W samorządach

Wspólnie przeciw smogowi

Śląski Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów uchwały antysmogowej w samorządach lokalnych rozpoczął pracę.

Zespół powołano przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, a efekty jego prac będą upowszechnione w skali województwa. W najbliższych miesiącach zajmie się wypracowaniem wspólnych zasad wykonywania gminnych obowiązków, wynikających z tzw. uchwały antysmogowej.
- Mamy różne doświadczenia w zakresie wdrażania uchwały antysmogowej. Dlatego chcemy wspólnie z różnymi instytucjami i środowiskami, które wchodzą w skład zespołu, przygotować jeden model działania. Mamy nadzieję, że we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego uda się tę propozycję rozpropagować – mówi Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika.

7 kwietnia minęły cztery lata od momentu, gdy uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) zaczęła obowiązywać. W tym czasie wiele samorządów lokalnych podjęło działania informacyjno-edukacyjne, które dotyczyły obowiązku wymiany źródła ciepła (w ramach wskazanych w uchwale terminów) i zakazu stosowania paliw złej jakości. Pojawiły się też źródła finansowania wdrażania tych obowiązków m.in. w postaci rządowych programów „Stop smog” oraz „Czyste powietrze”.
- Edukacja jest bardzo ważna, ale dzisiaj powinniśmy skupić swoją uwagę na innych kwestiach. Po pierwsze, jak dobrze wykorzystać dni, które pozostały do 1 stycznia 2022 roku, by pomóc mieszkańcom województwa pozbyć się „kopciuchów”, których niebawem nie będą mogli używać. Po drugie, w jaki sposób od początku przyszłego roku egzekwować uchwałę antysmogową, czyli jak traktować tych, którzy nie wymienią źródła ciepła – podkreśla Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim.

Podczas pierwszego spotkania zespołu, 22 kwietnia, jego członkowie określili zakres problemów. Dotyczą one m.in. sposobu egzekwowania uchwały antysmogowej, opóźnień w podłączaniu gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej, zawierania umów czy budowy przyłączy oraz pozyskiwania kolejnych środków finansowych na te działania.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w tym straży miejskich, lokalnych alarmów smogowych oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Do udziału w pracach gremium zaproszono również przedstawiciela marszałka Województwa Śląskiego.
- Zakładamy, że wspólne zasady zostaną wypracowane w najbliższych miesiącach. Wiemy, że smog nie zna granic. Dlatego w drugiej fazie naszej inicjatywy chcemy koordynować te działania w ramach jak najszerszej grupy samorządów w regionie – podsumowuje Witold Magryś, dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Źródło ŚZGiP, fot. Pixabay