Akademia "Wspólnoty"

Zarządzanie czasem pracy

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 24 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Kadry i prawo pracy".

Zarządzaniem czasem pracy a dokładniej sobą w czasie jest jedną z bardziej cenionych umiejętności wskazywanych przez przełożonych jako cenna kompetencja pracownika czy też przełożonego czy też szefa. Umiejętność organizowania pracy własnej oraz podwładnych i współpracowników wpływa istotnie na wyniki pracy osoby wykonującej swoje obowiązki, ale również na cały wydział oraz organizację. Podczas webinaru przedstawię kluczowe zagadnienia i metody z zakresu zarządzania czasem. Wskazane zostaną fundamentalne zasady podziału pracy między stałymi zadaniami oraz tymi, których każdego dnia nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jak zapobiegać pojawiającym się w związku z nimi opóźnieniami w naszych zaplanowanych działaniach i obowiązkach? Znane wszystkim prawo Parkinsona jest faktycznie wprowadzeniem do użytecznych i łatwych do wprowadzanie zasad pomagających w organizacji własnego czasu pracy. Poznamy również zasady priorytetyzacji pracy, tak aby odróżniać to co jest istotne i najpilniejsze od tzw. ‘zjadaczy czasu’. Umiejętność lepszego kierowania swoim czasem przekłada się również na lepsze samopoczucie, zmniejszenie stresu. Na zakończenie webinaru przedstawię metodę, którą jest łatwo wdrożyć w codzienne nawyki a która gwarantuje największą poprawę samopoczucia i realnie bardzo szybko pozwala zmniejszyć obciążenie różnymi sprawami jakie w ciągu dnia trafiają na nasze karteczki i notatniki tzw. ‘spraw do załatwienia’. 

Szkolenie poprowadzi Łukasz Dąbrówka.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl