Rozmowy Wspólnoty

20.12.2021

Nie zamierzamy oszczędzać na kulturze

Nasza kultura oparta jest na lokalnych tradycjach artystycznych. To działalność non profit, uprawiana przez amatorów, z potrzeby serca, przez ludzi nieoczekujących pieniędzy dla siebie. Wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Po 30 latach inwestowania jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że możemy i…