W samorządach

Zielonogórski szpital będzie miał nowy OIOM

Sławomir Bukowski

23.07.2020

Samorząd woj. lubuskiego zdecydował się na ważną, zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa, inwestycję.

Zarząd województwa lubuskiego podjął decyzję o realizacji w trybie pozakonkursowym projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.”. Projekt będzie realizowany przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ze środków regionalnego programu operacyjnego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 26,6 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych – 21,6 mln zł. Uzyskał już zgodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w porozumieniu z ministrem finansów na dofinansowanie środkami budżetu państwa w wysokości 4,5 mln zł.

Projekt koncentruje się na przebudowie i modernizacji OIOM-u oraz Klinicznego Oddziału Okulistyki. Zwiększenie liczby łóżek zwiększy możliwości i polepszy warunki leczenia pacjentów w stanach zagrożenia życia. – Ta inwestycja jest niezwykle potrzebna. Chodzi nam o zwiększanie dostępności leczenia i spełnianie standardów europejskich – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

oprac. na podst. inf. UMWL, fot. Lubuskie.pl