Dla radnych

04.06.2020

COVID-19 a podatek od nieruchomości

Do wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w formie uchwał stanowiących prawo miejscowe jest uprawniona tylko rada. Czy może ona w dowolny sposób kształtować zasady ich przyznawania?