W samorządach

Wielkie inwestycje w gliwickim PEC

Po 3 latach intensywnych prac Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach oddało do użytku zmodernizowaną od podstaw, ultranowoczesną oczyszczalnię ścieków przemysłowych powstających w procesie produkcji ciepła.

W oficjalnym pokazie możliwości nowej oczyszczalni uczestniczył prezydent Gliwic Adam Neumann wraz z zastępcami: Aleksandrą Wysocką i Mariuszem Śpiewokiem. 

Nową oczyszczalnię ścieków przemysłowych zlokalizowano w kompleksie PEC – Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135, w murach dawnej przepompowni pracującej przez lata na coraz mniej wydajnych technologiach oczyszczania. Inwestycja zamknęła się w kwocie ok. 7 mln zł. W ramach przedsięwzięcia zrealizowanego z inżynierami gliwickiej firmy Seen Technologie przebudowano kompleksowo wnętrza obiektu, dzieląc je na poziomy przeznaczone na kolejne elementy specjalnie zaprojektowanej instalacji grawitacyjnej, spełniającej najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 

Stworzone tam, w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne pozwalają na precyzyjne usuwanie metali ciężkich i siarczanów ze ścieków przemysłowych, ich dalsze oczyszczanie poprzez rekarbonizację, czyli dodanie do strumienia płynnego dwutlenku węgla obniżającego pH ścieków do bezpiecznego poziomu, następnie filtrację końcową oraz odwadnianie oddzielonych w procesie osadów – docelowo do postaci płaskiego, suchego placka filtracyjnego, który wytwarzać ma budowana prawdopodobnie jeszcze w tym roku prasa filtracyjna. W instalacji zastosowano dodatkowo szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie całego procesu. 

Wydajność działającej już oczyszczalni jest wysoka. Ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do instalacji kształtuje się na poziomie 5 metrów sześciennych na godzinę. To jeden z najwyższych możliwych wyników. Część oczyszczonych ścieków wraca do instalacji wewnętrznych ciepłowni do dalszego wykorzystania jako tzw. woda szara. Pozostała część – spełniająca rygorystyczne normy jakościowe – zasila nurt Bytomki.

– Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to jedna z najważniejszych spółek komunalnych naszego miasta, która jako jedna z nielicznych w skali kraju zarówno produkuje, jak i dystrybuuje ciepło, dostarczając je około 125 tys. mieszkańcom Gliwic. Tym działaniom towarzyszy wysoka dbałość o stan środowiska, która znalazła urzeczywistnienie także w projekcie instalacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych, służącej przetwarzaniu nadmiaru wody przemysłowej uzyskiwanej w procesach technologicznych PEC – Gliwice. Jest ona jednocześnie elementem nowej, bardzo ważnej dla miasta inwestycji nazywanej Parkiem Zielonej Energii. Będzie on jednym z najnowocześniejszych w skali kraju ośrodków pozyskiwania energii z odpadów komunalnych – powiedział prezydent Gliwic Adam Neumann.

Stworzenie w Gliwicach Parku Zielonej Energii – dzięki rozbudowie kompleksu miejskiej ciepłowni o blok parowy – pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na potrzeby mieszkańców z komunalnych odpadów resztkowych, których nie da się już odzyskać poprzez segregację i recykling. 

Proces produkcji ciepła wspierać będą rozwiązania zastosowane w nowej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Tym samym Park Zielonej Energii będzie uzupełnieniem przyjaznego środowisku systemu gospodarki odpadami, pozwalając na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz znaczące ograniczenie zużycia wody i eliminację węgla w produkcji ciepła i prądu. 

Budowę Parku Zielonej Energii zaplanowano na kolejne lata. Koszt inwestycji sięga niemal 290 mln zł. Do jej realizacji niezbędne będą środki z NFOŚiGW oraz budżetu miasta.

oprac. na podst. inf. UM Gliwce, fot. D. Nita-Garbiec

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane