Głos Gmin Wiejskich

XXXIV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

27.02.2020

Komunikat specjalny w sprawie przesunięcia terminu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich RP

W związku z występującym na terenie Polski wysokim zagrożeniu epidemiologicznym, Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP podjął decyzję o przesunięciu terminu odbycia Zgromadzenia Ogólnego z dnia 23-24 marca 2020 roku na dzień 29 lub 30 czerwca 2020 roku.

 

Miejsce Zgromadzenia Ogólnego nie ulega zmianie. Wszelkie dodatkowe informacje o przesunięciu rezerwacji w hotelach i sprawy organizacyjne zostaną podane w następnym komunikacie.

Dyrektor Biura

Paweł Tomczak