Akademia "Wspólnoty"

Zmiany w KPA w związku z doręczeniami elektronicznymi

Fot. Adobe Stock

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 17 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, elektronizacja procedur i doręczeń".

Ustawa o doręczeniach elektronicznych weszła częściowo w życie 5 października 2021 r.
Dokonała z tym dniem zmian w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Zmiany te wpływają już na obecną praktykę stosowania prawa. Zmiany te dotyczą zasad ogólnych jak i przepisów proceduralnych. Częściowo zmiany te mają charakter dostosowawczy a częściowo określane są jako zmiany rewolucyjne.
Jednocześnie ustawa o doręczeniach elektronicznych zawiera szereg przepisów przejściowych i zmieniających, które wpływają za stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez samorządy.
Przedmiotem niniejszego szkolenia jest zapoznanie się z zakresem wprowadzonych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, w obecnym stanie prawnym, ale także w docelowym modelu doręczeń elektronicznych już po pełnym wdrożeniu ustawy o doręczeniach elektronicznych w życie.

Szkolenie poprowadzi Sylwester Szczepaniak - radca prawny, specjalizujący się w obszarze administracji i e-administracji. Wieloletni pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie uczestniczył lub koordynował ok 30. dużych projektów legislacyjnych m.in. projekt e-płatności, mDokumenty, projekty związane informatyzacją i ochroną danych osobowych (w tym w zakresie prawa pracy) oraz identyfikacją elektroniczną. Koordynator prac legislacyjnych w obszarze doręczeń elektronicznych. Posiada certyfikat Prince2 , Główny Użytkownik w projekcie Elektroniczny Proces Legislacyjny 2.0, zasiadał w komitecie sterujących m.in. Projektu EZD RP, uczestniczył w pracach nad wdrożeniem eDowodu Osobistego.
Autor licznych publikacji z obszaru prawa samorządowego oraz rozwiązań paperless (podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne, e-doręczenia) oraz prawa administracyjnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane