W samorządach

21.01.2013

O przedszkole – dobre, tańsze i dostępne

Już teraz samorząd może obliczyć wysokość dotacji, jaką otrzyma z rezerwy na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji będzie wynosiła 333 zł na każdego wychowanka przedszkola ujętego w Systemie Informacji Oświatowej we wrześniu 2012 roku.