Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 19/1129 - września 14, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Koniec bałaganu z prawami jazdy

Od przyszłego roku wreszcie zacznie funkcjonować zintegrowane rozwiązanie teleinformatyczne wspierające WORD-y w egzaminowaniu kandydatów na kierowców. Połączone systemy informatyczne zapewnią elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy wszystkimi starostwami i ośrodkami egzaminacyjnymi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wielkie rozmnożenie referendów

Do Sejmu trafi projekt ustawy samorządowej. Jej głównym celem jest zwiększenie wpływu mieszkańców na działanie samorządów – poinformował prezydencki minister Olgierd Dziekoński.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Czarne chmury na wójtem Skarbimierza

Wojewoda opolski przesłał do premiera wniosek o odwołanie Andrzeja Pulita, wójta Skarbimierza, w związku z ciągłym naruszaniem przez niego prawa oświatowego.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Przewrót w Łodzi

Wykluczona z klubu radnych PO Joanna Kopcińska nieoczekiwanie została nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Nowy wiceszef MAiC

Od 1 września nowym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji jest Bogdan Dombrowski.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

SMS z zaproszeniem na imprezę

Samorządy szukają niekonwencjonalnych kanałów komunikacji z mieszkańcami. Plakaty i ulotki to już przeżytek. Popularność zdobywają miejskie serwisy SMS informujące o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych oraz portale społecznościowe. Coraz intensywniej wdrażana jest platforma e-PUAP.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Mioduszewska- Korniłow

Kompetencje zawodowe urzędnika

Samorządy dbają o podnoszenie kwalifikacji i motywację urzędników. Czy jednak robią to w wystarczającym zakresie? Jakie kompetencje są najbardziej poszukiwane i cenione?

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Mioduszewska-Korniłow

Zalety awansu wewnętrznego

Urzędy starają się maksymalnie wykorzystać drogę awansu wewnętrznego. Stąd tak niewielka liczba procedur rekrutacyjnych dla osób z zewnątrz. Osoba z doświadczeniem urzędniczym szybciej uzyska kompetencje na nowym stanowisku, niż nowo przyjęty pracownik, który specyfiki konkretnej jednostki samorządowej dopiero musi się nauczyć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Mioduszewska-Korniłow

Bo cały urząd to jedna drużyna

Rozmowa z Arkadiuszem Czapskim, sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Zaloguj się i czytaj więcej

Barbara Mrozowska-Nieradko

Jakie zadania realizują gminy poprzez spółki komunalne

Pojawił się pogląd głoszący, że gmina – o ile tylko wykazuje odpowiednią determinację – może praktycznie być udziałowcem lub akcjonariuszem prawie każdej spółki. Jak jest naprawdę?

Zaloguj się i czytaj więcej

Wojciech Popławski

Zmiany w planie zagospodarowania mogą oznaczać trudności dla gminy

Jeśli w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzone zostaną zmiany niosące za sobą istotne ograniczenia lub uniemożliwiające korzystanie z nieruchomości zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, jej właściciel może przedstawić roszczenia wobec gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kamila Grobicka- Madej

Co wolno wojewodzie, gdy prezes narusza prawo?

Pojawiają się wątpliwości co do umocowania organu nadzoru do podejmowania działań wobec osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną naruszających przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Skarga na dyrektora szkoły

Czy jeśli skarga na dyrektora szkoły wpłynęła np. do starosty i przewodniczącego rady to właściwe było przekazanie jej do komisji oświaty lub/i także innej komisji? Komisja ta prowadziła przesłuchania w sprawie tej skargi łącznie z pozyskiwaniem informacji nt. miejsca zatrudnienia dzieci tego dyrektora szkoły. A następnie podjęła uchwałę o tym, iż skarga jest bezzasadna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Decyzja o warunkach zabudowy dla części działki

Czy decyzja o warunkach zabudowy może być wydana tylko dla całej działki, czy też możliwe jest ustalenie takich warunków dla części działki?

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DK

Uchylona uchwała nie podlega zaskarżeniu

Jeżeli uchwała o likwidacji szkoły została uchylona inną uchwałą przez ten sam organ, zanim zdążyła wywołać jakiekolwiek skutki prawne, nie podlega kontroli, a także zaskarżeniu do sądu. Uchwała uchylona przed likwidacją szkoły traci swoją moc prawną i nie wywołuje żadnych skutków w przyszłości.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DK

Kiedy można odmówić zgody na zwolnienie radnego z pracy

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której rada powiatu odmawiając zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym nie ocenia przyczyn jego zwolnienia obiektywnie, podczas gdy inne osoby biorące udział w tym samym zdarzeniu, ponoszące winę w mniejszym stopniu, ponoszą konsekwencje swoich działań. Takie różnicowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DBK

Korzystanie z kąpielisk

Rada gminy nie jest umocowana do wprowadzenia w akcie prawa miejscowego jakichkolwiek norm ustalających lub modyfikujących odpowiedzialność cywilnoprawną.

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. DBK

Stypendium sportowe

Wysokość stypendium sportowego powinna zostać określona precyzyjnie w uchwale – bądź przez wskazanie kwoty, jaką otrzyma osoba uprawniona za swoje osiągnięcia, bądź przez określenie sposobu jej wyliczenia.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Negatywnie o rewolucji śmieciowej

Miesiąc po wejściu w życie nowych zasad gospodarowania odpadami 47 proc. Polaków ocenia je negatywnie. Ilość niezadowolonych wzrosła o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania z czerwcu

Zaloguj się i czytaj więcej

Zbigniew Ćwikliński

Gdy wspólnota coś zataja

Urzędnicy alarmują: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie chcą podać danych osób, które nie uiściły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Bo nie mają obowiązku prowadzenia takich wykazów. W efekcie do miasta wpływa mniej pieniędzy niż powinno, a urząd nie może nałożyć tytułu wykonawczego. Czy gmina może przymusić wspólnotę do ujawnienia osób niewnoszących opłaty?

Zaloguj się i czytaj więcej

oprac. SSZ

Jak utrzymywać trwałość projektów

Posłowie zapytali rząd o możliwość zwolnienia samorządów, które otrzymały dotacje na zakup sprzętu komunalnego (śmieciarki, pojemniki na odpady), z obowiązku utrzymania trwałości projektów, jeśli ich spółki nie wygrały przetargów na odbiór odpadów. Otrzymali rozbudowaną odpowiedź, z której wynika, że zwolnienia nie są możliwe.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Toruń zakopie swoje śmieci

Na starówce w Toruniu zostaną zamontowane podziemne pojemniki na odpady. Podczas konsultacji społecznych wyłonione zostaną konkretne lokalizacje.

Zaloguj się i czytaj więcej

prof. Paweł Swianiewicz

Kto Żyje na kredyt

Dług wzrósł w województwach i miastach na prawach powiatu. Za to obniżył się w gminach i powiatach. Czy należy się cieszyć? Czy znaczy to, że samorządy lepiej wiążą koniec z końcem i już nie muszą korzystać z kredytów? A może to naturalne przejściowe spowolnienie związane z cyklem absorpcji funduszy unijnych? W corocznym rankingu „Wspólnoty” diagnozujemy aktualny stan zadłużenia samorządów w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Wkłady własne poza limitem

Kredyty związane ze współfinansowaniem inwestycji ze środków unijnych nie będą wliczane do limitu zadłużenia samorządów – ogłosił premier Donald Tusk na spotkaniu z samorządowcami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Kuzyniak

Wirtualne dochody nie rozwiążą problemów wskaźnika zadłużenia

Gminy, starając się wykazać w wieloletnich prognozach finansowych spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, zamiast podejmować realne kroki naprawcze ulegają pokusie zbyt optymistycznego planowania dochodów i wydatków. To jednak strategia na krótką metę, która szybko może się skończyć poważnymi problemami. Wyniki sprawozdawcze trzech lat poprzedzających rok planowany jednoznacznie rozstrzygają o dopuszczalnym poziomie spłaty zobowiązań roku planowanego.

Zaloguj się i czytaj więcej

BUK

Soczysta gęś na talerzu

W Kujawsko-Pomorskiem powstaje jedyny w Polsce Gęsinowy Szlak Kulinarny, obejmujący wybrane lokale gastronomiczne oferujące dania z gęsiny. Województwo słynie z najlepszych pod względem smaku i wartości odżywczych gatunków gęsi w kraju.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane