Dostęp do archiwalnych wydań „Wspólnoty” możliwy jest tylko dla zalogowanych prenumeratorów.

Jeżeli chcesz otrzymać dostęp napisz do nas: prenumerata@municipium.com.pl

Nr 4/1114 - lutego 16, 2013

Zamów prenumeratę już dzisiaj.

Dominik Krzysztofowicz

Plan Hausnera dla samorządu

Samorząd samodzielny, wewnętrznie zintegrowany, profesjonalnie zarządzany i otwarty na współpracę z partnerami – takim chce go stworzyć prof. Jerzy Hausner. Wraz z grupą ekspertów przygotował niezależny raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce.

Zaloguj się i czytaj więcej

DOROTA BĄBIAK-KOWALSKA I ANDRZEJ GNIADKOWSKI

To już ostatnia chwila na korektę samorządu

Kłopoty finansowe samorządów nie są przejściowe. To problem dotąd niespotykany. Wyciągnijmy wnioski dopóki nie jest za późno – mówi Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, były minister pracy, autor „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”.

Zaloguj się i czytaj więcej

AG

Kosmetyka Karty Nauczyciela

Zmiany w przyznawaniu urlopów na podratowanie zdrowia, łatwiejsze osiąganie średnich wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie czasu pracy nauczyciela – to główne propozycje zmian w Karcie Nauczyciela autorstwa MEN.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Rząd lekceważy Komisję Wspólną

Pożyteczne i merytoryczne spotkanie z premierem, a potem twarde lądowanie na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ministrowie lekceważą spotkania z przedstawicielami samorządów, nie przesyłają projektów do opiniowania i ignorują ustalenia komisji.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Król

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP

Tylko do 28 lutego można składać wnioski w pierwszej edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP. Warto się pospieszyć, bo nagroda to duży honor dla wyróżnionych samorządów i dowód aktywności ich władz.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Janosikowe na razie bez zmian

Trybunał Konstytucyjny uznał 31 stycznia przepisy dotyczące wpłat wyrównawczych za częściowo sprzeczne z konstytucją. Jednak sama idea janosikowego jest zgodna z prawem.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Burza nadciąga nad Wyrzysk

Zwolniony z pracy wiceburmistrz Wyrzyska próbuje odwołać swego byłego pracodawcę. 3 marca w referendum mieszkańcy zdecydują, czy chcą zmiany władzy. – To nie zemsta, ja tu tylko pomagam – mówi główny zainteresowany. Ale ludzie i tak swoje wiedzą. W gminie, w której nie ma wielkiej polityki, a partie polityczne w zasadzie nie istnieją, życie toczy się według serialowych reguł. Samorządową rzeczywistość budują relacje między ludźmi. W tym dwie najważniejsze – wdzięczność i nienawiść.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Wielkie inwestycje w Babimoście

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Zakopane bierze dworzec

Zabytkowy, ale zaniedbany dworzec kolejowy w Zakopanem przechodzi na własność miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Agnieszka Różalska - Kusza

Stowarzyszenie historycznych miast czeka na samorządy z Polski

Stara Europa jednoczy się w historycznej spuściźnie, aby promować to, co na naszym kontynencie najcenniejsze. Historia pozostawiła po sobie wiele cennych pamiątek, ich ochrona to nasz obowiązek. Europejskie Stowarzyszenie Historycznych Miast i Regionów proponuje samorządom współpracę i pomoc w ochronie zabytkowej tkanki miejskiej. I zaprasza polskie samorządy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Robert Seweryn

Oświadczenia majątkowe praktycznie

Oświadczenie majątkowe powinno odzwierciedlać rzeczywisty stan majątkowy osoby składającej. Dlatego też obowiązek ten obwarowany jest różnego rodzaju sankcjami – począwszy od odpowiedzialności służbowej (dyscyplinarnej), a na odpowiedzialności karnej skończywszy (w przypadku podania w oświadczeniu informacji nieprawdziwych lub też zatajenia informacji). Również za niezłożenie oświadczenia grożą osobie zobowiązanej sankcje przewidziane w przepisach prawa. Poniżej przedstawiono problematykę błędów i uchybień na przykładzie oświadczeń majątkowych składanych przez radnych.

Zaloguj się i czytaj więcej

Zygmunt Jerzmanowski

(Nie)gminne towarzystwa budownictwa społecznego

Stosunki między gminą a towarzystwem budownictwa społecznego, w szczególności zasady współdziałania, niezależnie od tego, czy gmina jest wspólnikiem towarzystwa, określone są w umowie równorzędnych stron.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Parki Kulturowe sposobem na lepszy wizerunek

Obszar krakowskiego rynku stał się Parkiem Kulturowym Stare Miasto. Zmiana spowodowała sporo zamieszania, zwłaszcza wśród miejscowych handlarzy, którzy musieli usunąć znaczną część reklam z tego terenu. Sprawa stała się znana w całej Polsce w związku z licznymi kontrowersjami związanymi z wprowadzeniem nowych zasad.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Kazek

Ochrona interesu gminy

Jedyna pewna droga doprowadzenia do sądowej kontroli ostatecznej decyzji podatkowej organu drugiej instancji naruszającej interes budżetowy gminy to przedstawienie takich spraw pod rozwagę prokuratorów oraz rzecznika prawa obywatelskich, którzy mają legitymację do wniesienia skargi i udziału w postępowaniu sądowoaministracyj-nym w roli uczestnika.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dagmara Kafar

Prawidłowy adresat decyzji administracyjnej

Organ prowadzący postępowanie powinien ustalić ponad wszelką wątpliwość adresata decyzji, gdyż tylko on ma prawo występować na bazie uzyskanej decyzji celu publicznego czy o warunkach zabudowy o kolejne decyzje administracyjne, w tym o pozwolenie na budowę.

Zaloguj się i czytaj więcej

Magdalena Gurdek

Dodatkowe zajęcia radnego

Jakie zachowania radnego mogą powodować naruszenie przepisu z art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i jego odpowiedników w ustawie o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa stanowiącego, że radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie ze złożonym ślubowaniem?

Zaloguj się i czytaj więcej

Stanisław Małecki

Ko odpowiada za bezpieczeństwo informacji niejawnych?

Czy za bezpieczeństwo informatyczne w urzędzie, gdzie są przetwarzane informacje niejawne, odpowiada pełnomocnik ds. informacji niejawnych, czy kierownik jednostki.

Zaloguj się i czytaj więcej

Maciej J. Nowak

Przeznaczenie działki w planie miejscowym

Czy dla terenu składowania gruzu na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności gminy musi zostać sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Organ wydający decyzję nie jest stroną w postępowaniu odwoławczym

W sprawie, w której organ jednostki samorządu terytorialnego wydawał decyzję jako organ I instancji w toku postępowania administracyjnego, rola jednostki samorządu terytorialnego skończyła się z chwilą wydania decyzji. W efekcie jednostka ta nie ma legitymacji do ewentualnego udziału w postępowaniu odwoławczym, ani inicjowania postępowania w trybach nadzwyczajnych lub udziału w nich w przypadku zainicjowania postępowania nadzwyczajnego przez uprawniony podmiot - nawet, jeśli przedmiot tamtych postępowań dotyczy jej praw właścicielskich – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Zaloguj się i czytaj więcej

Michał Byczkowski

Domniemanie zawiadomienia o likwidacji szkoły

Ustawa o systemie oświaty nie określa formy powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły, jednakże w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, nie można domniemywać tego, że rodzic o likwidacji szkoły został powiadomiony. Brak zawiadomienia wszystkich rodziców uczniów, likwidowanej szkoły, jest obiektywnym naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty, który skutkuje niezgodnością z prawem podjętej uchwały.

Zaloguj się i czytaj więcej

Dominik Krzysztofowicz

Ustalenie stawek za czynsz

Rada gminy nie może przenieść uprawnień związanych z ustaleniem zasad i polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu na organ wykonawczy gminy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Śmieciowy cud w Izabelinie

W podwarszawskim Izabelinie rewolucję wprowadzono już rok temu. Opłacało się: ludzie przestali wyrzucać śmieci do lasu, a aż 80 proc. z nich segreguje odpady w domach.

Zaloguj się i czytaj więcej

Janusz Gawroński

Związek komunalny dobrym sposobem na odpady

Choć nowe zasady gospodarowania odpadami w pełni zaczną funkcjonować za około 5 miesięcy, ich wdrożenie wymaga natychmiastowych działań. Wysiłek musi być podjęty przez wszystkich: lokalne władze, właścicieli składowisk oraz tych, którzy odpady produkują. Dwudziestu dwóch wójtów i burmistrzów z Pomorza Zachodniego zawiązało Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, który w imieniu gmin zajmie się wdrażaniem rewolucji śmieciowej.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Stalmach

TRISTAR zmniejszy korki w Gdańsku

Kierowcy jadący ulicą Grunwaldzką w Gdańsku nawet nie wiedzą, jak wielki mają wpływ na płynność jazdy w Trójmieście. Ich przejazd generuje „zieloną falę”. Pojazdy uruchamiają umieszczone w asfalcie detektory indukcyjne, które rejestrują każdy ich ruch i wypełniają specjalny algorytm sterujący ruchem. System nazywa się TRISTAR i właśnie rozpoczął pracę w Gdańsku. Jego możliwości to oszczędność kilku minut na godzinie jazdy przez miasto.

Zaloguj się i czytaj więcej

Koleta Miernik

Komunikacja gmin z obywatelami

Polskie urzędy idą z duchem czasu – standardowe wnioski obsługiwane są dziś szybciej i wygodniej dla obywatela. Zmiany te zawdzięczmy m.in. informatyzacji jednostek administracyjnych. Czy nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne sprawdzą się też w sytuacjach niestandardowych? Jak wykorzystać je do budowania społeczeństwa obywatelskiego?

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Płock stabilny

Agencja Fitch potwierdziła międzynarodowe ratingi długoterminowe Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Ich perspektywa jest stabilna.

Zaloguj się i czytaj więcej

Leszek Drogosz

Monitoring kosztów podstawą oszczędności

Bez pełnego zinwentaryzowania urządzeń pomiarowych i wyciągania wniosków z pozyskanych danych trudno zastosować rozwiązania służące oszczędzaniu energii. Dlatego Warszawa rozpoczęła monitoring zużycia energii w 1191 placówkach oświatowych na terenie miasta.

Zaloguj się i czytaj więcej

Andrzej Gniadkowski

Oszczędni jak Anglicy

Zmienić umowę z operatorem na dostawę energii elektrycznej i lepiej dobrać jej parametry, np. zamówiona moc, grupa taryfowa, zmodernizować lub wymienić obecnie stosowane rozwiązania, np. przez zastosowanie czujek ruchu w miejscach – to przykładowe zalecenia, jakie otrzymują władze dzielnic wraz z raportem powstałym dzięki monitoringowi energii w placówkach oświatowych Warszawy.

Zaloguj się i czytaj więcej

Włodzimierz Pawłowski

Starosta schodzi z celownika

Gdy go oskarżano, rewelacje CBA były we wszystkich mediach. Teraz, po umorzeniu postępowania przez prokuraturę, cisza. Nikt nie przeprasza, nikt niczego nie prostuje. Pal licho! Ważne, że po bolesnej prawie półrocznej nagonce starosta szczycieński Jarosław Matłach znów może się swobodnie uśmiechać.

Zaloguj się i czytaj więcej

Sławomir Bukowski

Lublin promuje komunikację miejską

Każdy posiadacz biletu miesięcznego w Lublinie może liczyć na zniżki w wybranych sklepach, restauracjach i punktach usługowych w tym mieście.

Zaloguj się i czytaj więcej

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane