Akademia "Wspólnoty"

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19) - jak wpłynie na samorządy?

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 1 czerwca o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze"

W dniu 24 lutego 2021 r. zapadł kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący podatku od nieruchomości (sygn. akt SK 31/19). Poprzednie w istotny sposób wpłynęły na wykładnię przepisów dotyczących tego podatku. Czy i tym razem tak będzie? Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szkoleniem dotyczącym ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego i jego znaczenia dla samorządów w obszarze podatku od nieruchomości.

W ramach szkolenia poruszone zostanę takie zagadnienia jak:

  • • Rys historyczny dotyczący sprawy rozstrzygniętej przez Trybunał Konstytucyjny – jak kształtowało się orzecznictwo sądów administracyjnych przed wyrokiem Trybunału i jaki wpływ wywarło na samo orzeczenie,

  • • Jakie tezy zostały zawarte w wyroku TK z 24 lutego 2021 r. (SK 39/19) i jakie może być ich praktyczne znaczenie dla podatku od nieruchomości,

  • • Jakie przesłanki w świetle analizowanego wyroku TK oraz orzecznictwa sądów administracyjnych mogą świadczyć o związku danego składnika majątkowego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,

  • • Czy wyrok może mieć przełożenie na podatek od nieruchomości u tych podatników, którzy zostali dotknięci obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19?

  • • Czy skutkiem wyroku będzie powrót „względów technicznych” jako przesłanki pozwalającej na ocenę czy dany majątek jest związany z działalnością gospodarczą podatnika?

  • • Jakie konsekwencje praktyczne wyrok może nieść dla samorządów?

  • • W jaki sposób samorząd powinien działać w przypadku otrzymania wniosku nadpłatowego opartego na analizowanym wyroku

 

Szkolenie poprowadzą  Jan Furtas i Daniel Panek

Jan Furtas - Doradca podatkowy, Partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Crido.

Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i sądowych – w szczególności doradza klientom w kontrolach podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych jak również reprezentuje ich na rozprawach przed sądami administracyjnymi.

Równocześnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu podatku od nieruchomości – bezpośrednio prowadził szereg sporów w zakresie opodatkowania m.in. sieci technicznych, urządzeń technicznych, elektrowni wiatrowych, silosów. Jego doświadczenie obejmuje zarówno wsparcie przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości jak i współpracę z sektorem publicznym.

Jan jest ekspertem podatkowym Business Centre Club w zakresie sporów podatkowych i podatku od nieruchomości.

Daniel Panek - Doradca podatkowy, Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych w Crido.

Daniel specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowań podatkowych i sądowych, jak również w podatku od nieruchomości (zarówno dla klientów biznesowych jak i jednostek samorządu terytorialnego) oraz w podatku od towarów i usług (w szczególności w zakresie tematyki tzw. wyłudzeń VAT).

Doradzał zarówno przedsiębiorcom jak i jednostkom samorządu w sprawach związanych z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości infrastruktury energetycznej, infrastruktury gazowej, silosów, zakładów produkcyjnych czy elektrowni wiatrowych.

Poza wiedzą podatkową, Daniel posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowlanym. Brał udział w szeregu wizji lokalnych i oględzin mających na celu ustalenie charakteru technicznego spornych przedmiotów opodatkowania.

Daniel jest współautorem programu wykładów dla studentów Politechniki Gdańskiej „Podatki w pracy inżyniera”. Jest również autorem publikacji prasowych o tematyce podatkowej, w szczególności z zakresu podatku od nieruchomości.

Karierę rozpoczął w 2011 roku w II Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie. Od 2012 r. związany jest z Crido Taxand.

Daniel jest absolwentem studiów prawniczych Kolegium Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Jest autorem publikacji prasowych o tematyce podatkowej, w szczególności z zakresu podatku od nieruchomości.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl

W celu zapoznania się z platformą oferujemy Państwu bezpłatny tygodniowy dostęp!

Zapraszamy do kontaktu: + 48 22 242 80 17, info@municipium.com.pl