Akademia "Wspólnoty"

Zmiany, waloryzacja i renegocjacja umów na zamówienia publiczne w związku z inflacją

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 27 października o godz. 13.00 w ścieżce „Zamówienia publiczne".

Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości, jakie daje ustawa PZP, by zminimalizować skutki inflacji. Założeniem szkolenia jest zarówno praktyczne, jak i teoretyczne przygotowanie uczestników na sytuację, w której staną przed problemem rozstrzygnięcia zasadności wniosku o waloryzację czy podjęcia decyzji o zmianie umowy w związku ze wzrostem cen.

W ostatnim czasie bowiem wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych są świadkami gwałtownego wzrostu cen, który stawia w niekorzystniej sytuacji zarówno wykonawców, jak i samych zamawiających. Rosnąca inflacja powoduje, że coraz częściej wykonawcy ubiegają się o waloryzację umów w sprawach zamówienia publicznego. Niekiedy zaś właściwie zaraz po zakończeniu postępowania umowa ta staje się nieopłacalna dla zwycięskiego wykonawcy.

W pierwszej kolejności omówione zostanie zagadnienie, czy w świetle obecnej sytuacji społeczno- gospodarczej oraz w świetle stanowisk doktryny i orzecznictwa sama inflacja jest wystarczającym powodem do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przede wszystkim, przedstawione zostaną podstawy prawne umożliwiające dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w ramach zmiany umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem kontraktów, które nie przewidują klauzul waloryzacyjnych. W tym kontekście, szczególna uwaga zostanie poświęcona omówieniu przepisów ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków uregulowanej w kodeksie cywilnym. Następnie, poruszony zostanie problem czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający ma obowiązek waloryzacji wynagrodzenia, czy jest to jedynie jego uprawnienie.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także, w jaki sposób do tematyki możliwości zmiany umowy oraz renegocjacji jej warunków z uwagi na wzrost cen podchodzi Urząd Zamówień Publicznych oraz Prokuratoria Generalna RP. W ramach webinarium uzyskają Państwo również informacje o możliwości renegocjacji umowy o zamówienie publiczne w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów. 


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane