W samorządach

W 7. numerze dwutygodnika WSPÓLNOTA ...

8 kwietnia ukaże się kolejny numer WSPÓLNOTY, w którym znajdą Państwo m.in.:

Kontrowersyjna zmiana kodeksu wyborczego. 31 marca 2023 r. weszła w życie większość przepisów nowelizacji budzącej ogromne zastrzeżenia samorządowców, ekspertów i samych wyborców. Przedstawiamy najciekawsze opinie.

 

Najpierw był strach, dziś jest duma z farmy wiatrowej. Paweł Mikołajewski, burmistrz miasta i gminy Biały Bór, w dużym wywiadzie dla „Wspólnoty” opowiada o sąsiedztwie elektrowni wiatrowej. – Inwestor jest uczciwy wobec mieszkańców. Przeznaczył dla sołectw sąsiadujących z farmą ponad 3 mln zł na inwestycje celu publicznego. I co roku zasila nasz budżet wysokim podatkiem od nieruchomości.

 

System finansowania samorządów do rewizji. Potrzebujemy kompleksowej reformy systemu finansowania JST obejmującej, z jednej strony, wzmocnienie finansowe poprzez zwiększenie dochodów własnych, z drugiej – zawierającej poprawiony system wyrównawczy – pisze Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

10 najczęstszych błędów przy zmienianiu statutu sołectwa. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Temat wydaje się nieskomplikowany, ale w praktyce nastręcza wielu problemów.

 

Ciepło ucieka. Z marcowego raportu NIK wynika, że gminy nie mają docelowej wizji rynku ciepła, nie dbają o planowanie i rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Nie wypełniają nawet obowiązków wynikających z prawa energetycznego.

 

Jak przetrwać kontrolę NIK w urzędzie i spółce komunalnej. Zarządy spółek komunalnych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast muszą być przygotowani na niespodziewane wizyty. Wiele podmiotów chce zweryfikować czy środki publiczne wydawane są racjonalnie. W dużym artykule przyglądamy się kompetencjom kontrolerów NIK.

 

Granice wolności słowa w debacie publicznej. Samorządowcy powinni mieć grubszą skórę – odporność na krytykę, na którą wystawiają się kandydując i obejmując funkcje publiczne. Jednak debata musi mieć swoje granice i opierać się na faktach, nie zaś jedynie na gwałtownych emocjach – pisze Mateusz Cebula, radny Dębicy.

 

Co o nas wie sztuczna inteligencja? AI to jedna z najważniejszych technologii naszych czasów. Jest już wykorzystywana przez samorządy, czego przykładem są projekty realizowane przez krakowski magistrat. A co sztuczna inteligencja wie o samorządach? Sprawdził to, zadając jej różne pytania, Andrzej Sidor, główny analityk referatu ds. cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

Zarządzanie obiektami publicznymi to zadanie interdyscyplinarne. Jednym z najważniejszych elementów zarządzania w administracji publicznej jest dbałość o powierzone mienie. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – pisze Katarzyna Klimaszewska, dyrektor Centrum Sportu Raszyn.

 

Powstaną branżowe centra umiejętności. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło projekt nowelizacji prawa oświatowego oraz niektórych innych ustaw. Zamierza powołać branżowe centra umiejętności, wspierające współpracę między szkolnictwem zawodowym a biznesem.

 

Z widokiem na Pomnik Historii. Łódzka Spółka Infrastrukturalna wyłoniła wykonawcę generalnego remontu i przebudowy dawnego domu robotników fabryki włókienniczej Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej.


Regularnie, co dwa tygodnie, na biurka samorządowców dostarczamy informacje o tym, co ważnego dzieje się w prawie, finansach samorządowych, jakie trendy pojawiają się w podejmowanych przez miasta, gminy i powiaty działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Naszymi autorami są wieloletni samorządowcy i pracownicy JST, którzy stykają się z problemami w urzędach i je rozwiązują. W każdym wydaniu zamieszczamy pogłębione analizy prawne dotyczące ważnych zagadnień administracyjnych. Analizy uwzględniają najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz regionalnych izb obrachunkowych. Pomagają one naszym Czytelnikom prowadzić sprawy z uwzględnieniem i unikać błędów skutkujących konsekwencjami finansowymi bądź prawnymi.

 

Prenumeratę można zamówić:

za pomocą formularza

e-mailowo: handlowy@municipium.com.pl

w sklepie internetowym

 

Zamawiając roczną prenumeratę WSPÓLNOTY na 2023 r. otrzymują Państwo:


Bezpłatny stały dodatek „KURIER PRAWNY” – kompleksowo opisuje najważniejsze zmiany w prawie, analizuje ich skutki oraz przypomina o ważnych terminach. Zawiera artykuły szczegółowo omawiające ważne i aktualne zagadnienia.

Bezpłatne szkolenia online dostępne 24h/7 - zachęcamy do skorzystania z 11 specjalistycznych szkoleń online o tematyce bezpośrednio dotyczącej pracy w JST oraz 35 szkoleń dotychczas udostępnionych z zakresu kompetencji zarządczych i praktycznych aspektów funkcjonowania urzędu

Bezpłatny dostęp do wydań archiwalnych WSPÓLNOTY 25 lat archiwum, w którym znajdują się analizy, odpowiedzi na pytania prawne, wywiady oraz informacje samorządowe w wersji elektronicznej dostępne 24h/7.

Bezpłatne porady prawne– odpowiedzi udzielane są pisemnie, a najciekawsze z nich dodatkowo publikowane na łamach naszego pisma.

Bezpłatny dostęp do wydania elektronicznego– przy zakupie 10 prenumerat otrzymają Państwo dostęp do wydania elektronicznego WSPÓLNOTY.

Aby zapewnić prawidłowe działanie i wygląd niniejszego serwisu oraz aby go stale ulepszać, stosujemy takie technologie jak pliki cookie oraz usługi firm Adobe oraz Google. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy o zgodę na wykorzystanie tych technologii.

Zgoda na wszystkie
Zgoda na wybrane