W samorządach

ZMP zebrał dane o finansach za 6 miesięcy. Nie wygląda to dobrze

17.07.2020

Z zestawienia Związku Miast Polskich wynika, że w porównaniu do roku 2019 wpływy z podatku PIT są w tym roku mniejsze o 8 proc. Mniejsze są też inne dochody w tym udziały w CIT o 5 proc. , najmu, podatku od umów cywilnoprawnych, czy podatku od nieruchomości.

Związek Miast Polskich przedstawił raport na temat stanu finansów po pierwszym półroczu 2020 roku. Z danych z pierwszych 60 miast widać wyraźne trendy: znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, mniejsze ale dotkliwe z podatków lokalnych.

Udziały w PIT
W czerwcu 2020 r. udziały w PIT były o ponad 8% niższe niż przed rokiem, podczas gdy w czerwcu 2019 r. wzrosły one aż o 19% w porównaniu z czerwcem 2018 r.

W całym pierwszym półroczu 2020 r. notujemy spadek o prawie 8% w porównaniu z tym samym okresem roku 2019, tymczasem w ubiegłym roku pierwsze półrocze przyniosło wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2018.

Udziały w CIT
Obserwowane są spore wahania w rozliczeniach miesięcznych. Całe I półrocze przyniosło spadek o około 5% w ujęciu rok do roku, podczas gdy przed rokiem w tej samej grupie miast wystąpił wzrost aż o 19% w stosunku do I półrocza 2018 r.

Dochody własne
W ubiegłym roku I półrocze przyniosło wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o prawie o 4% w stosunku do roku 2018. W roku bieżącym odnotowano spadek o ponad 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym.  Podatek od czynności cywilnoprawnych przyniósł o prawie 4% mniej wpływów niż przed rokiem.

Poważne ubytki uwidaczniają się w dochodach z najmu i dzierżawy majątku komunalnego – spadek wynosi tu ponad 12%, podczas gdy przed rokiem notowano ponad 2% wzrost.

Jeszcze gorzej wyglądają wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych. W tym roku, w relacji do r. 2019, spadek sięga już 30%.

Dochód z podatku od środków transportowych, który przed rokiem wzrósł o ponad 5%, w tym roku spadł o prawie 4%.

I wreszcie komunikacja miejska, dane o której pochodzą tylko z tych miast, gdzie wpływy z tego tytułu wchodzą do budżetu gminy. Przed rokiem wpływy w relacji do I półrocza 2018 roku były podobne, ale w roku bieżącym spadły w tym samy ujęciu aż o 27%.

TAGI: finanse samorządowe,