Gospodarka

Wypowiedz się o KPO

22 marca rozpoczną się pięciodniowe wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy.

Tym sposobem decydenci chcieliby poznać opinie na temat głównych obszarów wskazanych w KPO oraz ogólnych postulatów, wniosków i opinii dotyczących pieniędzy unijnych. Tematami wysłuchań będą konkurencyjność gospodarki, transformacja cyfrowa, system ochrony zdrowia, zielona energia oraz mobilność.

Spotkania on-line będą otwarte dla wszystkich sektorów (w tym samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych) oraz każdej instytucji i osoby prywatnej, która zechce w nich uczestniczyć, jako widz lub mówca. Rząd powinien odnieść się do opinii sformułowanych w trakcie wysłuchań.

Pomysłodawcą i patronem przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa, w którym zasiadają przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Od strony techniczno-organizacyjnej za wydarzenie odpowiadają Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Stocznia (która organizowała już wysłuchania obywatelskie) oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. Jego istotą jest dopuszczenie do wyrażenia opinii wszystkich (a w każdym razie możliwie największej liczby) osób i instytucji, które uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w sprawie. Ma zapobiegać sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich.

Wysłuchania nie zastępują innych form konsultacji i nie zwalniają rządu z ich prowadzenia. Równolegle zbierane są m.in. uwagi w formie pisemnej. Więcej pod adresem https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl

Fot. Pixabay