Konferencje

Webinar MBA Smart City

12.09.2023 r., online

Zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online na temat nowych studiów podyplomowych MBA Smart City Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat studiów?
Dołącz do SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ONLINE, które odbędzie się 12 września, godz. 18:00.

Link do rejestracji TUTAJ

MBA Smart City – Transformacja Cyfrowa w Samorządzie
studia w języku polskim, które wyposażą uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania inteligentnymi miastami oraz w umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi technologicznych, przyczyniających się do rozwoju zrównoważonych i innowacyjnych społeczności miejskich.

Studenci zdobędą wiedzę menedżerską oraz z takich dziedzin jak Internet Rzeczy, Sztuczna Inteligencja, RPA (Robotic Process Automation), bezpieczeństwo cyfrowe, dane miejskie i ich analiza. Celem jest pomoc miastom w poprawie jakości życia ich mieszkańców i efektywności zarządzania miejskimi zasobami.

Smart City to miasto, które wykorzystuje w pełni nowoczesne technologie i innowacje w celu poprawy jakości życia mieszkańców, zrównoważonego rozwoju oraz lepszej efektywności usług publicznych. Według raportu ONZ „World Urbanization Prospects” z 2018 roku, w 2030 roku ponad 5 miliardów ludzi będzie mieszkać w miastach, co stanowi około 60% całej populacji świata. W 2050 roku liczba ta ma się zwiększyć do około 6,7 miliarda. Smart City to również miasto, które zmierza w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej, oszczędzania zasobów naturalnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i oszczędności.

 

Adresaci:

Program skierowany jest do dwóch głównych grup odbiorców, którzy pragną zrozumieć, jak technologie wpływają oraz będą wpływać na nasze otoczenie i tworzyć inteligentne miasta wraz z ich mieszkańcami.

 Liderzy miejscy: managerowie chcący rozwijać/rozwijający obszary związane z inteligentnym miastem, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy, naczelnicy, pracownicy samorządowi, radni chcący rozwijać swoje małe ojczyzny

 Ludzie biznesu: chcący współpracować z samorządami miejskimi oraz rozwijać się w obszarach Smart City.

 

Wyróżniki Programu:

 Skoncentrowane na rozwoju miast inteligentnych – te studia skupiają się na tym, jak dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji można poprawić jakość życia mieszkańców w miastach.
 Interdyscyplinarny charakter – program składa się z tak różnorodnych przedmiotów, jak zarządzanie i organizacja, technologie, innowacje, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), bezpieczeństwo itp. co pozwala na wielodziedzinowe spojrzenie na rozwój nowoczesnego samorządu.
 Ze względu na charakter projektów Smart City, studia te mają międzynarodowy zasięg. Studenci zyskają wiedzę, jak i doświadczenia dotyczących innych wdrożeń rozwiązań Smart City na całym świecie.
 Praktyczny charakter programu MBA Smart City daje uczestnikom szansę na rozwiązanie prawdziwych problemów, z którymi miasta borykają się na co dzień.

Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA objęło patronatem medialnym studia podyplomowe MBA Smart City.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane