Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 13/1123 - czerwca 22, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Grzegorz Gorzelak

Po euforii czas na refleksję

Osiągnęliśmy niewątpliwy sukces w negocjacjach budżetowych, możemy mieć nadzieję, że zostanie on potwierdzony w dalszym procedowaniu budżetu UE. Otrzymamy jeszcze więcej śródków z Unii Europejskiej niż dostaliśmy w kończącej się perspektywie, a przesunięcia miedzy różnymi kategoriami są niewielkie. W mediach i koalicji zapanowała euforia, a nawet opozycja gani rząd bez przekonania. Z niepokojem jednak słucham tych przekazów. Zbyt rzadko pada pytanie: „na co?”. Bo jest to pytanie znacznie ważniejsze niż „ile”.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Protas zastąpił Poznańskiego

Doprowadzenie do spotkania z premierem poświęconego finansom, zreformowanie pracy zespołów roboczych i zmobilizowanie strony rządowej do wcześniejszego przesyłania projektów do zaopiniowana – to zadania dla nowego współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, którym został Jacek Protas, marszałek woj. warmińsko-mazurskiego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Ile naprawdę pracują nauczyciele

Nie podnosić pensum wszystkim, tylko zróżnicować w zależności od przedmiotu i liczebności klasy. Takie są wnioski samorządowców po lekturze raportu na temat czasu pracy nauczycieli.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Rząd i prezydent biorą się za samorząd

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Prezydent to bardziej szeryf czy negocjator?

Od debaty prezydentów polskich miast zaczął się Kongres Regionów w malowniczej Świdnicy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Regionalne strategie innowacji są źle przygotowane

Unia chce, żeby każde województwo przygotowało krótką listę sektorów, które uważa za najważniejsze i w których drzemie potencjał rozwojowy. W ten sposób powstaną tzw. inteligentne specjalizacje i głównie tam mają zostać skierowane unijne pieniądze.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Dwadzieścia lat w RIO

Dla niektórych to był epizod, dla innych praca na całe zawodowe życie. Razem z samorządem terytorialnym powstawały organy nadzorujące. Wbrew częstym wyobrażeniom o bezdusznych instytucjach pracowali w nich ludzie. Przyjaciele samorządu, pasjonaci. W tym roku regionalne izby obrachunkowe obchodzą 20. urodziny.

Zaloguj się i czytaj więcej

Łukasz Ciuba

O odpadach komunalnych na Forum Regionów

Już po raz siódmy liderzy środowiska samorządowego spotkają się w Krynicy-Zdroju i Muszynie na Forum Regionów.

Zaloguj się i czytaj więcej

Tadeusz Arkit

Składować śmieci czy nimi gospodarować?

Czy gospodarka odpadami komunalnymi w Niemczech jest absurdalna? Takie pytanie nasuwa się po lekturze artykułu Sławomira Bukowskiego „Absurdalna rewolucja śmieciowa” (Wspólnota nr 11 z 27 maja), w którym autor, opierając się na opiniach eksperta FOR Witolda Wojtasa, poddaje totalnej krytyce nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Mieszkańcy chcą sami decydować o wydatkach

Jak zaktywizować mieszkańców i dać im możliwość realnego uczestnictwa w projektowaniu miejskiego budżetu? Stworzyć budżet obywatelski. Pierwsze zrobiły to w 2011 roku władze Sopotu. Dziś pomysł w różnej formie realizuje kilkadziesiąt samorządów. To dobry sposób nie tylko na pobudzenie lokalnej aktywności społecznej, ale i na zdobycie punktów przez samorządowców przed kolejnymi wyborami.

Zaloguj się i czytaj więcej

Edyta Żyła

Koordynator inwestycji wybawieniem dla miast

Chaos inwestycyjny, zrywanie świeżo położonych nawierzchni, paraliż komunikacyjny – dla mieszkańców wielu polskich miast to chleb powszedni. Antidotum może być powołanie w urzędzie miasta koordynatora inwestycji, sprawującego kontrolę nad całością prowadzonych robót, a szczególnie nad ich planowaniem. Zrobiła tak Warszawa – z dużym sukcesem. A jak radzą sobie inni?

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Kozimor

Gmina jako dziedzic długów mieszkańców

W ostatnim czasie głośne stało się stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie dziedziczonych przez gminy spadków oraz egzekucji z mienia gminy przekraczającej wartość otrzymanego spadku. Zasygnalizowany w nim problem wynika z ustanowionego przez kodeks cywilny obligatoryjnego nabycia spadku przez gminę z mocy ustawy w ramach sukcesji uniwersalnej, ograniczającego samodzielność majątkową gmin, przy równoczesnym braku pełnego uwzględnienia specyfiki dziedziczenia spadku przez gminę na etapie postępowania egzekucyjnego.

Zaloguj się i czytaj więcej

Forum Od-Nowa

(Dez)organizacja polskiej ochrony zdrowia uderza w samorząd

Opiekę medyczną w Polsce rozdzielono pomiędzy wszystkie trzy szczeble samorządu terytorialnego. Miało być „sprawiedliwie”, a w efekcie zadania dublują się, nie tworząc jednolitego systemu zarządzania.

Zaloguj się i czytaj więcej

Monika Bożek

Ochrona danych osobowych w dokumentach urzędowych

Dane osobowe, które stanowią treści dokumentu urzędowego lub wejdą w zakres sprawy publicznej, mogą stać się przedmiotem informacji publicznej. Jednak jeżeli w konkretnym przypadku nie wystąpi ustawowa przesłanka ich ujawnienia, to podlegają one ochronie i nie mogą być udostępnione.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Poszerzenie drogi gminnej

Przy spokojnym, przemyślanym podejmowaniu poszczególnych czynności, które mają wchodzić w zakres procesu poszerzania dróg publicznych możliwe jest znaczące zminimalizowanie ewentualnych problemów i dylematów z nimi związanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Poszerzenie drogi gminnej

Przy spokojnym, przemyślanym podejmowaniu poszczególnych czynności, które mają wchodzić w zakres procesu poszerzania dróg publicznych możliwe jest znaczące zminimalizowanie ewentualnych problemów i dylematów z nimi związanych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Katarzyna Balicka

Skarga na uchwałę rozpatrującą skargę

Czy istnieje możliwość zaskarżenia przez kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwały rady gminy uznającej skargę wniesioną na jego działalność za zasadną?

Zaloguj się i czytaj więcej

Elżbieta Rabenda

Nieobecność nauczycieli pod kontrolą

Czy członkowie komisji oświaty rady gminy mogą żądać informacji o absencji nauczycieli?

Zaloguj się i czytaj więcej

Przemysław Sztejna

Zwrot dofinansowania

Czy instytucja zarządzająca jest uprawniona do samodzielnego stwierdzenia naruszeń (nieprawidłowości) w związku z wykorzystaniem środków pochodzących ze środków UE z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy też prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest w tej sytuacji organem współdziałającym w rozumieniu art. 106 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym?

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Radny nie może skarżyć każdej uchwały rady

Radny nie może skarżyć każdej uchwały rady, której jest członkiem wyłącznie dlatego, że została ona podjęta mimo jego sprzeciwu. Skarżona uchwała musi naruszać jego interes prawny lub uprawnienie.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Ograniczenie czasu pracy placówek handlowych

Rada gminy nie może ograniczać czasu pracy placówek gastronomicznych ze względu na niebezpieczeństwo zakłócania porządku. Służą temu inne instrumenty prawne i niedopuszczalne jest wykorzystywanie w tym celu delegacji ustawowych z art. XII § 1 ustawy Przepisy wprowadzające kodeks pracy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Różnicowanie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Rada gminy nie może różnicować wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych ze względu na to, czy pas drogowy znajduje się w terenie zabudowanym, czy też poza takim terenem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dorota Bąbiak - Kowalska

Kompetencje rady sołeckiej

Rada sołecka wspiera działania sołtysa. Brak podstaw prawnych do przenoszenia na radę sołecką kompetencji należących do organów sołectwa.

Zaloguj się i czytaj więcej

Rozmawiał Sławomir Bukowski

Ustawy śmieciowej nie zmienimy!

Rozmowa z ministrem środowiska Marcinem Korolcem

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Pichet

O co pytają samorządowcy

Prawidłowe tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasady egzekwowania złożenia deklaracji przez mieszkańców, a potem opłat – z tym samorządy miały i mają najwięcej problemów. Pomagamy rozwiązywać te problemy w ramach usług doradczych.

Zaloguj się i czytaj więcej

WSPÓLNOTA

Usługi doradcze dla gmin

Choć rewolucja śmieciowa właśnie startuje, liczba pytań i wątpliwości związanych z interpretacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie maleje. Jeszcze przez najbliższe tygodnie warto skorzystać z usług doradczych świadczonych przez spółkę MUNICIPIUM SA.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Różalska-Kusza

Trolejbusy szansą dla dużych miast

Budowa linii trolejbusowych jest znacznie tańsza niż tramwajowych, a Unia Europejska chętnie wspiera proekologiczne projekty komunikacyjne. Gdynia, Lublin i Tychy – jedyne miasta w Polsce posiadające dziś taki rodzaj transportu – pełnymi garściami czerpią z funduszy unijnych, kupują nowoczesny tabor i budują nowe trasy. Ciekawostką są trolejbusy wyposażone w baterie, które potrafią pojechać nawet tam, gdzie… nie ma trakcji!

Zaloguj się i czytaj więcej

Paulina Urbańska

Zarządzanie projektami w urzędzie

Działania jednostek samorządu terytorialnego z założenia ukierunkowane są na procesy, jednak realizowane są również projekty. Umiejętne zarządzanie projektami jest szczególnie istotne w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za inwestycje lub pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy zewnętrznych oraz na poziomie zarządu JST. Jak sprawnie zarządzać i sprawdzać efekty działań? Project Management Office to wsparcie dla nowoczesnego urzędu.

Zaloguj się i czytaj więcej

WPZ

Kontrola odpadów

Zaloguj się i czytaj więcej

Mateusz Klupczyński

Na papierze nie jest źle

Finanse samorządów są w dużo gorszym stanie niż wynika z szacunków rządowych. Wieloletnie prognozy finansowe, podstawa analiz ministerstwa, są zbyt optymistyczne, a zakładane wpływy ze sprzedaży majątku najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane.

Zaloguj się i czytaj więcej

XIX Forum Teleinformatyki

„Cyfrowa modernizacja Polski” to temat dziewiętnastego Forum Teleinformatyki, które odbędzie się w warszawskim Miedzeszynie 26–27 września br.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane