Związek Województw RP oczekuje konkretnych działań rządu

Sławomir Bukowski

23.03.2020

Potrzebne są rozwiązania pozwalające samorządom na utrzymanie odpowiedniej kondycji finansowej.

Zarząd Związku Województw RP podjął jednogłośnie uchwałę dotyczącą rozwiązań na rzecz walki z pandemią COVID-19 w Polsce oraz przeciwdziałania jej skutkom gospodarczym i społecznym. Jej adresatami są premier oraz ministrowie rozwoju, finansów oraz funduszy i polityki regionalnej,

Z treści stanowiska możemy wyczytać, że zarząd ZW RP za kluczowe obszary aktywności władz publicznych uznaje:

1. Wsparcie ochrony zdrowia w skutecznej walce z pandemią COVID-19 poprzez m.in. doposażenie szpitali w niezbędny sprzęt oraz środki medyczne oraz wsparcie kadr medycznych. Dlatego apeluje o to, aby wszelkie koszty związane z przekształceniem ich w szpitale zakaźne, dalej wykonywanie poleceń wojewodów, sztabów kryzysowych i inspekcji sanitarnej oraz uzupełnianie materiałów medycznych, środków biologicznej ochrony osobistej i uruchamianie linii diagnostycznych koronawirusa – zostały objęte promesą rządowej rekompensaty. Niezbędne jest znaczne zwiększenie dostępności populacyjnej do tzw. szybkich testów. Potrzebna jest pomoc organizacyjno–techniczna ze strony rządu w zakupie aparatów do przeprowadzania badań molekularnych na obecność koronawirusa; niezbędne jest dopuszczenie do krajowego, certyfikowanego systemu diagnostycznego innych laboratoriów wraz z określeniem ścieżki postępowania w zakresie ewidencjonowania osób poddawanych testom przesiewowym. Wojewodowie powinni też włączyć do składów Wojewódzkich Zespołów Zarządzania Kryzysowego reprezentantów samorządów wojewódzkich w wszystkich regionach w Polsce.

2. Podejmowanie działań stabilizacyjnych i łagodzących skutki kryzysu wywołanego pandemią, dotykającego przedsiębiorstwa i ich pracowników, a skoncentrowanych przede wszystkim na zapewnieniu płynności finansowej firm oraz ochronie miejsc pracy. Jako instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi zarząd ZW RP apeluje o przyznanie instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi większych uprawnień w samodzielnym dokonywaniu zmian programów; przeniesienie wydatków klimatycznych w programach operacyjnych na przeciwdziałanie pandemii COVID-19; wydłużenie o 1 rok okresu kwalifikowalności wydatków w perspektywie 2014-2020 (do 31 grudnia 2024 roku); dopuszczenie możliwości dofinansowania w programach operacyjnych inwestycji zakończonych.

Zarząd Związku Województw RP, dostrzegając w rządowych propozycjach działań przeciwstawiających się pandemii COVID-19 i jej skutkom (określanych mianem tarczy antykryzysowej) wiele ważnych, zasadnych i potrzebnych rozwiązań, oczekuje przedstawienia szczegółów związanych z planowanym harmonogramem, określeniem źródeł finansowania, trybem prac legislacyjnym; zapewnienia rozwiązań pozwalających na utrzymanie odpowiedniej kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Uchwałę przyjęli marszałkowie: Olgierd Geblewicz, Władysław Ortyl, Jarosław Stawiarski, Adam Struzik, Elżbieta Polak, Marek Woźniak oraz radny Rafał Kandziora.

Oprac. na podst. inf. ZW RP