Akademia "Wspólnoty"

Wszczęcie postępowania administracyjnego - obowiązki organu - zapraszamy na szkolenie online w Akademii "Wspólnoty"

Wszczynając postępowania administracyjne organ ma szereg obowiązków informacyjnych spoczywających na nim. Część z tych obowiązków wynika wprost z przepisów prawa, część z art. 9 k.p.a.

Wszystkie razem obowiązki są niezwykle istotne z punktu widzenia zapewnienia stronie prawa do aktywnego postępowania, z drugiej strony prawidłowe powiadomienie strony ułatwia pracę organowi prowadzącemu postępowanie. Webinarium poświęcone będzie omówieniu wszystkich niezbędnych elementów zawiadomienia o wszczęciu postępowania z uwzględnieniem klauzuli informacyjnej (art. 13 ust. 1 i 2 RODO). Poruszone zostaną także zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych a mających wpływ na treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Poczynione zostaną również rozważania dotyczące skutków braku prawidłowego zawiadomienia o wszczęciu postępowania. 

Szkolenie poprowadzone zostanie przez Marcina Krzysztofa Adamczyka, doktora nauk prawnych, radcę prawnego, ekspertę i wykładowca Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, autora licznych opracowań dotyczących prawa samorządowego, trenera i doświadczonego wykładowcę z postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce JST, informacji publicznej, Członka Etatowego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), współwłaściciela „Kancelarii Prawnej AJIP” specjalizującej się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego, Auditor/Lead Auditor Training ISO/IEC 27001:2017

 

Na szkolenie zapraszamy Państwa 14 stycznia o godz. 13.00

 

Szczegółowe informacje o szkoleniach online dla pracowników JST znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl