W samorządach

Wyborów nie będzie? Samorządowcy apelują o przełożenie terminu i odmawiają wszczęcia procedur

30.03.2020

Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Młodego Samorządu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski to tylko część organizacji, które przyjęły stanowiska, w których domagają się przesunięcia terminów wyborów. Kilku samorządowców już zadeklarowało, że niezależnie od sytuacji wyborów nie przeprowadzi. (AKTUALIZACJA)

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił, że nie podejmuje kroków w celu organizacji wyborów prezydenckich 10 maja. – Wysłałem pismo, że nie zamierzam szkolić członków komisji wyborczych, bo boję się o ich zdrowie i życie – powiedział w swoim niedzielnym wystąpieniu. Wczoraj także m.in. Dawid Litwin, wójt Potęgowa zapowiedział, że „Bez względu na wszystko, podkreślam bez względu na wszystko: nie będę szkolił członków komisji wyborczych;  troszcząc się o życie i zdrowie członków komisji – nie udostępnię sal na takie szkolenia;  w wyznaczonym terminie nie zorganizuję wyborów Prezydenta Polski na terenie Naszej Gminy”.

Prasa donosi także, że Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza pod Bielskiem-Białą ogłosił, że z powodu pandemii nie jest w stanie przygotować wyborów, a jego urzędnicy otrzymali zakaz udziału w innych ciałach niż gminne. Wójt wprost napisał, że gmina nie będzie w stanie zwołać komisji wyborczych.

Już wcześniej samorządowcy w stanowiska, apelach i listach prosili o przełożenie terminu wyborów. 25 marca w liście do prezydenta Andrzeja Dudy o przełożenie wyborów apelowało Stowarzyszenie Młodego Samorządu (m.in. burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz, wójt gminy Potęgowo Dawid Litwin, burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, prezydent Starachowic Marek Materek, burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski i burmistrz Sierpc Jarosław Perzyński).

Tego samego dnia Związek Miast Polskich napisał: „Zarząd jednoznacznie stwierdza, że opisana wyżej sytuacja obywateli naszego państwa w pełni wyczerpuje przesłanki, jakie wiążą się ze stanem nadzwyczajnym, który jest w polskim prawie opisany i uregulowany. (…) W tej sytuacji Zarząd wzywa rząd RP do prawnego usankcjonowania wprowadzonych rozwiązań poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Zarząd popiera przy tym wnioski wielu miast o wstrzymanie praktycznie niemożliwych do realizacji przy­gotowań do wyborów powszechnych, wyznaczonych na dzień 10 maja br.”

W stanowisku zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z 26 marca 2020 roku czytamy, że „Biorąc pod uwagę stan epidemii na terenie całego kraju, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski stoi na stanowisku, iż należy podjąć odpowiednie kroki prawne w celu nieprzeprowadzania wszelkich procesów wyborczych, a w szczególności wyborów powszechnych zaplanowanych na 10 maja 2020 roku”.

AKTUALIZACJA 30.03.2020 11:58

Dotarły do nas pisma Pani wójt gminy Świerczów Barbary Bednarz (>>> )oraz burmistrza Kluczborka Jarosława Kielara (>>>) skierowane do Przewodniczącego PKW.  W obu czytamy o braku możliwości przeprowadzenia wyborów w dniu 10 maja.

AKTUALIZACJA 12:25

Szanowni Państwo,

wspólnie w włodarzami gmin z powiatu kościańskiego wystosowaliśmy dzisiaj pismo do Komisarza Wyborczego w Lesznie, którego treść załączam poniżej:

‼ Szanowny Panie Komisarzu,

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i coraz większą transmisją koronawirusa
SARS-CoV-2 apelujemy o przełożenie przewidzianych na 10 maja 2020 roku wyborów prezydenckich. W obecnych warunkach stanu epidemii, przygotowanie i przeprowadzenie jakichkolwiek powszechnych wyborów, w sposób zapewniający bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w trybie określonym przez Kodeks Wyborczy – jest niemożliwe m.in. zwracamy uwagę na obowiązki nałożone na samorządy, które wynikają z przepisów prawa i musza być realizowane zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym (m.in. obsługa informatyczna wyborów, przeszkolenie komisji obwodowych itp.). Nasuwa się wiele pytań jak zabezpieczyć członków komisji obwodowych w dniu wyborów, jak zorganizować wybory w szpitalach
i szkołach czy też jak umożliwić realizację czynnego prawa wyborczego osobom objętym kwarantanną?

Rekapitulując, prosimy o przełożenie terminu wyborów prezydenckich! Zdrowie i życie mieszkańców jest dla nas najważniejsze!

Z poważaniem
/-/ Małgorzata Adamczak – Burmistrz Śmigla
/-/ Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościana
/-/Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
/-/ Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń
/-/ Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan

 

AKTUALIZACJA 16:00

 

AKTUALIZACJA 16:45

Kolejni samorządowcy i związki samorządowe domagają się przesunięcia wyborów.

Sprzeciwiamy się organizacji wyborów prezydenckich 10 maja w warunkach epidemii. Ich termin trzeba przesunąć. To powinna być decyzja ponad wszelkimi podziałami - mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.

Samorządowcy podkreślają, że sprzeciw wobec wyborów wynika wyłącznie z troski o mieszkańców wspólnot lokalnych. Nie chcą go wpisywać w spór polityczny prowadzony na poziomie centralnym.

Samorządy lokalne przypominają, że wybory to nie tylko kampania i sam dzień głosowania, ale również związane z ich przygotowaniem prace techniczno-organizacyjne, które trwają wiele tygodni.

Do 6 kwietnia należy utworzyć obwody do głosowania, a do 10 kwietnia powinni się zgłosić kandydaci do obwodowych komisji wyborczych – wylicza Klemens Podlejski, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, członek Zarządu Związku i dodaje:

Jednocześnie w całym kraju wprowadzono zasady, które mają na celu ograniczanie skupisk większych niż dwie osoby.

TAGI: wybory,