W samorządach

W czwartek rusza kolejna edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego

Sławomir Bukowski

06.02.2013

Gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą się starać się o kredyty na inwestycje, teraz także na związane z gospodarką ściekową.

Nabór wniosków do kolejnej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, rozpoczyna się 7 lutego i potrwa do 27 lutego. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln zł. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego i wynosi 4,59 proc.

 

Gminy i powiaty z terenów wiejskich i małe miasta mogą starać się nie tylko o kredyty na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę czy inwestycje w oświatę. Możliwe jest również ubieganie się o przyznanie środków na zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

 

– Samorządowy Program Pożyczkowy to możliwość pozyskania przez samorządy dodatkowych środków na inwestycje. Niskooprocentowane pożyczki udzielane są bez prowizji i dodatkowych opłat – mówi Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres lokalnych inwestycji objętych dofinansowaniem, aby dać gminom i powiatom szansę zadbania o odpowiednie gospodarowanie ściekami.

 

Do tej pory, w ciągu pięciu edycji SPP, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił pożyczek na ponad 35,5 mln zł.  Szczegółowe informacje dotyczące programu i sposobu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej EFRWP: www.efrwp.pl/element/O-programie-SPP Na 2013 rok Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował pięć edycji programu. Harmonogram dostępny również na stronie internetowej.

 

„Samorządowy Program Pożyczkowy” to kontynuacja wieloletnich starań EFRWP zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Jest adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Pożyczka udzielana jest bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Może zostać zaciągnięta na sfinansowanie 100 proc. wartości zadania inwestycyjnego brutto. Maksymalna wysokość – 1 mln zł. 

 

Pożyczka, zgodnie z opinią Centrum Zamówień Publicznych, może zostać zaciągnięta bez przeprowadzania przetargu.

TAGI: finanse samorządowe, gospodarka odpadami, odpady komunalne,