W samorządach

Znamy zwycięzców rankingu Water City Index 2020

Ogłoszono wyniki rankingu Water City Index 2020 (WCI). Statuetki otrzymało 9 miast wyróżnionych w ramach trzech rankingów: metropolie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości. Raport WCI jest pierwszym i jak dotąd jednym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania zasobami wody w polskich miastach. Pismo Wspólnota jest patronem medialnym rankingu.

Indeks stanowi kontynuację raportu wydanego w 2019 r. W odróżnieniu do zeszłorocznej edycji, WCI 2020 został odrębnie przygotowany dla: metropolii (8), kategorii miast na prawach powiatu (58) oraz dla miast nie będących miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców (152).

Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii: Życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury), Kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska), Zagrożenie (powódź, niedobór (susza), zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu), Gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny)

Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów. 

A oto zwycięzcy rankingu Water City index 2020:

RANKING GŁÓWNY DLA METROPOLII

  1. miejsce WROCŁAW
  2. miejsce BYDGOSZCZ
  3. miejsce GDAŃSK

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU

  1. miejsce GLIWICE
  2. miejsce RZESZÓW
  3. miejsce ŚWINOUJŚCIE

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

  1. miejsce SZCZYTNO
  2. miejsce MALBORK
  3. miejsce MRĄGOWO

Raport Water City Index 2020 można w całości pobrać na stronie: https://oees.pl/water-city-index-2020/

Autorzy rankingu WCI 2020

Za realizację Water City Index 2020 odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, która to Fundacja jest organizatorem międzynarodowego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Oto oni:

Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Dr Michał Kudłacz, Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert OEES

Dr Jakub Głowacki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Kutek, Dyrektor Pionu Wody w Arcadis

Marcin Ćmielewski, Specjalista ds. Gospodarki Wodnej w Arcadis

Do współpracy zaproszono ponadto ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy branżowych mediów.

Misja WCI

Problemy miast na świecie, w tym również w Polsce coraz mocniej dotyczą kwestii racjonalnego i efektywnego wykorzystywania zasobów wody w warunkach coraz silniej zauważalnych kryzysów wodnych (powodzie i susze oraz zanieczyszczenia wód), o długotrwałych konsekwencjach. Problemy wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządów, od początku PRL do dziś. O wodzie pamiętamy, gdy sama się o siebie upomni. Przeobrażenia jakie zachodzą wewnątrz miast, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi oraz ponadprzeciętną gęstością zaludnienia, prowadzą do konsekwencji w różnych sektorach gospodarki oraz w polityce wodnej. Dlatego niezbędne jest prowadzenie systematycznej i usystematyzowanej debaty na temat polityki wodnej miast w Polsce. Celem raportu jest skłonienie do refleksji władz miast, naukowców, ekspertów, mieszkańców oraz wspólne wypracowanie standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody.

„W obliczu zmian klimatu i pogłębiania się dramatycznych ich konsekwencji, globalna perspektywa rozumienia wyzwania jakim jest gospodarowanie wodą i konieczność podejmowania działań w skali globalnej jest oczywista. Jednocześnie musi się zmienić podejście do problemu wody – z reaktywnego na prospektywne (from response to preparedness). To pociąga za sobą transformację myślenia o wodzie w mieście i sposobu zorganizowania miasta jako złożonego systemu wodnego. Tylko w ten sposób można dokonać długofalowej adaptacji miasta do zmian klimatu, których cofnąć się nie da. Dlatego kontynuujemy tworzenie rankingu Water City Index (Indeks Wodnych Miast), które nadal jest w Polsce przedsięwzięciem nowatorskim. Stanowi zaczyn do dyskusji samorządów terytorialnych oraz z samorządami terytorialnymi na temat możliwości poprawy efektywności wykorzystania zasobów wody.”

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Ranking WCI 2019

Sprawdź zeszłoroczne wyniki rankingu Water City Index:

https://www.arcadis.com/pl/polska/raporty-i-opracowania/2019/water-city-index-2019/