Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 14/1124 - lipca 6, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Andrzej Gniadkowski

Monitoring budżetów nie wystarczy

Ministerstwo Finansów unika dyskusji o korekcie wskaźników zadłużenia samorządów i nie widzi zagrożenia dla wykorzystania środków unijnych z przyszłej perspektywy. Zdaniem MF nowy wskaźnik to problem ograniczony do 129 samorządów, którym już teraz grozi jego niespełnienie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Samorządowi Liderzy Zarządzania wybrani

Aż 60 samorządów walczyło w tym roku o miano Lidera Zarządzania. Najważniejszym celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie nimi innych jednostek samorządowych, aby jak najlepiej służyły obywatelom.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

20 lat minęło RIO

Regionalne izby obrachunkowe od dwudziestu lat nadzorują finanse polskich samorządów. 26 czerwca w sejmowej Sali kolumnowej odbyła się jubileuszowa konferencja pod patronatem „Wspólnoty”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Paranoja antykorupcyjna

Wreszcie sprawiedliwość społeczna zatryumfuje. Nie będzie się Zamoyski w Zamościu panoszył. 14 czerwca CBA złożyło wniosek do rady miasta o wygaszenie mandatu prezydenta Marcina Zamoyskiego. O co poszło?

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Najazd agentów na Pcim

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali wójta Pcimia Daniela Obajtka pod zarzutem przyjęcia łapówki, choć dowodów na przestępstwo praktycznie nie ma. Agenci CBA z kolei od wielu miesięcy przesłuchują wójta i jego rodzinę próbując udowodnić nieprawdę w oświadczeniach majątkowych. – To nagonka, szukanie haków, ja i urząd jesteśmy kontrolowani non stop – mówi Obajtek. – Mam już dosyć, tak nie da się pracować.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Przerażający atak służb

Do prześwietlania samorządowców służby angażują ogromne siły, jakby chodziło o defraudację milionów złotych. Ofiarami padają jednak nie wyrachowani przestępcy, ale np. przedsiębiorcy łączący drobny biznes z działalnością w samorządzie. Nagłaśniane w mediach sprawy zazwyczaj kończą się dymisją podejrzanych. Niewielu ma siłę walczyć potem o odzyskanie imienia. Wolą odejść z samorządu, niż udowadniać, że swym działaniem nikogo nie skrzywdzili.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Wyznania szefa CBA

Postrach samorządowców jest w istocie sympatycznym policjantem, który stara się dobrze pracować. I tyle. Niestety, nikt nie jest doskonały. Przedstawiamy skrócony zapis wystąpienia szefa CBA Pawła Wojtunika podczas Kongresu Regionów w Świdnicy. Panel prowadził jeden z dziennikarzy „Forbesa”, na sali było około setki słuchaczy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

W Elblągu samorząd przegrał z polityką

Politycy z pierwszych stron gazet lobbowali w Elblągu na rzecz swoich kandydatów na prezydenta miasta. Zapomnieli, że to wybory samorządowe, a nie parlamentarne.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

NAJBOGATSI 2012

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

W biednych gminach też jest życie

Rozmowa z burmistrzem Pieszyc Mirosławem Obalem

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Dlaczego bogata Lesznowola nagle wpadła w tarapaty

Zaliczana od lat do czołówki najbogatszych gmin w Polsce, nagle znalazła się wśród 10 najbardziej zadłużonych, a RIO w Warszawie zakwestionowała wykonanie jej budżetu za rok 2012. Problemy ze sprzedażą nieruchomości spowodowały, że Lesznowola musi zacisnąć pasa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Weronika Grabowiecka

Windykacja należności budżetu JST

W procesie analizowania wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów, w tym stanu wierzytelności na jego rzecz. Trzeba zwracać szczególną uwagę na terminowość prowadzonych działań windykacyjnych w zakresie zabezpieczenia należności ewidencjonowanych w urzędzie, który obsługuje organ podatkowy oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Przyczajony związek – ukryty kłopot

W rejestrze związków międzygminnych wpisane są związki, które w rzeczywistości nie prowadzą żadnej działalności, istniejąc de facto wyłącznie w przestrzeni formalnej. Sytuacja taka jest nie tylko sprzeczna z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, ale naraża gminy członkowskie na szereg poważnych ryzyk.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tomasz Ciechanowski

Zaostrzanie przepisów to nie lek

Z natury rzeczy jesteśmy narodem podejrzliwym. W życiu publicznym wszędzie widzimy zło, kombinatorstwo, „kolesiostwo”, brak przestrzegania norm etycznych, o normach moralnych nawet nie wspomnę. Korupcja stała się tematem przewodnim wielu, którzy chcą budować swój, często jakże wątpliwy, kapitał polityczny. Często wręcz prześcigają się w pomysłach, tzw. ukrócenia korupcji. Najczęściej jednak postulują o zmianę prawa poprzez jego zaostrzenie. Ale czy zaostrzanie sankcji jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem? Osobiście wątpię w tę teorię.

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Rabenda

Jak łączyć szkoły?

Jakie są zasady tworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zgodnie z art. 62a ustawy o systemie oświaty wprowadzonej 1 września 2012 r. Jakie są obowiązki informacyjne (rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły)? Czy są obowiązki konsultacyjne? Jakie terminy ostateczne? Czy zasadne jest tworzenie centrum aż z 9 szkół w 9 różnych budynkach rozsianych po mieście, w tym 7 zespołów?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dariusz P. Kała

Budowa w granicy

Czy każdy sąsiad ma prawo zablokować budowę domy w tzw. granicy?

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Brak inwestycji celu publicznego w studium

W gminie od kilku lat obowiązuje w niezmienionej wersji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W międzyczasie na poziomie województwa zostały do dokumentów związanych z polityką przestrzenną dodane kolejne ważne inwestycje celu publicznego. Jakie ewentualne sankcje grożą gminie w przypadku niedokonywania zmian studium?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Zapisy programu opieki nad zwierzęami

Wprowadzanie do uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt innych unormowań, niż wymienione w ww. przepisie, traktować trzeba jako przekroczenie granic ustawowej delegacji – co z kolei kwalifikować należy jako istotne naruszenie prawa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Braki formalne przy składaniu skargi

Składając skargę do WSA, należy pamiętać o jednoczesnym złożeniu jej odpisów. Są one niezbędne w celu dostarczenia pozostałym uczestnikom postępowania, a ich brak może skutkować odrzuceniem skargi.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Śmieciowy sukces Kalisza

Ministerstwo Środowiska wybrało Kalisz do promowania zakończonych sukcesem przygotowań do nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Stutysięczne miasto faktycznie zrobiło wszystko, żeby start systemu 1 lipca nie oznaczał dla mieszkańców wielkiej rewolucji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej Kiełbus

Na grupowych zakupach można zaoszczędzić miliony

Choć od styczniowej nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach minęło już sporo czasu, pojawiają się nowe wątpliwości interpretacyjne, m.in. dotyczące zwolnień przedmiotowych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Czesław Tomalik

Na grupowych zakupach energii można zaoszczędzić miliony

Udział w grupie zakupowej to szansa nie tylko na oszczędności, ale i na poprawę jakości zarządzania gminą. Ale bez sprawnej organizacji, terminowego i bezbłędnego wykonania inwentaryzacji oraz przygotowania dokumentów na sukces takiego przedsięwzięcia nie ma szans.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Odczarować biogazownie rolnicze

W wielkopolskiej gminie Czarnków powstaje pokazowa biogazownia rolnicza. Klaster Wielkopolski Biogaz, który realizuje inwestycję, chce pokazać, że budowa takiej instalacji to dla gminy i jej mieszkańców świetny interes.

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Marczak

Samorząd a szpital

Czy warto zaciągnąć kredyt na bieżącą działalność i spłatę istniejących zobowiązań szpitala? Zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają samodzielne określenie parametrów takiego kredytu w SIWZ lub skorzystanie z pomocy dopuszczonej przez procedurę dialogu technicznego.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPOLNOTA

Śląskie święto samorządności

Kondycja samorządów w kontekście obciążeń wynikających z systemu oświaty, zarządzanie urzędem gminy oraz zasobami ludzkimi – to główne tematy warsztatów wymiany doświadczeń, które odbyły się w 14 czerwca w Tarnowskich Górach w ramach piątej edycji Dnia Samorządu Terytorialnego Woj. Śląskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Kajetan Wojsyk

Informatyzacja administracji: jakim prawem to działa? ( e-Urząd )

Skoro urzędnicy nadal przekładają papiery, używają pieczątek , segregatorów, zszywaczy, to jaki był sens zakupu i eksploatacji iluś już generacji komputerów? W jakim celu zbudowano sieci teleinformatyczne? Po co zużywać energię niezbędną do zasilania sprzętu, wydatkować miliony na wymianę i konserwację całej infrastruktury, skoro w istocie nic się nie zmieniło od czasu wynalezienia spinacza? W niniejszym opracowaniu pokażemy, co zrobić, aby informatyzacja urzędu miała sens. I na jakiej podstawie prawnej ją oprzeć.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Jezierska

Mobilne technologie informacyjne ( e-Urząd )

Na początku podstawowym narzędziem komunikacji między urzędem a mieszkańcem była zwyczajna tablica na ścianie. W erze internetu jak grzyby po deszczu zaczęły się pojawiać strony internetowe urzędów. I to one stały się głównym źródłem informacji dla mieszkańców. Ale dziś czytelna, aktualna, atrakcyjna wizualnie strona www już nie wystarcza. Ludzie chcą mieć informacje tu i teraz. Najlepiej w telefonie komórkowym. Dlatego samorządy nieśmiało sięgają już po technologie mobilne.

Zaloguj się i czytaj więcej

Cezary Tchorek - Helm

Nowoczesna technika biurowa ( e-Urząd )

Za symbol rewolucji technologicznej można uznać rozwiązania chmury informatycznej oraz mobilność. Tuż obok plasują się zmiany w technice stosowanej w klasycznych biurach, które w coraz szerszym zakresie wykorzystują najnowsze rozwiązania głównych dostawców sprzętu. Zmiana na lepsze dotyczy zarówno komputerów, jak i klasycznej techniki, czyli urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek. Jedną z tendencji ogólnoświatowych jest BYOD. Wydaje się, że przyjmie się również w polskich biurach i urzędach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane