Prawo

13.02.2012

Nieruchomości w oświadczeniach majątkowych

W punkcie II formularzy oświadczeń podaje się informacje dotyczące nieruchomości (domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego i innych nieruchomości). Przed przystąpieniem do omawiania tego punktu należy wyjaśnić używane w nim terminy, które mogą rodzić wątpliwości, czyli „dom” i „gospodarstwo rolne”.