Akademia "Wspólnoty"

Wotum zaufania w orzecznictwie sądów i pracy organów nadzoru (doświadczenia 2019-2020)

Szkolenie online w Akademii "Wspólnoty" odbędzie się 2 lutego o godz. 13.00 w ścieżce "Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze".

Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy, powiatu lub województwa, następuje głosowanie w sprawie wotum zaufania organowi wykonawczego. Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania otwiera drogę do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania organu wykonawczego. Praktyka pokazała, że uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania zostały kwestionowane, wielokrotnie skutecznie. Co wynika z wyroków sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów?

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące kwestie:

-  istota i rola instytucji wotum zaufania,

-  wymóg uzasadnienia uchwał o nieudzieleniu wotum zaufania w świetle orzecznictwa sądowego,

-  przesłanki oceny uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania przez organy nadzoru i sądy administracyjne,

-  wątpliwości wobec prawidłowości rozstrzygnięć nadzorczych i orzeczeń sądowych.

 

Szkolenie poprowadzi Bartosz Wilkprawnik i ekonomista, doktorant w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant radcowski. Ekspert prawny Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Kierownik projektu naukowego Instytucja inicjatywy lokalnej jako forma koprodukcji usług publicznych, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. W 2015 r. został laureatem konkursu Diamentowy Grant, dzięki czemu w latach 2015–2017 kierował projektem naukowym Ochrona Pomników Zagłady w polskim systemie prawnym. W 2017 r. w ramach programu Erasmus+ odbył praktyki w hiszpańskiej organizacji pozarządowej Access Info Europe, zajmującej się prawem do informacji w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2015–2018. Odbył wyjazdy naukowe w Holandii i Szwajcarii, natomiast wyniki prowadzonych badań prezentował na konferencjach naukowych w Rumunii, Czechach, Bułgarii i Zjednoczonym Królestwie. Autor książki pt. Raport o stanie JST (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020)


Szkolenia Akademii „Wspólnoty” przeznaczone są dla wszystkich pracowników samorządowych i obejmują bardzo szeroki zakres tematyczny. Co ważne prowadzone są w formie online. Każdy urzędnik może więc odbyć szkolenie, prowadzone przez najlepszych fachowców z danej, wybranej przez siebie tematyki i uzyskać zaświadczenie ukończenia szkolenia, bez konieczności wyjazdu i bezpośredniego kontaktu z trenerem i innymi uczestnikami.

ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":

■ Pracownicze Plany Kapitałowe
■ Finanse samorządowe i podatki lokalne
■ Postępowanie administracyjne, sprawy obywatelskie, organizacja urzędu
■ Nowe prawo
■ Szkolenia na zamówienie
■ Kadry i prawo pracy
■ Gospodarka komunalna, rozwój i inwestycje
■ Nowe orzecznictwo i linie orzecznicze
■ Oświata w JST

 

KURSY V EDYCJI AKADEMII "WSPÓLNOTY":
■ Służba przygotowawcza
■ Zamówienia publiczne
■ Zarządzanie oświatą
■ RODO/Ochrona danych osobowych

 

Więcej informacji o szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.akademiawspolnoty.pl