W samorządach

Związek Miast Polskich popiera miejskie propozycje zmian granic

07.07.2020

Włocławek, Puck, Dęblin, Zielona Góra, Krosno oraz Rzeszów powinny poszerzyć granicę kosztem okolicznych gmin – uważa zarząd Związku Miast Polskich. Zdaniem samorządowców na nadanie praw miejskich nie zasługuje Skarbimierz, który powinien zostać w całości włączony do Brzegu.

W stanowisku przyjętym podczas posiedzenia zarządu w Śremie (03.07) Związek Miast Polskich przypomina, że wielokrotnie zabierał głos w kwestii zmian granic miast, zwłaszcza tych, których rozwój został sztucznie ograniczony przez przypadkowo poprowadzone granice administra­cyjne. Wobec braku zmian w przepisach samorządowcy przypominają, że te, które obecnie obowiązują, nie uwzględniają w żadnym stopniu wymogów zintegrowanego prowadzenia polityki roz­woju, opisanego w strategicznych dokumentach rządowych (SOR, KSRR) i znajdującego odzwierciedlenie w ostatnich zmianach ustawowych.

Zarząd Związku przypomina jednocześnie specyficzną sytuację miast sztucznie administracyjnie oddzie­lo­nych od swego otoczenia, bardzo często ściśle wzdłuż linii zabudowy miejskiej, jaka istniała w dniu po­dej­mowania decyzji o przebiegu granic, kilkadziesiąt lat temu. Dotyczy to szczególnie niektórych dużych miast, a także wszystkich miast otoczonych przez tzw. gminy obwarzankowe, najczęściej mające siedziby w tych miastach i korzysta­jące z ich infrastruktury. Zmiany granic w tych przypadkach rodzą liczne konflikty, które nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego, za to budzą niepotrzebne emocje.

W efekcie Związek Miast Polskich poparł stanowiska Włocławka, Pucka, Dęblina, Zielonej Góry, Krosna oraz Rzeszowa. W sprawach dotyczących nadania praw miejskich zarząd związku popiera większość wniosków w sprawie nadania miejscowościom będącym siedzibami gmin statusu miasta, w tym zwłaszcza tym – jak np. Solec nad Wisłą – które prawa miejskie posiadały, lecz utraciły je wskutek represji za postawę patriotyczną w czasie powstania styczniowego.

Jednocześnie zdecydowanie negatywnie zaopiniowano wniosek miejscowości Skarbimierz-Osiedle. Jak przekonuje ZMO miejsco­wość ta to przylegająca bezpośrednio do granic miasta Brzeg była sowiecka jednostka wojskowa, która ma niemal identyczny charakter jak osiedle Bagicz (Podczele), będące dziś częścią miasta Kołobrzeg. Także osiedle Skarbimierz to w sposób oczywisty część miasta – czytamy w stanowisku. W dodatku miejscowość jest obecnie siedzibą gminy obwarzankowej, która jeszcze w roku 2001 nosiła nazwę Brzeg i miała swoją siedzibę w mieście. Zdaniem Związku Miast Polskich gmina ta powinna zostać połączona z gminą miejską Brzeg.

Do pobrania:

Stanowisko zarządu ZMP w sprawie zmiany granic

TAGI: Administracja,