Akademia "Wspólnoty"

Wynajem miejskich lokali użytkowych - aspekty prawne i problemy współpracy z przedsiębiorcami

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 18 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje"

Najwyższa Izba Kontroli podsumowując wyniki kontroli gospodarowania lokalami komunalnymi negatywnie oceniła działania podejmowane przez gminy, które masowo z naruszeniem prawa lub nieracjonalnie wykorzystują dostępny zasób lokalowy. Najistotniejsze zastrzeżenia dotyczyły zasad zapewniających przejrzystość postępowania najmu, dzierżawy lub zbywania lokali użytkowych, niewypowiadania umów pomimo występowania zaległości czynszowych umożliwiających dokonanie takich wypowiedzeń, wynajmowania lokali użytkowych ustalając stawkę czynszu poniżej kosztów utrzymania lokalu w budynku oraz występowania mechanizmów sprzyjających korupcji w postępowaniach dotyczących lokali użytkowych.

Sytuacja gospodarcza wynikająca z pandemii koronawirusa spowodowała liczne problemy najemców lokali należących do gmin (w szczególności w sektorze gastronomicznym). Skutkuje to obecnie spadkiem stawek najmu oraz wdrożeniem mechanizmów pomocowych dla najemców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Tym samym aktualne pozostają problemy i wyzwania w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego, co do prawidłowego określenia procedur i sposobu udzielania wsparcia, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prawa lub niegospodarności.

Podczas szkolenia r.pr. Tomasz Klemt przedstawi uwarunkowania prawne relacji gmina-najemca-wspólnota mieszkaniowa, ze szczególnym uwzględnieniem:

-      kształtowania stawek najmu oraz preferencji dla najemców,

-      opodatkowania należności wynikających z oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę,

-      bezumownego korzystania z lokali,

-      właściwej konstrukcji umowy najmu.

Szkolenie zawierać będzie praktyczne przykłady zastosowania prezentowanej problematyki poparte orzecznictwem oraz omówieniem sposobów działania przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Szkolenie poprowadzi  Tomasz Klemt - radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, które zdobywał m.in. w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego. Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę z zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym. Absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, co pozwala mu harmonijnie rozumieć oraz łączyć wymogi prawa i potrzeby biznesowe Klientów. Specjalizuje się w zagadnieniach dot. prawa cywilnego, europejskiego prawa administracyjnego, prawie ubezpieczeniowym, ochronie danych osobowych, prawie handlowym oraz compliance. Szerokie doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych Warszawskich kancelariach prawnych, wyróżnionych m.in. w rankingach: The Legal 500, Chambers and Partners i Rankingu Kancelarii Prawnej Rzeczpospolitej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pełnienie funkcji kluczowej Chief Compliance Officer (CCO) w towarzystwie ubezpieczeń, wdrożenie RODO w instytucjach publicznych i biznesie, pełnienie funkcji koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, doradztwo dla jednostek finansów publicznych (m.in. PFRON). Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. W roku 2017 wyróżniony przez Rektora SGH nagrodą I stopnia za publikację poświęconą regulacji sharing economy. Jest współautorem Podręcznika prawa Unii Europejskiej. Prowadzi liczne szkolenia skierowane przede wszystkim do podmiotów z branży marketingu, finansowej, NGO oraz start-upów.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl