Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 21/1131 - października 12, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Resort ustąpił

Samorządom – przy dużej aktywności Związku Powiatów Polskich – udało się przekonać Ministerstwo Finansów do odstąpienia od pomysłu zobligowania samorządowych osób prawnych do lokowania wolnych środków w depozytach JST lub ministra finansów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Będzie rekompensata

Rząd zgodził się wyrównać samorządom straty powstałe w wyniku przekształcenia Funduszu Kościelnego w odpis podatkowy – ale po 3 latach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Samorządowcy na czarnej liście

Prezydent Tarnowa, podejrzany o przyjęcie 50 tys. zł łapówki, aresztowany. A były burmistrz Kcyni skazany za wyłudzenie dotacji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Ucywilizować monitoring

MSW zapowiada, że do końca roku przygotuje ustawę o monitoringu. Jej głównym celem ma być zapewnienie prawnej ochrony prywatności obywateli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Zmiany w podziale unijnych funduszy

Polska Wschodnia będzie wspierała tylko miasta i ich obszary funkcjonalne, a w programie Infrastruktura i Środowisko nacisk będzie położony na OZE, transport niskoemisyjny i poprawę jakości powietrza w miastach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

Kto dostanie pieniądze z nowej perspektywy

Rozmowa z Jerzym Kwiecińskim, ministrem rozwoju regionalnego w gospodarczym gabinecie cieni BCC.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiała Dorota Bąbiak-Kowalska

Będzie nowa ustawa o dostępie do informacji publicznej?

Rozmowa z dr Agnieszką Piskorz-Ryń z WPiA UKSW, współautorką ekspertyzy prawnej dotyczącej rozwiązań mogących stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących zasady dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania

Zaloguj się i czytaj więcej

Krystian M. Ziemski, Maciej Kiełbus

O potrzebie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego

Dyskusja na temat reformy ustroju samorządu terytorialnego powinna zostać poprzedzona wypracowaniem modelu proceduralnego wprowadzania zmian w prawie samorządowym. Istotne znaczenie może w tym zakresie odegrać powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Różańska-Filipczak

Błędy w aktach notarialnych

Błędy przy zawieraniu umów zdarzają się nawet profesjonalistom. W przypadku czynności dokonywanych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego od momentu podjęcia pierwszych decyzji, uchwał czy zarządzeń przez powołany do tego organ, do chwili podpisania umowy potrafi minąć kilka miesięcy, jeżeli nie lat. W międzyczasie liczba dokumentów systematycznie rośnie, przez co rośnie także ryzyko wystąpienia błędu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Radny – podwykonawca

Przedsiębiorca złożył ofertę na wykonanie prac w związku z ogłoszonym przez burmistrza przetargiem. Jako jednego ze swoich podwykonawców wskazał firmę, której właścicielem jest radny tej gminy. Czy radny może być podwykonawcą umowy zawartej z gminą? Czy z tego powodu można odrzucić ofertę na etapie postępowania przetargowego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P.Kała

Błędy w uchwałach w sprawie ekwiwalentu dla OSP

Prawidłowa uchwała w sprawie ekwiwalentu musi spełniać niezbędne wymagania wynikające z ustaw. Ich niezachowanie może prowadzić do stwierdzenia nieważności uchwały.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Wnioski do planu są jawne

Wszelka informacja o przebiegu postępowania w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym także dotycząca treści składanych wniosków, musi korzystać z waloru publicznej dostępności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Bezczynność organu w zawieszeniu

Jeżeli sąd stwierdzi, że skarga na bezczynność organu została wniesiona w okresie pozostawania postępowania administracyjnego w zawieszeniu i równocześnie ustali, że odmowa podjęcia postępowania podlega kontroli sądowej w odrębnym postępowaniu, to nie może uwzględnić skargi na bezczynność organu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Organizacja pracy przedszkoli

Ani organ wykonawczy gminy, ani też dyrekcja przedszkola nie jest instytucją, która powinna i może wymierzać sprawiedliwość. Kwestia podania fałszywych danych przez rodzica/opiekuna prawnego wiąże się z odpowiedzialnością karną tej osoby i pozostaje w gestii organów powołanych do stania na straży praworządności.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak-Kowalska

Opieka nad zwierzętami

Wymóg „zapewnienia” bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt może być spełniony tylko w sytuacji, gdy takie schronisko już na tym etapie uchwalania programu istnieje i jest to schronisko konkretne, jednoznacznie oznaczone.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

10 powodów, dla których trzeba zmienić ustawę

Konieczność składania deklaracji przy każdej zmianie stawki opłaty śmieciowej, sprzeczne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w zakresie nadzoru nad problematyką odpadów, nieprecyzyjne zapisy dotyczące obowiązków spółdzielni mieszkaniowych. Prawo śmieciowe trzeba poprawić. – Chciałbym, żeby najpilniejsze zmiany weszły w życie już na początku przyszłego roku – mówi poseł Tadeusz Arkit, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Kowal podliczył koszty systemu

I mieszkańcy, i samorządy stracą finansowo na nowym systemie gospodarki odpadami –uważa burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski. Jego gmina będzie dopłacać około 42 tys. zł rocznie.

Zaloguj się i czytaj więcej

PAWEŁ SWIANIEWICZ, JULITA ŁUKOMSKA

Mistrzowie inwestycji - !! RANKING - dane za rok 2012 !!

Wśród województw zwycięża zachodniopomorskie, które rok temu było trzecie. Najlepszym powiatem jest lubelski, który dopiero drugi raz znalazł się w pierwszej dziesiątce. Wśród miast wojewódzkich po raz trzeci z rzędu wygrywa Gdańsk. Ale największą niespodzianką jest wygrana w kategorii miast na prawach powiatu: po raz pierwszy w historii zwycięzcą został Przemyśl, który jeszcze dwa lata temu zajmował odległe lokaty. Prezentujemy wyniki corocznego prestiżowego rankingu samorządowych inwestycji w infrastrukturę techniczną.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Andrzej Gniadkowski

To już ostatnia kadencja tak wielkich inwestycji

Rozmowa z prezydentem Przemyśla Robertem Chomą

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński

Programy postępowania naprawczego ratunkiem dla wielu samorządów

Dyskusja na temat konieczności nowelizacji ustawy o finansach publicznych w zakresie funkcjonowania indywidualnego wskaźnika zadłużenia trwa od ponad roku. Mimo to zmiany w ustawie zostały zaproponowane przez Ministerstwo Finansów w ostatniej chwili, przez co nie ma czasu na dyskusję nad nimi i normalne przygotowanie do nowych przepisów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Startuje nowy program operacyjny

Kompleksowe podejście do cyfryzacji daje szanse ogromnej poprawy jakości życia Polaków – powiedział szef MAiC Michał Boni prezentując założenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Kazimierczak

Nowelizacja budżetu a finanse samorządów

Nowe przepisy i niesprzyjające warunki gospodarcze sprawiają, że paradoksalnie, mimo ograniczenia poziomu inwestycji i ilości zaciąganych kredytów, samorządy mają problemy z utrzymaniem wskaźnika zadłużenia na wymaganym poziomie. Co nowelizacja budżetu oznacza w tej sytuacji dla jednostek samorządu? Jak sobie poradzić z trudnościami?

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

Burmistrz wypił sok z cytryny

15 września podczas akcji „Serce dla Wołczyna” burmistrz Jan Leszek Wiącek otrzymał Order Uśmiechu.

Zaloguj się i czytaj więcej

Jarosław Balcewicz

Cenna wiedza osób trzecich

W postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w sytuacji gdy wykonawca korzysta z zasobów pomiotów trzecich, zamawiający może oceniać jego rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane