety gmin

Gminy tworząc plany zagospodarowania, narażają się na konieczność wypłaty odszkodowań, a i tak nie są w stanie zablokować inwestycji powstających dzięki decyzjom o warunkach zabudowy. Konieczne są systemowe zmiany procesu planowania przestrzennego – uważają urzędnicy i władze Poznania w artykule przesłanym po konferencji „Skutki finansowe planowania przestrzennego – konsekwencje dla rozwoju”, która odbyła się w Poznaniu.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Partie już ujawniają strategie wyborcze

SLD postawi na młodych, PiS ruszy na miasta, a PSL będzie mówił o gospodarce. Nawet Polska Razem Gowina wystawi listy w wyborach samorządowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Janusz Król

Portret polskiego samorządu

O jakości stanowienia prawa w Polsce, problemach z aktywizacją mieszkańców, współpracy samorządów i roli organizacji pozarządowych rozmawiamy z profesorem Jerzym Regulskim.

Zaloguj się i czytaj więcej

ROZMAWIAŁ ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Lepsze Lubuskie spróbuje przejąć władzę w sejmiku

O formowaniu samorządowej listy do sejmiku, Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych, realizacji spuścizny prof. Michała Kuleszy i problemach związanych z wydatkowaniem środków europejskich rozmawiamy z Wadimem Tyszkiewiczem, prezydentem Nowej Soli.

Zaloguj się i czytaj więcej

ANDRZEJ GNIADKOWSKI

Wadim Tyszkiewicz, specjalista do spraw trudnych i niemożliwych

Zabiega o zmiany ustaw w Warszawie, rozkręcił regionalne zrzeszenie samorządowców, ściąga inwestorów do Nowej Soli, której jest prezydentem. Przejechał tysiące kilometrów, ale nikt mu nie zarzuca, że za mało pracuje na miejscu. Kiedyś trenował boks i prowadził firmę komputerową. Ostatnio zbudował statek turystyczny. Przebojem wdarł się do świata samorządowców i stał się jednym z jego liderów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Organizacje samorządowe

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane