Akademia "Wspólnoty"

Wpisywanie do aktów stanu cywilnego orzeczeń sądów zagranicznych

Szkolenie w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 11 maja o godz. 13.00 w ścieżce "Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu"

Zapraszamy Państwa Serdecznie do Akademii "Wspólnoty" na szkolenie "Wpisywanie do aktów stanu cywilnego orzeczeń sądów zagranicznych"

W jego trakcie poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • • etapy procesu realizacji sprawy

  • • zasady badania orzeczeń sądów zagranicznych

  • • przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące kwestie uznawania orzeczeń sądów zagranicznych

  • • wymogi proceduralne (terminy, ustalanie stron postępowania, itp.)

  • • realizacja czynności powiązanych z wpisaniem wzmianki na podstawie orzeczenia sądu zagranicznego (aktualizacja PESEL)

  •  

Szkolenie poprowadzi  Sławomir Wojciechowski  – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli, ekspert w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego i elektronicznego zarządzania dokumentacją z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych i Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Na stałe współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny rejestracji stanu cywilnego, postępowania administracyjnego i socjologii pracy oraz badań o urzędach stanu cywilnego.


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl