Konferencje

XXXVI Zgromadzenie Ogólne ZGWRP już niebawem!

23-24 maja 2022 r.

Malejąca skala pandemii i związane z nią coraz mniejsze obostrzenia sanitarne, które przez dwa minione lata w zdecydowany sposób ograniczały możliwość organizacji spotkań szerszego grona osób w „normalnym” trybie, pozwalają obecnie na przeprowadzenie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGWRP) w formule tradycyjnej.

Zgromadzenie Ogólne – kiedy i gdzie?
Najważniejsze w tym roku spotkanie Wójtów i Burmistrzów Gmin Członkowskich Związku, jakim jest XXXVI Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w dniach 23-24 maja br. w Warszawie, a miejscem obrad będzie Arche Hotel Krakowska, zlokalizowany przy al. Krakowskiej 237. Zaznaczenia wymaga fakt, że początek Zgromadzenia zaplanowano na godz. 13:00.

Co przewiduje program Zgromadzenia Ogólnego?
Podczas Zgromadzenia zostaną przedstawione m.in. sprawozdania z działalności Zarządu Związku i finansowe za 2021 rok, a w porządku obrad przewidziano również bardzo ważny punkt, którym będzie uchwalenie nowego Statutu Związku.
Mając na względzie wagę podejmowanych tematów i znaczenie Zgromadzenia Ogólnego dla dalszego funkcjonowania Związku, mam nadzieję na liczny udział Wójtów i Burmistrzów, reprezentujących Gminy Członkowskie i na ich merytoryczne zaangażowanie, do czego gorąco namawiam – zachęca Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący ZGWRP.
W trakcie Zgromadzenia Ogólnego zaplanowano także debaty merytoryczne obejmujące takie tematy, jak oświata i stan budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przewidziano również czas na warsztaty z udziałem prawników z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners, którzy omówią szereg zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Ich wystąpienia będą także dotyczyć relacji na styku: gmina – spółka gminna, podatku od nieruchomości oraz nowego prawa zamówień publicznych.
Możliwość spotkania i bezpośrednich rozmów, po dwóch latach kontaktów realizowanych głównie przy pomocy internetowych komunikatorów, to również niebywała okazja do wymiany zdobytych doświadczeń oraz do kuluarowych rozmów i dzielenia się pomysłami na najbliższą przyszłość – dodaje Leszek Świętalski, dyrektor Biura ZGWRP.

Zgłoszenia udziału do 13 maja br.!

Warto zaznaczyć, że warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie Karty Zgłoszenia i dokonanie stosownej wpłaty w terminie do 13 maja 2022 r. W organizacji Zgromadzenia Ogólnego Biuro Związku wspiera firma EKORUM.

Szersze informacje dostępne są na stronie internetowej ZGWRP (www.zgwrp.pl). O szczegóły dotyczące Wydarzenia pytać można również w Biurze ZGWRP (e-mail: biuro@zgwrp.pl, tel. 61 851 74 18).

Patronatem medialnym Zgromadzenie Ogólne objęły: „Gazeta Samorządu i Administracji”,„SAS Serwis Administracyjno-Samorządowy”, „Serwis Samorządowy PAP”, „Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”, „Portal Komunalny” oraz „Przegląd Komunalny”.